Технологии строительства и деревообработки.

Хто має право мати

Що таке субсидія та кому вона призначається

Коваленко Г. Хто має право мати // Янус Нерухомiсть. 2002. №5. C.18-19

Після приватизації квартир державного житлового фонду субсидії надаються мешканцям у такому ж порядку, як І до приватизації Видані населенню субсидії при проведенні приватизації не повертаються. Згідно з чинним законодавством субсидія призначається, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах санітарної норми володіння жилою площею або користування комунальними послугами перевищує встановлений відсоток середньомісячного сукупного доходу, тобто за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке побутове паливо у межах норм споживання з урахуванням пільг І обсягом обов'язкового відсотка платежу, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Субсидія призначається лише на жилу площу, яка не перевищує санітарної норми на сім'ю. При цьому норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються з розрахунку ? 21 кв м на наймача І кожного прописаного у житловому приміщенні чи будинку та додатково 10,5 кв м на всіх прописаних, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, ? на загальну площу незалежно від розміру квартири.

Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року № 1050).

Це Положення визначає умови призначення та порядок надання громадянам щомісячної адресної безготівкової допомоги для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік ? готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива У разі придбання житлового приміщення субсидія призначається не раніше ніж через рік з дня придбання..

Право на отримання субсидії поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях чи будинках державного та громадського житлового фондів, у тому числі у гуртожитках, ? на оплату користування житлом, приватного житлового фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів ? на оплату утримання житла, житлового фонду незалежно від форм власності ? на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Якщо для опалення житлового приміщення одночасно використовується тверде та рідке пічне побутове паливо і природний газ, субсидія надається тільки на один вид палива.

Призначення субсидій І контроль за їх цільовим використанням здійснюється відділами субсидії держадміністрацій та виконавчих органів рад У сільській місцевості заяви з відповідними документами для призначення субсидій приймають уповноважені особи, визначені виконавчими органами сільських або селищних рад.

Субсидії призначаються за наявності різниці між розрахунковою вартістю житлово-комунальних послуг і обсягом визначеного обов'язкового відсотка платежу. В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися відділами субсидій незалежно від розміру площі житла за рішеннями держадміністрацій чи виконавчих органів рад або комісій, які ними утворюються Такі рішення приймаються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім"і, форма якого затверджується Міністерством праці І соціальної політики.

Якщо у житлових приміщеннях чи будинках прописані І проживають тільки непрацюючі пенсіонери та Інші непрацездатні громадяни, джерелом Існування яких є лише доходи від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, пенсія та Інші соціальні виплати, й середньомісячний сукупний дохід на одну людину не перевищує вартісної величини межі малозабезпеченості, за рішенням держадміністрацій чи виконавчих органів рад можливе звільнення цих громадян від сплати визначеної частки витрат на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива з одночасним відповідним зменшенням норми забезпечення цим паливом.

Субсидія не призначається, якщо:1)у житлових приміщеннях чи будинках прописані працездатні громадяни працездатного віку, що не працювали і не навчалися на денних відділеннях вищих і професійно-технічних навчальних закладів, час навчання яких зараховується до трудового стажу, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку, громадян, які доглядають за дітьми І час догляду яких зараховується до трудового стажу, громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікувально-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, громадяни, які мають трьох І більше дітей віком до 16 років І зайняті доглядом за ними, громадяни, які доглядають за Інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-рІчного віку), та не зареєстровані у службі зайнятості населення як такі, що шукають роботу;

2) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка особа, Ідо прописана разом з ним у житловому приміщенні чи будинку, здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення чи будинок;

3) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фонді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, що прописані разом з ним у житловому приміщенні чи будинку, мають у своєму володінні (користуванні) чи володінні (ко-ристуванні) дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше, ніж одне житлове приміщення чи будинок, загальна площа яких у сумі перевищує встановлені норми володіння чи користування загальною площею житла;

4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у державному та громадському житловому фронді, член житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які прописані разом з ним у житловому приміщенні чи будинку, мають у своєму володінні чи володінні дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) транспортний засіб, самохідну машину або механізм, крім засобів, які згідно із законодавством не є об'єктом оподаткування (за винятком тракторів на гусеничному ходу) та зареєстрований в установленому порядку.

Наявність чи відсутність у володінні осіб Іншого житлового приміщення чи будинку, а також транспортного засобу, самохідної машини або механізму декларується при поданні заяви про призначення субсидії.

Субсидія призначається особі, на яку відкрито особовий рахунок за місцем прописки. Як виняток, можуть призначити субсидію Іншій особі, прописаній у житловому приміщенні, а також Індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але вони сплачують вартість отримуваних житлово-комунальних послуг У разі смерті особи, на яку відкрито особовий рахунок, надання субсидії не припиняється за умови, якщо у житловому приміщенні чи будинку прописані інші особи, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

До встановлення права власності на житло у разі смерті уповноваженого власника чи співвласника житла, на якого було відкрито особовий рахунок субсидія призначається одній Із дієздатних осіб, яка на момент смерті власника житлового приміщення була у ньому прописана а якщо прописані тільки недієздатні особи ? одному з їхніх опікунів Проте якщо протягом восьми місяців з дня відкриття спадщини не визначено у встановленому порядку уповноваженого власника, надання субсидії припиняється.

Якщо особа, яка перебуває у шлюбі, проживає окремо від чоловіка чи дружини сама або з неповнолітніми дітьми, на яких не отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю), І є уповноваженим власником, співвласником чи наймачем житла, на якого відкрито особовий рахунок, субсидія призначається лише на норму володіння чи користування жилою площею без урахування додаткових 10 5 кв м Якщо разом Із заявою про призначення субсидії надаються відомості про виплати на утримання неповнолітніх дітей, які не можуть бути меншими, ніж встановлено законодавством, субсидія надається на загальних підставах.

У разі, коли у житлових приміщеннях прописані неповнолітні діти, які залишилися без батьківської опіки, субсидія призначається за наявності заяви опікуна І розраховується виходячи з розміру пенсії у зв'язку Із втратою годувальника та Інших соціальних виплат, що їх отримує опікун на підопічних дітей Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, самі прописані в житловому приміщенні

Субсидія розраховується з урахуваннням кількості прописаних осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі й осіб, призваних на військову службу.Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення про призначення субсидії Розрахунок сукупного доходу провадиться відповідно до методики обчислення для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства фінансів Міністерства економіки, Державного комітету у справах сім'ї та молоді, Державного комітету статистики.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ? на основі річного сукупного доходу осіб, прописаних у житловому приміщенні за попередній календарний рік з урахуванням коефіцієнта зростання середньої місячної плати працівників, зайнятих у галузях економіки.

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше, або якщо вони залишили роботу в період, за який ураховуються доходи, І не мають Інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого підсобного господарства, земельних ділянок, у сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок.

Для призначення субсидій громадяни подають до відділів (управлінь) субсидій заяву, в якій декларується наявність чи відсутність у володінні прописаних осіб транспортного засобу, самохідної машини або механізму та відомості про забезпеченість жилою площею й комунальними послугами, склад прописаних у житловому приміщенні та їхні доходи Субсидії призначаються за умови пред'явлення розрахункових книжок, квитанцій або аналогічних документів про фактичну оплату за попередній період У разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги субсидії призначаються за умови укладання угоди між наймачем (власником) І відділом субсидій або надавачем послуг про погашення цієї заборгованості.

Термін погашення заборгованості визначається за угодою сторін, зважаючи на розмір боргу та середньомісячного доходу на кожного прописаного громадянина Залежно від цього встановлюються такі терміни погашення заборгованості якщо середньомісячний дохід на кожного прописаного становить до 48 грн ? до 24 місяців, від 48,01 до 60 грн ? до 18 місяців, від 60,01 до 80 грн ? до 12 місяців, понад 80 грн ? до 6 місяців У виняткових випадках з урахуванням обставин, що склалися, термін погашення заборгованості може бути подовжений.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, на оплату природного газу, що споживається для індивідуального опалення, ? на опалювальний період, для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива ? один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян Якщо у житловому приміщенні прописані І проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та Інші непрацездатні громадяни, джерелом Існування яких є доходи з особистого підсобного господарства, пенсія та Інші соціаë

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com