Технологии строительства и деревообработки.

Матерям, жінкам, дітям

В Україні вдосконалено механізм державної допомоги сім'ям з дітьми

Міщенко Т. Матерям, жінкам, дітям : [Бесіда з директором Департаменту державного соціального захисту населення Міністерства праці та соціальної політики України Міщенко Т. / Записала Андріенко В.] // Консультант . 2002. 20 мая 2002. (№20) . C.1-2

З 1 січня 2002 року набув чинності новий Закон ?Про внесення змін до Закону України ?Про державну допомогу сім'ям з дітьми?.

Відтепер виплати допомоги сім'ям а дітьми істотно збільшились. Вони зросли, порівняно з попереднім періодом, у середньому на 60 відсотків. Зокрема, підвищено ? з 118 до 200 гривень ? розмір одноразової допомоги при народженні дитини. Збільшились до 40 гривень (з 11,80 гри) щомісячні виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Крім того, за нормами цього Закону, право на допомогу в зв'язку з вагітністю та пологами отримали непрацюючі жінки, чого не було передбачено раніше діючий законодавством. Розробники нового документа сподіваються, що підвищення розмірів усіх видів допомоги певною мірою поліпшить соціальний захист непрацюючих жінок та матерів, сприятиме поліпшенню демографічної ситуації в Україні.

Коментує директор Департаменту державного соціального захисту населення Міністерства праці та соціальної політики України Тамара МІЩЕНКО.

- До 31 грудня 2001 року в Україні діяв механізм призначення 11 видів допомоги сім'ям з дітьми, запроваджений ще у 1993 році Законом ?Про державну допомогу сім'ям з дітьми?. Основні його недоліки полягали в тому, що сім з одинадцяти видів державної допомоги сім'ям з дітьми призначались і виплачувались без врахування доходів сім'ї, а реальні розміри виплат залишалися вкрай низькими.

Оскільки розміри допомоги, виходячи із можливостей Державного бюджету, визначалися постановами уряду у відсотковому та кратному співвідношенні до мінімальної заробітної плати, що не узгоджувалось з нормами закону, це викликало справедливе невдоволення значної частини одержувачів допомоги, а також потік звернень до судових органів.

Необхідність підвищення рівня соціального захисту сімей з дітьми зумовила розробку нового закону, відповідно до якого призначається 5 видів державної допомоги: у зв'язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на дітей малозабезпеченим сім'ям з дітьми, на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

Три види допомоги (у зв'язку з вагітністю та пологами, одноразова допомога при народженні дитини, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) надаються без врахування сукупного доходу сім'ї.

Допомога на дітей малозабезпеченим сім'ям з дітьми та на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, має адресний характер і призначатиметься з урахуванням доходів сім'ї, її складу та віку дітей.

? Яка допомога надається у зв'язку з вагітністю та пологами?

- Згідно з новим Законом право на таку допомогу мають всі жінки (у тому числі й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Це, зокрема, жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, Прикордонних військ, СБУ, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, жінки, звільнені з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, жінки, зареєстровані в державній службі зайнятості як безробітні, аспірантки, докторанти, клінічні ординатори, студентки вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, непрацюючі жінки.

Тривалість відпустки для виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, порівняно з чинним законодавством, не змінюється.

Розмір допомоги становить 100 відсотків середньомісячного доходу жінки (зарплати, стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо), але не менше 25 відсотків встановленого законом розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Якщо чергове призначення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами збігатиметься з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, то така допомога надаватиметься незалежно від цього. Тобто, якщо мати вже отримує допомогу по догляду за дитиною до 3-х років, то вона одночасно має право на призначення обох видів допомоги: у зв'язку з вагітністю й пологами, а також по догляду за дитиною. До речі, в попередньому законодавстві зазначені види допомоги надавалися за вибором одержувача.

Цей Закон суттєво поліпшує рівень соціального захисту непрацюючих жінок. Нині така жінка при народженні дитини отримуватиме в середньому до 400 гривень.

? Яка одноразова допомога належить при народженні дитини?

? Вона надається одному з батьків дитини (усиновителю чи опікуну), не застрахованому в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину в законодавчо встановленому розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років. Разом з тим, виходячи з можливостей бюджету, відповідно до ст. 42 Закону України ?Про Державний бюджет на 2002 рік?, виплата зазначеної допомоги встановлена в розмірі 200 грн.

Таким чином, одноразова допомога при народженні однієї дитини становитиме 200 грн, а кількох (двох чи трьох) немовлят, відповідно, 400 чи 600 гривень. Ці виплати має право отримувати один з батьків дитини (усиновитель чи опікун).

? Які виплати надаватимуться по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

? У разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надаватиметься на кожну дитину, оскільки мати одночасно доглядає за кількома дітьми. Не має значення також і те, народила вона під час одних пологів одну дитину чи кілька.

Нормами попереднього закону було визначено, що у разі народження другої дитини в період тривалості відпустки по догляду за попередньою дитиною до трирічного віку, допомога надавалася лише на одну дитину до 3-х років, а потім виплата переоформлювалася на другу дитину.

Змінився й порядок виплати цієї допомоги непрацюючим батькам. До 31 грудня минулого року зазначена допомога призначалася непрацюючим батькам до досягнення дитиною дворічного віку, а з 2-х до 3-х років ? з врахуванням сукупного доходу сім'ї.

З 1 січня 2002 року ця допомога призначається включно до трьох років незалежно від рівня доходів сім'ї.

Таким чином сім'ї, яка виховує власну (всиновлену) дитину чи здійснює опіку над дитиною до досягнення нею 3-х років, держава щомісячно виплачує допомогу в розмірі 40 грн, на 2-х дітей ? 80 грн, трьох ? 120 гривень і так далі.

? Що отримуватимуть діти з малозабезпечених сімей та діти, які перебувають під опікою чи піклуванням?

- У поточному році для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми та допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, застосовується гарантований Законом України ?Про Державний бюджет України на 2002 рік? рівень забезпечення прожиткового мінімуму в розмірі 80 грн, в розрахунку на одну особу.

Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок смерті чи хвороби батьків, позбавлення їх батьківських прав чи з інших причин.

Розмір цієї допомоги дорівнює різниці між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів і пенсій за попередні шість місяців.

Малозабезпечена сім'я з дітьми віком до 16 років (учнів - до 18 років), у тому числі з усиновленими дітьми та дітьми, які перебувають під опікою чи піклуванням, щомісяця отримуватиме від держави допомогу, що становитиме різницю між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму на сім'ю та її середньомісячними доходами.

Щодо допомоги одиноким матерям, то у новому Законі ця категорія окремо не виділена. Держава компенсуватиме відсутність батька лише малозабезпеченим матерям-одиночкам - виплачуючи різницю між 80 гривнями (рівень забезпечення прожиткового мінімуму) та її середньомісячними доходами.

Таким чином, вирівнюватимуться фінансові можливості усіх типів сімей: сім'я з однієї людини повинна мати не менше 80 грн доходу на місяць, з двох ? 160 грн, з трьох ? 240 грн і так далі. Тобто, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї (приміром, з 2-х осіб) становить 100 грн, то держава щомісячно доплачуватиме 60 грн допомоги з тим, щоб сукупний дохід на кожного її члена становив не менше 80 гривень.

- Хто призначає та виплачує державну допомогу сім'ям з дітьми?

-31 січня 2002 року усі види державної допомоги сім'ям з дітьми, для осіб не застрахованих в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, призначають і виплачують органи праці та соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікунів, піклувальників).

Хочу підкреслити, що цей порядок стосується й допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначення яких раніше здійснювали управління освіти.

Щоправда, є один виняток із загального порядку призначення і виплати допомоги, який стосується надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам з числа військовослужбовців Збройних сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, військ цивільної оборони, інших військових формувань та з числа осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Відтепер цим категоріям жінок допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається і виплачується за місцем їхньої основної роботи (служби).

Насамкінець додам, що на фінансування виплат сім'ям з дітьми в Державному бюджеті на 2002 рік передбачено видатки в розмірі 791,1 млн грн. Це більше, порівняно з попереднім роком, на 80,3 млн грн.

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com