Технологии строительства и деревообработки.

Житлово-комунальне господарство чекає на зміни

Аналіз стану житлово-комунального господарства

Житлово-комунальне господарство чекає на зміни // Янус Нерухомiсть. 2002. №3. C.4 - 5

Факти, цю наштовхують на роздумиПочинаючи з жовтня 1994 року вартість житлово-комунальних послуг для населення України невпинно зростає. Якщо раніше середньостатистична українська сім'я витрачала на оплату таких послуг близько 4% свого доходу, то сьогодні вона має витрачати на це приблизно п'яту його частину. У чому ж причина такого зростання? Може, підприємства житлово-комунальної сфери прагнуть збільшити свої прибутки? Як не дивно, але ні. Підвищення вартості послуг спричинено об'єктивними обставинами. Сьогодні Україна змушена платити за газ і нафту набагато більше, ніж раніше якщо 7 років тому тарифи на енергоносії становили 5-10% від світових цін, то тепер сягають майже 100%. Житлово-комунальні підприємства споживають чимало енергетичних ресурсів, тому підвищення цін на енергоносії неминуче призводить до випереджувального, порівняно з іншими товарами, зростання вартості житлово-комунальних послуг.

Українці, як відомо, споживають енергоресурси вкрай неефективно Ця проблема дісталася незалежній Україні у спадок від колишнього СРСР, де енергоносії були неймовірно дешевими індустріальні країни швидко пристосовувалися до зростання цін на паливо встановлювали лічильники електроенергії, газу та води, пристрої для регулювання подачі тепла, впроваджували нові будівельні та теплоізоляційні матеріали, шукали нові ефективні способи виробництва тепла та електроенергії. Натомість у СРСР таке питання навіть не поставало, бо, здавалось, ціни на енергоносії мали бути низькими довічно.

Безперечним є і той факт, що сьогодні, незважаючи на суттєве зростання тарифів, якість житлово-комунальних послуг аж ніяк не покращилася водопостачання нерегулярне, опалення ненадійне, дахи протікають, частота і напруга в електричній мережі нестабільні, очисні споруди не можуть впоратися з надто великим обсягом побутових стоків.

Здебільшого все це є наслідком загального попршення стану житлово-комунальних підприємств, обладнання яких протягом тривалого часу експлуатують без належного догляду і ремонту. Гострий дефіцит фінансових ресурсів не дає підприємствам змоги вчасно і повністю відшкодовувати експлуатаційні витрати, реконструювати і вдосконалювати системи, переважна частина яких перебуває в аварійному стані Через незадовільний технічний стан мереж і застарілі технологи майже половину енергетичних та матеріальних ресурсів доводиться витрачати "на вітер" А реальних стимулів до ощадливого господарювання поки що немає.

Якість послуг не покращується ще й тому, що комунальні підприємства є монополістами, і споживачі, не маючи вибору, змушені користуватися їхніми послугами. Монополісти не завдають собі зайвих клопотів, щоб застосовувати ефективні методи виробництва і вдосконалювати свою роботу.

Болючою проблемою для організацій, що надають житлово-комунальні послуги, є борги населення, сума яких сьогодні перевищує 6 млрд грн. Не менші труднощі виникають з тими особами, які користуються пільгами. Держава, на маючи змоги компенсувати суми наданих пільг, "перекладає" відповідальність за їх сплату на непільгові категорії громадян ті змушені платити за невиправдано високими тарифами А де пересічний українець візьме ці гроші, коли держава заборгувала йому заробітну платню за кілька місяців? Хіба ж не "замкнене коло"? Що потрібно зробити, щоб якість житлово-комунальних послуг відповідала не тільки їх вартості, а й світовим стандартам?

Захистити населення за умов болісного, але неминучого підвищення тарифів, можна, якщо зробити кілька перетворень у вже існуючому порядку ведення житлово-комунального господарства.

? Потрібно переглянути і вдосконалити нормативно-правову базу, яка регулювала б встановлення тарифів і оплату комунальних послуг. Завдяки цьому можна буде створити належні умови для реструктуризації фінансово-економічних та правових відносин у сфері комунального господарства, чітко розмежувати функії та відповідальність між центральними органами влади й органами місцевого самоврядування.

? Нинішню систему управління житлово-комунальними підприємствами, яка поки що є по суті адміністративно-командною, потрібно радикально реформувати, щоб створити ринкові засади відносин між виробниками, а також між тими, хто надає і споживає комунальні послуги.

? Розробити і запровадити прозору та економічно обгрунтовану систему встановлення тарифів на комунальні послуги. Обов'язковою умовою здійснення тарифної реформи мусить стати зміна тактики ціноутворення ? від простого підвищення тарифів треба поступово перейти до їх диференціації з урахуванням якості послуг, інженерного обладнання будинків, фактичних витрат виробників і їхніх потреб щодо фінансування капітальних проектів. Нові тарифи мають стимулювати житлово-комунальні підприємства до енергозбереження та скорочення витрат виробництва, а не до їх підвищення, як сьогодні.

? Створити умови, за яких громадяни повністю відшкодовуватимуть витрати на виробництво послуг. Система фінансування галузі і тарифна політика мають забезпечити поступовий перехід на бездотаційний самоокупний принцип роботи комунальних підприємств.

? Подолати проблему заборгованості населення і бюджетів усіх рівнів перед комунальними підприємствами. Треба вдосконалити процедуру оплати послуг. Потрібно розробити такий механізм збору платежів, який передбачав би перехід на договірні відносини між споживачами, постачальниками та виробниками послуг застосування штрафних санкцій та інших методів впливу на боржників, а також забезпечував би вчасне надходження коштів на рахунки комунальних підприємств.

? Створити умови для технічного оновлення галузі і впровадження екологічно чистих технологій Комунальним підприємствам треба забезпечити доступ до капіталу, який уможливив би впровадження ресурсозберігаючих технологій У такому разі вдасться і здешевити вартість послуг, і дотримуватися вимог щодо охорони довкілля. У кожного споживача потрібно встановити пристрої для обліку використання води, тепла, газу тощо. За таких умов люди економно використовуватимуть ці природні ресурси, а отже, сприятимуть їх збереженню.

? Створити умови для реальної участі приватних споживачів у запровадженні нових тарифів. Залучаючи громадськість до процесу ухвалення рішень у сфері комунальних послуг, можна буде встановити чітку взаємну відповідальність сторін і вживати дієвих заходів щодо збереження природних ресурсів та вчасної сплати за послуги. Процедура встановлення тарифів мусить бути відкритою. Зміну тарифів органи місцевого самоврядування мають запроваджувати за активної участі широкого загалу.

? Забезпечити адресність державної соціальної допомоги. Сьогодні в Україні вартість житлово-комунальних послуг сягнула такого рівня, коли подальше підвищення тарифів виявиться для багатьох сімей непосильним тягарем. Саме таким родинам держава має надавати допомогу за програмою житлових субсидій.Що відбуватиметься?Буде поліпшено адміністративне та фінансове управління житлово-комунальними підприємствами. Виникатимуть і розвиватимуться конкурентоспроможні підприємства, що надаватимуть послуги на договірних засадах. Поступово формуватиметься така система ціноутворення, яка заохочуватиме виробників послуг до економії ресурсів.Житлово-комунальні підприємства, що матимуть достатню кількість власних коштів для реалізації своїх проектів, зможуть залучати також й інвестиці.ї Ці підприємства будуть зацікавлені в тому, щоб модернізувати обладнання, зменшувати вартість виробництва, вчасно надавати послуги споживачам, забезпечувати їх високу якість.

Поступово збільшуватимуться надходження від оплати послуг, скорочуватиметься кількість пільгових категорій громадян, зменшуватиметься обсяг неплатежів. Буде створено надійний механізм боротьби з боржниками.

Громадськість матиме доступ до точної інформації про фінансовий стан житлово-комунальних підприємств, братиме участь у процедурі встановлення тарифів, а отже, добре знатиме, наскільки ефективно комунальні служби використовують сплачені кошти споживачів.

Тимчасово загостряться соціальні проблеми, тому виникне потреба провести широку інформаційну кампанію, щоб пояснити доцільність і неминучість ринкових перетворень у сфері надання житлово-комунальних послуг.Наслідки, яких ми так прагнемоБуде створено ефективний ринковий механізм функціонування житлово-комунального господарства. Комунальні послуги буде визнано ринковим товаром, ціна якого відображатиме ціну відтворення і формуватиметься за законами ринку.

Демонополізація житлово-комунального господарства та розвиток конкурентного середовища забезпечать високу якість надання послуг та ефективність використання ресурсів.

Плата за послуги віддзеркалюватиме рівень їх фактичного споживання Нормативи споживання, як підстава для нарахування платежів, відійдуть у минуле.

Збільшиться інвестиційна привабливість житлово-комунального сектору. А ця обставина сприятиме розвиткові фондового ринку України загалом.

Завдяки економії енергоресурсів зменшаться витрати валюти на закупівлю цих ресурсів за кордоном, зменшиться залежність України від імпорту енергоносіїв.

Більшість громадян небезпідставно побоюються, що подорожчання житлово-комунальних послуг ніяк не вплине на їх якість. Протягом останніх п'яти років, коли тарифи підвищувалися, якість послуг дедалі більше погіршувалася Чому? Здавалося б, що в такому разі надходження на рахунки комунальних підприємств повинні зростати, отже, мають з'явитися кошти для конче потрібного ремонту водогонів, різноманітних труб, насосів та іншого обладнання. Але ситуація не поліпшується. Через низьку платоспроможність одних, недисциплінованість щодо вчасної сплати за послуги інших, через заборгованість місцевих бюджетів щодо перерахування сум виділених субсидій і наданих пільг, на рахунки комунальних підприємств реально надходять набагато менші кошти, ніж можна сподіватися.

Чи була б здатна Україна розв'язати нинішні проблеми житлово-комунального господарства, повернувшись до старої системи''. Ні, якою спокусливою не видавалася б ця думка. В Україні немає дешевих енергоресурсів, тому людям не залишається нічого іншого як заощаджувати енергію, а комунальним підприємствам ? підвищувати ефективність роботи через реформування системи управління і запровадження новітніх технологій. Окрім того, ми більше не можемо закривати очі на забруднення навколишнього середовища неочищеними стоками і твердими відходами. Нинішній стан справ у природоохоронній сфері загрожує серйозною небезпекою для здоров'я суспільства загалом.

Держава мусить впровадити кардинальні зміни. Настав час подбати про здешевлення вартості та підвищення якості комунальних послуг, забезпечити прозорість у встановленні тарифів на ці послуги, збільшити джерела їх фінансування, надати реальні гаранти соціальне незахищеним прошаркам населення.Закордонний досвідПроцес реформування житлово-комунального господарства свого часу пережили всі розвинуті країни світу. Шукаючи виходу зі складної ситуації, уряди цих держав провадили політику, що мала забезпечити державну підтримку підприємств житлово-комунальної сфери і, водночас, сприяти якомога ширшому залученню приватного сектора до надання послуг. Завдяки залученню приватних підприємств виникло і розвинулося конкурентне середовище Зрозуміло, що за таких умов підвищилася ефективність надання житлово-комунальних послуг і знизилася їхня вартість. Окрім того, істотно збільшився приплив капіталу порівняно з центральним урядом чи муніципалітетами, приватні бізнесмени мали набагато кращі можливості залучати приватний банківський капітал. Відтак підприємства, впровадивши новітні технології, почали працювати набагато ефективніше, споживачі навчилися економно витрачати енергоресурси. Так вдалося скоротити витрати виробництва і здешевити житлово-комунальні послуги, суттєво покращивши їхню якість. Треба додати, що одночасно уряди цих країн провадили цілеспрямовану соціальну політику, що гарантувала захист малозабезпеченим родинам і заохочувала широку громадськість до участі у здійсненні тарифної реформи.

Деякі країни дозволили приватним підприємствам надавати навіть ті комунальні послуги, які належать до сфери впливу монополій. Так, 1989 року уряд Великої Британії вирішив передати приватним компаніям у&#

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com