Главная страница Дерево Дом Строй      

Дерево Дом Строй - строительство кирпичных, каркасных, деревянных домов

Домашняя страница Контакты Добавить в избранное
     Главная страница
     Проекты домов
     Видео
     Породы дерева
     Архив статей
     Контакты

Статьи о строительстве >> Жилищная экономика >> Страница

Листать: 1 2 3

Нормативне за формою, монопольне за змістом
Ще однією принциповою проблемою теплового господарства є спосіб транспортування тепла до споживачів. З технічного, а тим більше економічного погляду гнати тепло десятками кілометрів труб, зігріваючи землю, - марнотратство. Втрати тепла в цих трубах, за свідченням фахівців Державного комітету України з енергозбереження, сягають 30-40%. З часу різкого росту цін на енергоносії та скасування дотацій житловому господарству з Держбюджету пройшло вже кілька років, та нічого не змінилось на краще в цій життєзабезпечуючій галузі. Міністр економіки Олександр Шлапак недавно оцінив її як "одну з найслабших ланок економіки країни". Серед чинників можливої до 2005 р. системної інфраструк-турної кризи перший заступник Голови Верховної Ради Віктор Мед-ведчук назвав мережі газопроводів та комунальну теплоенергетику. Усі знають, що будь-які дії чи бездіяльність людини породжені інтересами. Навіть коли їх відразу не розпізнати, коли вони не лежать на поверхні. Спробуємо глянути "в корінь" і побачити глибинні проблеми, які призвели до занепаду сектора комунальних послуг. Сектор, який в усьому світі є одним із найприбутковіших. Суттєвою особливістю вітчизняної сфери житлово-комунальних послуг є негативний прояв монополізованої вертикалі суб'єктів господарювання, які забезпечують повний комплекс цих послуг кінцевому споживачеві - громадянину. На самому вершечку, але під
А гроші зовсім не "під ліхтарем"
Маємо сумну статистику: до категорії бідних в Україні віднесено майже 28% громадян, до найбідніших - 14,2%. Разом -це понад 20 млн. осіб. Найбільша частина сучасних незаможників мешкає у великих і середніх містах, тобто саме там, де є гострою проблема оплати житла. Переважна більшість малозабезпеченого населення (75,5%) - це родини з дітьми, а отже, у них розміри подушних нормативів відбирають більшу частину родинного бюджету. Не ліквідовано заборгованість перед працівниками із заробітної плати (3,4 млрд. грн.), із соціальної допомоги сім'ям із дітьми (11,2 млн. грн.). За житловими субсидіями протягом січня-вересня 2001 р. звернулося понад 2,5 млн. сімей. Незважаючи на такі обставини, саме зараз відновились розмови про необхідність підвищення тарифів до рівня, завдяки якому покривалися б усі виробничі та нормативні технологічні витрати підприємств-постачальників енергії, палива, води й інших послуг. Звичайно, назріла модернізація підприємств галузі комунальних послуг неможлива без залучення серйозного інвестиційного капіталу, без змін у системі фінансування, тарифної політики та поступового переходу до самоокупності. Але ж можна віднайти цілком пристойні гроші й від енергоресурсозбережен-ня, як це вже підтверджено практикою впровадження відповідних технологій. Зокрема - зміною напряму грошових потоків від покриття перевитрат енергоресурсів до фінансування енергозберігаючих проектів. За словами голови правління енергосервісної компанії із Запоріжжя Василя Степаненка, по Запорізькій області обсяг таких потоків сягає 50 млн. грн. щорічно, а це " гроші немалі. Для масового розповсюдження
Выселки для неплательщиков
В Брянске районный суд принял более 10 решений о выселении семей за неуплату. Магаданский городской суд выселил семью из пяти человек из трехкомнатной квартиры в центре города по иску местного РЭУ-4, которому она задолжала 20 тыс. рублей; теперь ей будет предоставлена комната в коммунальной квартире. За непродолжительный срок этот же суд удовлетворил еще 18 аналогичных исков В одном из городов Ульяновской области после жесткого указания мэра муниципальное предприятие ЖКХ подало иски о выселении двух жителей города, которые не платили за жилье свыше полутора лет. Служба муниципального заказа ЖКХ Саранска сообщила, что на 1 сентября долг квартиросъемщиков муниципального жилищного фонда составил около 52 млн рублей, в суд было направлено 12 исковых заявлений о переселении злостных неплательщиков из благоустроенных квартир в комнаты общежитии. В Череповце директор муниципального предприятия сообщил, что в городе 1050 семей годами не платят за жилищно-коммунальные услуги, и среди мер воздействия назвал принудительное выселение из квартир. В Удмуртии суды утверждают мировые соглашения между коммунальными службами, подавшими иск о выселении, и жильцами, по условиям которых задолженность погашается в оговоренные сроки. В то же время если ответчики, надлежащим образом уведомленные о судебном разбирательстве, не являлись на заседание без объяснения причин неявки, длительное время не проживали в жилых помещениях и не оплачивали наем и коммунальные услуги, то вопрос о причинах образования задолженности может не ставиться, а иски о выселении удовлетворяются без исследования обстоятельств. Верховный суд считает такую практику правильной, поскольку обязанность доказывать уважительность причин неуплаты лежит на ответчике.
Бухгалтерский и налоговый учет жилых домов у жилищно-эксплутационных организаций
ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ДОМОВ Определение капитального и текущего ремонта жилых и общественных зданий и перечень основных ремонтно строительных работ, которые относятся к этим видам ремонта, приведены в письме Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики Украины от 13 01 98 г № 7/11 (далее - Госстрой). Текущий ремонт здания - это комплекс ремонтно строительных работе целью восстановления его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержка эксплуатационных качеств, не связанных с изменением основных технико-экономических показателей. Текущий ремонт обычно выполняют хозяйственным способом, а если нет квалифицированных кадров или объемы работ значительные - подрядным Такое решение принимает распорядитель средств. Капитальный ремонт здания - это комплекс ремонтно-строительных работ, связанных с восстановлением или улучшением эксплуатационных показателей, с заменой или восстановлением несущих или оградительных конструкций и инженерного оборудования без изменения строительных габаритов объекта и его технико-экономических показателей. Этот ремонт как сложный и трудоемкий осуществляют обычно подрядным способом, а если нужно отремонтировать отдельные конструктивные элементы, это можно сделать хозяйственным способом. Остановимся подробно на нюансах, связанных с определением стоимости ремонтно-строительных работ в пределах текущего и капитального ремонта и составлением проектно-сметной документации. Если жилье, объекты социальной сферы, коммунального на значения и благоустройства ремонтируют с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности, стоимость работ определяют по приказу Госстроя от 04.10.2000г. № 220 "Государственные строительные нормы. Правила определения стоимости строительства (ДБН Д 11-1-2000)" (далее - Правила) При ремонте перечисленных объектов за счет других источников финансирования эти нормы носят рекомендательный характер, и их применение оговаривается контрактом. Выполнение ремонтно-строительных работ за счет государственных средств подрядным способом предусматривает заключение контракта с подрядной организацией - победителем тендера, причем договорную цену таких работ определяют согласно Правилам. Состав проектно-сметной документации для капитального и текущего ремонта регламентирован Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный
О применении отдельных норм Закона Украины от 11.07.2001 г. №2649-III "О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость"
С этим можно согласиться, поскольку Закон №2649 вступает в силу со дня опубликования, а опубликован он был в газете "Урядовий кур'єр" №40 от 07.08.2001 г. Во втором письме от 07.11.2001 г. в первом абзаце днем опубликования указано уже 08.07.2001 г. В третьем письме, очевидно, совсем запутавшись, ГНАУ решила выбросить первый абзац и издать то же письмо, но уже другим числом. Но, если уж налоговая взялась комментировать действующее законодательство, прибавим несколько предложений к приведенному анализу в Письме от 21.11.2001 г. №7305/7/15-211. Следовательно, в новой редакции пункта 11.11 Закона о налоге на добавленную стоимость, временно, до вступления в силу Налогового кодекса Украины, у налогоплательщиков по кассовому способу определяется база налогообложения операций по продаже тепловой энергии, газа природного (кроме сжиженного), включая стоимость его транспортировки, или предоставлению услуг, стоимость которых включается в состав квартирной платы или платы за содержание жилища, следующим категориям потребителей: физическим лицам, бюджетным учреждениям, не зарегистрированным плательщиками данного налога; жилищно-эксплуатационным конторам, квартирно-эксплуатационным частям, обществам совладельцев жилища, другим подобным налогоплательщикам, осуществляющим сбор средств от указанных покупателей с целью дальнейшего их перечисления продавцам таких товаров (услуг) в компенсацию их стоимости; ЖЭКам
Город забирает общежития себе
капитальном ремонте. Управление жилхоза совместно с одним из киевских НИИ провело инвентаризацию всех общежитии. Выяснилось, что всего в городе таковых насчитывается 419. Из них 63 " это коммунальная собственность города, 121 " собственность предприятий, 76 " принадлежат государству, но используются различными акционерными обществами, и 159 уже приватизированы и на сегодняшний день есть частью уставного фонда различных АО. Официально в этих общежитиях проживают 71 тыс. семей (естественно, чтобы узнать настоящее количество проживающих, нужно умножить эту цифру как минимум на два). В целом горадминистрация намерена взять на баланс города все общежития. По мнению Владимира Денисенко, это даст возможность создать единый порядок их содержания и эксплуатации, а также определить последовательность реконструкции под жилые дома. Эксплуатацией всех общежитии занимается коммунальное предприятие " Спецжитлофонд ", специально созданное для этих целей девять месяцев назад. Что касается жильцов, то передача здания в коммунальную собственность наиболее выгодна тем, кто там официально прописан. В этом случае город вручает жильцам специальный ордер, который дает возможность приватизировать комнату и стать полноценным владельцем (до этого комендант мог семью перекидывать из одной комнаты в другую по несколько раз в год). Таким образом, общежитие стает коммуналкой. Город разработал схему передачи их в коммунальную собственность, и сейчас уже 10 общежитии переоборудованы под квартиры. Все принятые городом общежития сразу делятся на те, которые подлежат и не подлежат реконструкции под жилые дома. Так, обычно из шести комнат блочного типа делают две-три полноценные квартиры. В девятиэтажных общежитиях, кроме того, устанавливают лифт. Всю реконструкцию оплачивают будущие инвесторы, владельцы квартир. Причем
Бесплатные метры
распределяются между административными округами города в соответствии с количеством зарегистрированных очередников (см. таблицу). Учитывая, что в этом году в Москве стоимость всех квартир в сданных новостройках составит около 90 млрд руб. и примерно так же оценивается оборот вторичного рынка, можно говорить о том, что с помощью субсидий приобретается 0,5% всей столичной недвижимости. Субсидии выделяются из городского бюджета, а люди, которые им распоряжаются, деньги считать умеют. У них найдется формула расчета материальной помощи для каждого очередника Во-первых, оплачивается (но лишь частично) определенное количество квадратных метров: для одного человека " 33 кв. м, для двух " 42 кв. м, для трех и более " из расчета 18 кв. м на человека. Во-вторых, вне зависимости от реальной цены квартиры сумма причитающейся вам субсидии рассчитывается по так называемой нормативной стоимости 1 кв. м. В ноябре постановлением московского правительства нормативная стоимость была определена в 12 283 руб. ($410), до этого она составляла 11 158 руб. По словам Наталии Кореневой, руководителя муниципального предприятия "Агентство по реализации жилищного займа и субсидий" (АРЖЗС, структурное подразделение Департамента муниципального жилья и жилищной политики, занимается выдачей субсидий), эта цифра ориентирована на себестоимость строительства и, конечно, не соответствует реальным ценам. Госпожа Коренева абсолютно права: стоимость самого дешевого жилья в Москве сейчас составляет не менее $550 за кв. м (16,5 тыс. руб.), поэтому получателю, например, 90-процентной субсидии придется оплатить не 10% ее стоимости, как предполагают столичные власти, а как минимум 30%.
Вето на популизм
конституционный принцип социальной справедливости и равенства прав граждан. По мнению Президента, данным законопроектом сводятся на нет действия органов исполнительной власти и самоуправления, направленные на преодоление кризиса платежей в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве. Благодаря им уровень этих платежей повысился от 10 " 30% в 1996"1998 годах, до 90% в 2001 году. В целом по Украине в октябре 2001 года оплата жилищно-коммунальных услуг составляла 97%. Предложенное законом списание долгов может привести к возникновению тенденции ожидания населением дальнейшего списания долгов и, как следствие, " к уменьшению количества дисциплинированных плательщиков. Предусмотренное законом списание долгов населения, считает Президент, нанесет убытки жилищно-коммунальным предприятиям, энергогенерующим компаниям, предприятиям Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", а также уменьшит доходную часть государственного бюджета. Для наложения вето на это решение законодателей у Президента были убедительные аргументы, которые сразу же после сообщений о принятии этой льготы для неплательщиков начали поступать с мест. Так во Львове уровень оплаты коммунальных услуг сразу же уменьшился в 5 раз, в Волынской области в 4 раза, в Запорожской " на 30%. Интересно, что среди неплательщиков всегда было немало людей, которые являются далеко не бедными. Не случайно председатель Днепропетровской облгосадминистрации Николай Швец в декабре призывал руководителей районных администраций, руководителей городов, райсоветов и предприятий в первую очередь ликвидировать личную задолженность за коммунальные услуги. Комментируя
Доходный год
Скачок цен на квартиры в Москве в начале года был связан не столько с объективным ростом спроса, сколько с тем, что в сентябре 2000 года на рынке новостроек произошел большой передел. Семь ведущих домостроительных комбинатов столицы (ДСК-1, ДСК-2, ДСК-3, МСМ-5, МФС-6, СУ-155, СУ-83) образовали Московский строительный союз (МСС), которому удалось заключить со столичной мэрией выгодное соглашение: МСС получал около 90% строительных площадок в местах массовой застройки (большей частью на окраине столицы) и за это передавал городу 36% построенного жилья. Предприятия МСС заложили долю города в себестоимость строительства, добавили туда же 30-процентное увеличение зарплаты своим рабочим и в начале года вышли на рынок с ценами, превосходящими уровень 2000 года почти на 20% " средняя цена новостроек в январе составила $430 за квадратный метр. Рынок переварил новые цены безболезненно. За время, прошедшее после кризиса 1998 года, россияне накопили достаточно средств, которые поспешили вложить в дорожающую на глазах недвижимость. Устойчивая тенденция к росту цен " примерно 1,5% в месяц" и уверенные прогнозы риэлтеров и девелоперов относительно их дальнейшего увеличения дополнительно разогрели рынок: ликвидные квартиры в новостройках стали раскупать на этапе возведения четвертого-пятого этажей. Не произошло даже традиционного летнего спада, цены продолжили плавный рост, а в сентябре резко возросший спрос привел к их рекордному увеличению " на 3-4% в месяц. В районах точечной застройки ситуация складывалась аналогичным образом. Департамент инвестиционных программ строительства Москвы (ДИПС), получивший в свое распоряжение не только Куркино, но и около 90% строительных площадок в обжитой части города, пересматривал цены фактически ежемесячно, в результате чего средняя цена 1 кв. м в возводимых им монолитных домах
Ключові проблеми житлової політики
слід зробити, на моє переконання, в першу чергу для того, щоб виправити стан справ" Перше: Підписано Указ про створення комісії з питань житлової політики при Президентові, яку очолить Віталій Андрійович Масол. Я покладаю великі надії на активну діяльність комісії, яку буде наділено найширшими повноваженнями у справі координації цієї роботи. Друге. За моїм дорученням підготовлено проект Указу "Про основні напрямки забезпечення житлом населення України". Цей Указ, який визначає шляхи суттєвої перебудови житлової політики, має бути доопрацьований і представлений мені (не пізніше, як за два тижні) на підпис. Всі наші розрахунки мають виходити з необхідності подвоєння у період з 1999 по 2004 рік обсягів житлового будівництва. Як стверджують фахівці, при утворенні багатосегментних механізмів фінансування галузі вирішення цього питання є цілком реальним. Ще раз прошу звернути особливу увагу на утворення механізмів довгострокового (на 25-30 років) житлового кредитування перш за все молоді -випускників навчальних закладів, демобілізованих з армії, осіб, що вступають до шлюбу. Ми можемо і зобов'язані знайти шляхи вирішення цих питань. Очікую активної позиції і Національного банку України, особисто Віктора Андрійовича Ющенка. Це кровна справа банківської системи. Продумайте механізми її розв'язання. Зробіть це невідкладно. Зробіть все, що можливо. Прошу особисто доповісти мені з приводу цього. Третє. Підготовлено важливі проекти Указів "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва", "Про стимулювання
Об объединениях совладельцев многоквартирного дома
размещенным на нем жилым многоквартирным домом или его частью вместе с сооружениями и инженерными сетями, образующими целостный имущественный комплекс; общее имущество " часть вспомогательных помещений жилого комплекса, которые могут использоваться согласно их назначению на условиях, определенных в уставе объединения (кладовые, гаражи, в том числе подземные, мастерские и т. п.); конструктивные элементы многоквартирного дома " части сооружения, обеспечивающие его целостность и необходимые технические условия функционирования (фундамент, несущие стены, междуэтажные перекрытия, лестничные марши, конструкции крыши, кровля, въездная группа и т. п.); нежилое помещение " помещение, относящееся к жилому комплексу, но не относящееся к жилищному фонду и являющееся самостоятельным объектом гражданско-правовых отношений; неделимое имущество " неделимая часть жилого комплекса, состоящая из части вспомогательных помещений, конструктивных элементов дома, технического оборудования дома, обеспечивающих надлежащее функционирование жилого дома; объединение совладельцев многоквартирного дома (далее " объединение) " юридическое лицо, созданное владельцами для содействия использованию их собственного имущества и управления, содержания и использования неделимого и общего имущества; придомовая территория " территория вокруг многоквартирного дома, определенная актом на право собственности или пользования земельным
Жилищно-коммунальные предприятия: некоторые вопросы налогообложения
В данной статье рассматриваются некоторые наиболее часто возникающие в процессе хозяйственной деятельности жилищно-эксплуатационных предприятий вопросы, связанные с получением и использованием бюджетных средств, которые недостаточно четко урегулированы нормами действующего законодательства. С целью удобства изложения и логической взаимосвязи данные вопросы, с точки зрения их влияния на возникновение объектов налогообложения, можно сгруппировать по следующим признакам: 1) субсидии и льготы по оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг; 2) дотации, выделяемые за счет средств местных бюджетов; 3) бюджетные ассигнования на проведение ремонтов жилищного фонда. В такой последовательности и рассмотрим наиболее характерные и часто возникающие вопросы. 1. Являются ли объектом, обложения налогом на добавленную стоимость субсидии и льготы, предоставляемые из местного бюджета физическим лицам и перечисляемые на расчетный счет предприятия, которое предоставляет услуги по содержанию жилья" Что является источником уплаты налога" Порядок предоставления субсидий малообеспеченным слоям населения регулируется Положением "О порядке предоставления населению субсидий для возмещения затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа и твердого топлива", утвержденным Постановлением Кабмина Украины от 04.02.1995 г. № 89 (с изменениями и дополнениями), и Положением "О порядке назначения и предоставления населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа, твердого и печного бытового (жидкого) топлива
Управление многоквартирным домом
Статьей 22 Закона установлено, что в случае отсутствия технической возможности проведения по-квартирного учета потребления водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, горячего водоснабжения и других услуг управитель обязан за счет средств балансодержателя установить общедомовые устройства учета. Из каких источников будет производиться финансирование требований этой нормы Закона, если учесть "нищету" нынешних балансодержателей большинства многоквартирных домов, остается загадкой. Характерно, что при наличии технической возможности проведения поквартирного учета потребления водо-, тепло-, газо-, электроснабжения, горячего водоснабжения и других услуг собственники жилых и нежилых помещений могут перечислять средства непосредственно на счета предприятий и организаций, предоставляющих эти услуги. Собственники же квартир, помещений, не оборудованных устройствами учета, обязаны заключить с управителем договор на обслуживание и оплату коммунальных услуг независимо от членства в объединении. В соответствии с правилами ст.24 Закона прежний собственник, на балансе которого находился многоквартирный дом до передачи на баланс объединению, должен принимать участие в организации и финансировании первого после передачи на баланс капитального ремонта дома. Согласно ст. 25 Закона органы местного самоуправления в порядке, установленном законом, могут делегировать объединению, исполняющему функции управителя, полномочия по осуществлению расчетов относительно предусмотренных законом льгот и субсидий отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг, потребленной электроэнергии
Житлово-комунальне господарство чекає на зміни
Починаючи з жовтня 1994 року вартість житлово-комунальних послуг для населення України невпинно зростає. Якщо раніше середньостатистична українська сім'я витрачала на оплату таких послуг близько 4% свого доходу, то сьогодні вона має витрачати на це приблизно п'яту його частину. У чому ж причина такого зростання" Може, підприємства житлово-комунальної сфери прагнуть збільшити свої прибутки" Як не дивно, але ні. Підвищення вартості послуг спричинено об'єктивними обставинами. Сьогодні Україна змушена платити за газ і нафту набагато більше, ніж раніше якщо 7 років тому тарифи на енергоносії становили 5-10% від світових цін, то тепер сягають майже 100%. Житлово-комунальні підприємства споживають чимало енергетичних ресурсів, тому підвищення цін на енергоносії неминуче призводить до випереджувального, порівняно з іншими товарами, зростання вартості житлово-комунальних послуг. Українці, як відомо, споживають енергоресурси вкрай неефективно Ця проблема дісталася незалежній Україні у спадок від колишнього СРСР, де енергоносії були неймовірно дешевими індустріальні країни швидко пристосовувалися до зростання цін на паливо встановлювали лічильники електроенергії, газу та води, пристрої для регулювання подачі тепла, впроваджували нові будівельні та теплоізоляційні матеріали, шукали нові ефективні способи виробництва тепла та електроенергії. Натомість у СРСР таке питання навіть не поставало, бо, здавалось, ціни на енергоносії мали бути низькими довічно. Безперечним є і той факт, що сьогодні, незважаючи на суттєве зростання тарифів, якість житлово-комунальних послуг аж ніяк не покращилася
Письмо от 05.12.2001 г. № 8805/5/16-1216
объектом обложения НДС1. А поэтому бюджетные средства, поступившие в связи с компенсацией стоимости жилищно-коммунальных услуг сверх установленного местными органами исполнительной власти тарифа, не подпадают под объект обложения НДС. При этом в соответствии с нормами пп.7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 ст.7 Закона плательщик налога, осуществляющий операции по продаже товаров (работ, услуг), освобожденных от налогообложения или не являющихся объектом налогообложения согласно ст.З и 5 этого Закона, должен суммы налога, уплаченные (начисленные) в связи с приобретением товаров (работ, услуг), стоимость которых относится к составу валовых расходов производства (обращения) и основных фондов и нематериальных активов, подлежащих амортизации, относить, соответственно, к составу валовых расходов производства (обращения) и на увеличение стоимости основных фондов и нематериальных активов, и в налоговый кредит не включать. В случае если товары (работы, услуги), изготовленные и/или приобретенные, частично используются в налогооблагаемых операциях, а частично нет, в сумму налогового кредита включается та доля уплаченного (начисленного) налога при их изготовлении или приобретении, которая соответствует доле использования таких товаров (работ, услуг) в налогооблагаемых операциях отчетного периода. А поэтому право налогового кредита жилищно-коммунальные хозяйства по приобретенным товарам (работам, услугам) имеют только в части, соответствующей доле использования таких приобретенных товаров (работ, услуг) в налогооблагаемых операциях, то есть доле пропорционально утвержденному тарифу2.
Капитальное строительство: что, где, как
В данное время капитальное строительство предприятия Украины могут осуществлять как с привлечением специализированных строительных организаций, так и собственными силами. Предприятие, которое осуществляет капитальные вложения в строительство основных фондов и ведет их учет, называется застройщиком. Строительство основных фондов можно осуществлять двумя способами: подрядным и хозяйственным. Строительство подрядным способом предполагает передачу объемов строительно-монтажных работ для выполнения строительно-монтажными организациями. В этом случае застройщик выступает в роли заказчика, а строительная организация называется подрядчиком. Основным документом, который регулирует отношения заказчика с другими субъектами инвестиционной строительной деятельности, является хозяйственный договор (контракт). Он регулирует отношения указанных субъектов на стадии подготовки и осуществления капитального строительства. В соответствии с Гражданским кодексом Украины (ст.407) при осуществлении капитального строительства могут заключаться следующие договоры: 1. Для подготовки строительства " предварительные; о сотрудничестве инвесторов и участников в решении вопросов, связанных с новыми технологиями; подряда на выполнение проектных и поисковых работ; подряда на выполнение геологических, геодезических и других работ, необходимых для капитального строительства; другие договоры. 2. Для осуществления строительства " подряда на капитальное строительство; субподряда; на строительные поставки (комплектные поставки машин и оборудования, технологических линий и др.); на подготовку строительных площадок (трасс строительства) и другие работы, необходимые для капитального строительства; услуг архитектора заказчику; другие договоры.
Кредит на 25 лет
Что касается другого направления деятельности комитета " жилищно-коммунальной сферы, то сложившуюся в ней ситуацию В.Череп оценивает как "наиболее сложную среди всех отраслей экономики". Дебиторская задолженность в этой отрасли достигла 8,9 млн. грн., и хотя львиная доля долгов " 7 млн. грн. приходится на население, председатель комитета не склонен связывать критическое состояние отрасли только с этим обстоятельством. "Мы провели анализ, и я буду докладывать правительству, что если бы население 100-процентно оплачивало коммунальные услуги, то все равно отрасль работала бы убыточно", " сказал В.Череп. При этом он привел такой пример: стоимость одного кубометра питьевой воды в разных областях колеблется в пределах 45"56 коп., в то время как его себестоимость составляет 69" 72 копейки. В.Череп уверил, что комитет будет делать все для того, чтобы разница между себестоимостью коммунальных услуг и тарифами сокращалась не за счет повышения последних, а путем уменьшения стоимости услуг. Важным достижением в финансировании отрасли в 2002 году В.Череп называет то, что субвенции включены в основные статьи бюджета: раньше они покрывались за счет средств от транзита газа, которые поступали нерегулярно. Отвечая на вопрос "Дня" о восстановлении отдельного органа управления отраслью, В.Череп сказал: "Сегодня (четверг. " Ред. ) принято решение о воссоздании отдельной структуры жилищно-коммунального хозяйства " пока еще не решено, будет это комитет или министерство. Я думаю, что в первом полугодии этого года такая структура будет создана. Сегодня и Президент, и правительство уделяют очень большое внимание этому сектору экономики и делается все, чтобы он нормально управлялся".
О коммунальном налоге вообще и "по-столичному"
Коммунальный налог сегодня является едва ли не наиболее весомым источником доходов местных бюджетов. И, возможно, именно в этом кроется причина большого количества вопросов, возникающих у субъектов при исчислении и уплате этого налога. Проблема стала особенно острой после вступления в силу Закона № 2181, которым были изменены сроки представления налоговой отчетности и уплаты большинства налогов. В этой статье попробуем выяснить наиболее интересующие нас вопросы. Как известно, коммунальный налог является одним из местных налогов и сборов, перечень которых определен Законом Украины от 25.06.91 г. № 1251-XII "О системе налогообложения" и Декретом. Коммунальный налог взимается с юридических лиц, кроме бюджетных учреждений и организаций, планово-дотационных и сельскохозяйственных предприятий. Отдельными законодательными актами Украины так же предусмотрено освобождение некоторых категорий субъектов предпринимательской деятельности от уплаты коммунального налога. Таким образом, коммунальный налог не уплачивают следующие юридические лица: 1) бюджетные учреждения и организации, к которым, согласно Бюджетному кодексу Украины от 21.06.2001 г. № 2542-ІІІ, относятся органы, учреждения или организации, определенные Конституцией Украины, а также учреждения либо организации, созданные в установленном порядке органами государственной власти, органами власти АР Крым или органами местного самоуправления, которые полностью содержаться за счет соответственно государственного бюджета либо местных бюджетов; 2) планово-дотационные предприятия, конкретный перечень которых на основании ст. 18 Декрета может определяться органами местного самоуправления в пределах их компетенции. Так, например, согласно Решению № 62 из числа таких предприятий от уплаты коммунального налога освобождаются метрострой и метрополитен, отдельные государственные коммунальные предприятия, получающие дотации из бюджета, жилищно-строительные кооперативы, которые находятся на самообслуживании и дотируются из бюджета;
Жилищное строительство стимулирует экономику Финляндии
В середине 70-х годов, в Финляндии, около 40% семей имели меньше одной комнаты в расчете на каждого члена семьи. Сегодня две третьих финских семей живут в собственных домах. Маркку Тахванайнен, старший советник министерства окружающей среды, рассказывает и жилищной политике Финляндии благодаря которой удалось достичь таких результатов. Две трети существующего жилого фонда в Финляндии было построено после 1960 года. Интенсивная урбанизация продолжалась в 70-е годы, когда ежегодно строилось около 60-70 тысяч единиц жилья. В 80-х годах темпы жилищного строительства так же оставались достаточно высокими. Однако, в начале 90-х в жилищном строительстве наметился резкий спад. Современная жилищная политика В жилищной ситуации 60-х годов, когда большинство населения не имело нормальных жилищных условий, весь объём субсидий направлялся на решение этой задачи. Государственное субсидирование крупномасштабного строительства стало основой для решения жилищной проблемы. Суть современной жилищной политики заключается в эффективном распределении различных форм субсидий среди тех, кто в них действительно нуждается. Приоритетным становится принцип адресных дотаций. Увеличение объёмов жилищного строительства уже не служит основной целью жилищной политики. В Финляндии, как и во многих других странах, государство хотя и участвует в финансировании жилья, однако не является собственником жилого фонда и не осуществляет строительство.
Реформирование жилищной политики: пойдет ли процес?
1993-1995 гг. " разработка Концепции государственной жилищной политики; июнь 1996 г. " одобрение Верховной Радой упомянутой Концепции; июль 1996 г. " создание по инициативе Госкомградостроительства Координационного комитета по вопросам реформирования жилищной политики, который до 1997 года возглавлял А. Кинах, а в 1997 году " А. Минченко (в этом году Комитет практически не работал); ноябрь 1996 г. " проведение Госкомградостроительства семинара на тему: "Реформирование жилищной политики в Украине", представление "Стратегии реформирования государственной жилищной политики и первоочередных задач по ее реализации"; 1996 " март 1997 г. " разработка Академией архитектуры Украины по заказу Минэкономики Государственной программы обеспечения граждан Украины жильем; апрель " декабрь 1997 г. " согласование указанной Программы с различными министерствами и ведомствами и передача ее в декабре 1997 г. на утверждение в Кабмин; 1997 г. " объединение Госкомградостроительства и Госкоммунхоза в одну организацию - "Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной" политики", сокращенно Госстрой Украины; создание в структуре этой организации специального Управления жилищной политики. К этому можно добавить, что за 5 лет не принято ни одного основополагающего закона или документа касающегося жилищного строительства, уже несколько лет дожидаются своего часа Жилищный кодекс Украины. Закон "Об архитектурной деятельности" и ряд других важных законов и постановлений. Государственная
Жилищные политика в Финляндии
Правительство предоставляет субсидию на оплату процента за этот заем на первые шесть лет. Заемщик должен оплатить 20% стоимости дома. По этой схеме ежегодно покупаются более 10 тыс. домов. Гранты (субсидии) на ремонт поступают из государственного бюджета муниципальным или местным властям, предоставляются целенаправленно, покрывают 10-15 % стоимости работ, остальное платит покупатель квартиры. Резким увеличением субсидий на ремонт удалось сбить безработицу в жилищном строительстве, где она достигла почти 50%. В 1993 году при помощи субсидий было отремонтировано более 300 тыс. домов. В категорию получателей субсидий на ремонт были включены и жилищные компании, для которых субсидии служили "приманкой" и стимулировали их к принятию быстрых решений. Во время энергетического кризиса 70-х годов субсидии направлялись на реконструкцию жилья в плане энергоснабжения. Существуют три категории пособий на жилье: общее пособие семьям, пособие пенсионерам, жилищное пособие для студентов. Условием для включения в эту категорию для получения пособия является соотношение между доходом и квартирной платой и общий уровень благосостояния. К концу 1993 года пятая часть всех семей в Финляндии получала тот или иной тип пособия на жилье. 85% этих семей проживало в арендных домах. Общие пособия на жилье направлены главным образом на сокращение жилищных расходов многодетных семей или семей с одним родителем. Пенсионные пособия на жилье в основном рассчитаны на одиноких людей. Пособия на жилье студентам выплачиваются
Рекордный рост цен
Первыми о незапланированном скачке цен узнали во вторник вечером премьер Михаил Касьянов, министр финансов Алексей Кудрин, министр экономразвития Герман Греф и глава кремлевской администрации Александр Волошин. Обнародовать неприятную цифру решили немедленно, чтобы объявление не совпало с назначенным на сегодня обсуждением безмятежного доклада Минэкономразвития о макроэкономической стабильности. Рекордная инфляция вызвана в первую очередь тем, что в январе подорожали на 7,5% платные услуги населению, в первую очередь коммунальные. На обласканной Романом Абрамовичем Чукотке тарифы на эти услуги подскочили в 1,5 раза. В обеих столицах темпы инфляции были выше общероссийских: в Москве ИПЦ вырос на 5,8%, а в Санкт-Петербурге - на 3,8%. "Мы не ожидали, что платные услуги подорожают так резко, годом ранее рост составил 4,6%, - говорит Оксана Осипова из Центра развития. - Мы исходили из того, что рост цен на платные услуги замедлится: власти объявляли, что в этом году повышение тарифов будет меньше, чем в прошлом". Однако темпы подорожания жилищно-коммунальных услуг оказались в январе в 1,5 раза выше, чем год назад, а нерегулируемые тарифы на услуги связи увеличились на 18% против 0,9% в январе 2001 г. "Возможно, ДЕЗы перестарались и чрезмерно повысили цены", - предполагает Осипова. Греф вчера подтвердил, что реформа ЖКХ - один из приоритетов правительства в 2002 г. Кабинет стремится максимально облегчить местным и региональным бюджетам бремя жилищно-коммунальных дотаций. "Вся эта реформа затеяна для того, чтобы компенсировать [субфедеральным] бюджетам потери из-за перераспределения налогов в пользу центра", - говорит Юлия Цепляева из
"Контракти" впевнені: у приватних ЖЕКів - чималі перспективи для бізнесу
Революція відкладається до затвердження Житлового кодексу Якщо підприємець не з лякливих і твердо вирішив заснувати приватний ЖЕК, не зайвим буде зупинитися детальніше на нормативній базі. Загалом цього бізнесу безпосередньо стосуються понад 20 документів. Так замовника, тобто кондомініуми разом з їхнім типовим статутом, легалізовано ще постановою КМ №588 від 31.07.95 р. Порівняно свіжим наказом Держбуду від 30.09.98 року затверджено Положення про порядок конкурсного відбору підприємств для обслуговування та ремонту житлового фонду та прибудинкової території разом з Примірним договором про таке обслуговування. У положенні є розкішна норма: підприємець, якому райадміністрація без поважних причин відмовила в організації конкурсу, може позиватися в арбітражі. Але за даними Держбуду подібних позовів ще ніхто не подавав. Цікава історія появи документу у викладі Володимира Панагушина, керівника відділу житлового господарства Держбуду. За задумом це мала бути постанова КМ, де передбачалося право органів місцевої влади передавати їм (на час дії договору) майно їхніх державних предтеч, і навіть пропонувалося ДПА ініціювати внесення змін до податкового законодавства на предмет звільнення від оподаткування (за певних умов) прибутків недержавних ЖЕКів. У процесі узгодження "на постанову КМ питання не потягло", виродившись у відомчий наказ. Цікаво, що нагородження середньої руки чиновника грамотою КМ на постанову цілком "тягне" (за 1999 рік понад половина постанов присвячена саме таким
Декілька кроків до комунального раю
Першоджерелом" для даного документа послужив один із актів далекого 1991 року. Тодішній склад парламенту з огляду на шалений ріст інфляційних процесів прийняв Закон "Про індексацію грошових доходів населення" " нібито з метою підтримання купівельної спроможності громадян. Чи виконував дотепер згаданий документ свою головну функцію, кожен може судити з величини власного добробуту та реальних можливостей придбати той чи інший товар. Але нині депутатам спало на думку підкоригувати чинні правила індексації. Попервах взагалі пропонувалося встановити, щоб перегляд розмірів основних соціальних гарантій відбувався у разі перевищення індексом заробітної плати порога індексації. Але такий підхід не відповідав би самій "індексаційній" суті і загалом суперечив би загальновизнаній світовій практиці. Адже індексація " це механізм, який дозволяє частково чи повністю відшкодувати подорожчання саме товарів та послуг. Тому єдиним показником, покладеним в основу механізму індексації, має бути не індекс зарплати, а індекс споживчих цін. До цього можна додати, що на сьогодні, завдяки "вмілому" керуванню економічними процесами з боку високих посадовців, офіційна зарплата у багатьох випадках не відображає реальних заробітків населення. Тому приплітати сюди винагороду за той чи інший вид праці недоречно: індекс платні далеко не завжди є статистичне достовірною інформацією. Фахівці стверджують, що саме з цим пов'язане попереднє президентське вето на даний законопроект. Втім, тепер документ має всі шанси бути підписаним, оскільки його положення доволі компромісні. Зокрема, закон встановлює, що індексація грошових доходів
Хто має право мати
Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії визначається постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1156 зі змінами, останні з яких внесені 6 05 2001 року. За умови призначення субсидії громадяни, прописані у житловому приміщенні, сплачують за користування житлом, його утримання та житлово-комунальні послуги 20% середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива " 20% річного сукупного ДОХОДУ. Якщо у житловому приміщенні прописані І проживають тільки пенсіонери та Інші непрацездатні громадяни, або якщо серед прописаних є неповнолітні діти, Інваліди І та II груп, І середньомісячний сукупний дохід на одного прописаного не перевищує 40% прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць " розмір їхньої плати за житлово-комунальні послуги становить 15% середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива " 15% річного сукупного доходу. Розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у межах норм споживання та розмір субсидій визначаються окремо за кожний вид послуг пропорційно до його частки у загальній сумі вартості цих послуг Якщо фактична плата за окремий вид послуг змінюється
Перспективы развития жилищного страхования в России
Договор страхования может быть прекращен досрочно по требованию страхователя или страховщика. Распространение на региональном уровне имеющегося опыта проведения страхования жилья в г. Москве будет способствовать дальнейшему развитию жилищного страхования, позволит расширить осуществление страховой защиты имущественных интересов и жилищных прав граждан в условиях рыночной экономики. Недостаточная нормативно-правовая база и информированность населения об осуществляемых или предлагаемых страховыми компаниями программах страхования жилья сдерживает развитие жилищного страхования. Учитывая социальное значение и важность страхования жилья для экономики в целом, целесообразно создать институт страхования жилья. Создание такого института ускорит процесс подготовки и принятия нормативных актов по внедрению системы льготного страхования жилья. Кроме того, Институт сможет оказывать помощь в разработке методических материалов, нормативно-правовых актов по жилищному страхованию с учетом региональных особенностей. Оптимальное сочетание обязательного и добровольного страхования, выработка единого подхода к классификации рисков могут способствовать развитию страхового рынка жилья на современном этапе. По мере развития и стабилизации страхового рынка наиболее эффективной станет обязательная форма страхования жилищного фонда. Количество застрахованного жилья зависит от величины страхового взноса. Система страховой защиты должна
Рахунок за кіловати
" Костянтине Миколайовичу, чим закінчився експеримент з "нововведенням" на лівому березі столиці" " Лівобережне відділення енергозбуту стало "першопрохідцем" у запровадженні нової системи оплати за спожиту електроенергію. Що це дало" Упродовж трьох місяців у відділенні помінялося все. Із тісного застарілого приміщення воно перетворилося на сучасний офіс з новими комп'ютерами і найсучаснішою комп'ютерною системою (РЕН), яка виконує усі необхідні функції для переведення розрахунків з абонентами на якісно новий рівень. Реєстрація платежів здійснюється тепер шляхом сканування штрих-коду, що формується комп'ютерною системою за спеціальними правилами. Штрих-код дозволяє реєструвати 2000 оплат на годину. Це дає можливість вивільнити десятки робочих місць реєстраторів. Зникнуть і помилки, обумовлені людським фактором. Система досить гнучка і дозволяє виставляти рахунки за "договірною" величиною, контролюючи оплату один раз на півроку, або ж за знятими показниками, поклавши ці обов'язки на реєстраторів, які вивільнилися в результаті запровадження нових технологій. " Чи знаходить нова система продовження" " Сьогодні естафету підхопили начальники двох відділень енергозбуту - Лівобережного і Східного - А. Стеблян і А. Рабчинський. І вже до 1 жовтня цього року планується перевести усіх абонентів, які мешкають на лівому березі Дніпра у місті Києві, на нову форму розрахунків за електроенергію. У районах йде напружена робота щодо оформлення договорів з абонентами. Фірма "Софтлайн" готує комп'ютерне рішення, яке дозволить безболісно перевести усіх абонентів міста (приблизно 850
Затянувшийся коммунальный спор
ОТ имени Кабмина докладчиком на вчерашнем Дне правительства выступил первый заместитель госсекретаря Министерства по вопросам экономики и европейской интеграции Игорь Шумило. Из его длинного доклада выяснилось, что в стенах правительства готовится целый ряд законопроектов, направленных на реформирование ЖКХ. В частности, он сообщил, что специалисты Кабмина разрабатывают новую методику проведения аудита тарифов жилищно-коммунального хозяйства. Что собой будет представлять новая методика, Шумило не пояснил. Кроме того, правительство находится на стадии разработки нового порядка ценообразования на услуги теплосетей. Причем в первую очередь речь идет о взимании платы с промышленных предприятий " первых, кто (после населения) страдает от постоянных изменений (в сторону повышения) цен. Особое внимание Шумило уделил перспективе передачи Кабмину полномочий по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги. "Такой практики нет и никогда не было в Европе. Устранение органов местного самоуправления от формирования тарифов на услуги приведет к снижению их ответственности за результаты деятельности коммунальных предприятий", " заявил замгоссекретаря. По информации Минэкономики, правительство до конца 2002 года не будет инициировать увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Шумило напомнил депутатам, что в прошлом году стоимость таких услуг для населения оставалась практически постоянной. "При уровне инфляции 6,1% в 2001 году тарифы увеличились на 5,1%, квартирная плата " всего на 1,3%", " сказал Шумило. По его словам, такой рост цен оптимален для населения, чего не скажешь о промышленных
Поторопились
В январе на подобных принципах начался эксперимент в Москве, где была введена добровольная стопроцентная оплата жилищно-коммунальных услуг для состоятельных граждан. Но уже первые результаты свидетельствуют о его провале. Из 32% жителей столицы, имевших ежемесячный душевой доход более 8,5 тыс. рублей, в полном объеме жилищно-коммунальные услуги в январе оплатили, по различным данным, от 8% до 12%. В состав этих добровольцев вошли, кстати, и те, которым и так положено платить полностью " собственники не менее двух квартир. Федеральное правительство вынужденно отыграло назад. Глава Минэкономразвития де-факто провозгласил возврат к прошлогоднему значению стандарта уровня платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги, то есть упоминавшимся выше 80%. И, по-видимому, реформа ЖКХ не сдвинется с места, пока не будут решены некоторые связанные с ней системные вопросы. Так, нет ясности с механизмом определения нижней границы состоятельности. В московском эксперименте она была определена на уровне дохода в размере 8,5 тыс. рублей на человека в месяц, что приблизительно соответствует всего четырем-пяти прожиточным минимумам. При этом непонятно, на чем основывался такой расчет. Непонятно также, что будет с этой величиной в дальнейшем, предусмотрены ли какие-либо механизмы ее индексации. Далее, механизм роста финансовой нагрузки на состоятельных граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг в полном размере не обеспечен методически. Тривиальные, казалось бы, вопросы определения состава семьи при расчете порога состоятельности и видов учитываемых при этом
Квартплата: чи під силу вона пересічному громадянинові?
З часу прийняття попереднього Житлового кодексу, введеного в дію 1984 року, змінився соціально-політичний устрій у державі, діє ринкова економіка тощо. Чинний Житловий кодекс не адаптований до цих змін. Він навіть понять таких, як власність, як приватизована квартира не містить. Щоправда, новий кодекс " із п'ятої спроби " не набрав потрібної кількості голосів при розгляді у Верховній Раді і підлягає доопрацюванню з урахуванням положень нових Цивільного і Земельного кодексів. Ми серйозно працюємо над новою редакцією і подамо її вже новому складу парламенту. До речі, нещодавно прийнято і документ, який не може не знайти відображення у Житловому кодексі " визнання Конституційним судом інституту прописки антиконституційним. Це безпосередньо стосується питання оплати за житлово-комунальні послуги. Визначальним для нарахування плати має стати місце фактичного проживання. А якщо людина має дві-три квартири " як бути з цією платою" Найпростіше " поставити лічильники. Інший вихід " опломбувати запірні вентилі. А ось квартплата, як така, залишиться обов'язково тому, що будинок обслуговувати треба. А є й таке. Людина поїхала у відпустку, місяць не проживала і не користувалася послугами, просить зробити перерахунок. За діючими правилами, це можливо лише за умови опломбування вентилів. Але це ненормально. Скажімо, у квартирі п'ять осіб проживає, четверо кудись відбули, один залишився. Не запломбуєш же" У змінах до правил надання послуг теплопостачання, водовідведення " вони найближчим часом будуть подані до Кабміну " ми передбачили інше. Якщо людина у відрядженні, відпустці, інша


Листать: 1 2 3

English Russian Deutsch
© DEREVODOM.COM   
Altai Palace казино американская рулетка