Технологии строительства и деревообработки.

Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель

Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель

Кабинет Министров Украины. Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель : Постанова від 27.09.2000 р. №1469 // Дебет-Кредит. Документы для работы . . 23 октября 2000 (№ 43) . С. 77-78


Опублікована в "УК" 10.10.2000 р.Чинна з 27.09.2000 р.

СУТТЄВОМіністерство економіки - спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро (для робіт - 100 тис. євро), замовник повинен пред'являти Мінекономіки звіт про результати здійснення процедури закупівлі. При процедурі закупівлі в одного виконавця разом зі звітом про результати здійснення процедури закупівлі надається лист погодження з Мінекономіки.

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"* Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Покласти на Міністерство економіки функції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, передбачені статтею 3 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

2. Установити, що у разі закупівлі товарів, робіт і послуг, вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро (для робіт - 100 тис. євро), замовник під час оплати за договорами на їх закупівлю, укладеними з постачальниками (виконавцями), повинен пред'являти звіт про результати здійснення процедури закупівлі, а у разі застосування процедур торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів, якщо очікувана вартість закупівлі дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, та процедури закупівлі в одного виконавця - разом із звітом про результати здійснення процедури закупівлі лист погодження зазначених процедур Міністерством економіки.

3. Державному комітетові статистики разом з Міністерством економіки у двомісячний термін внести зміни до форми державної статистичної звітності №1-торги (тендери) "Звіт про проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг для державних потреб".

4. Державному комітетові статистики з 2001 року забезпечити виконання робіт щодо державної статистичної звітності №1-торги (тендери) у межах коштів, які передбачаються у Державному бюджеті України на проведення статистичних досліджень.

5. Головним розпорядникам коштів державного бюджету, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (з урахуванням зведеної інформації щодо розпорядників коштів відповідних місцевих бюджетів), розпорядникам коштів державних цільових фондів, Пенсійного фонду, державних кредитних ресурсів подавати Державному комітетові статистики державну статистичну звітність за формою №1-торги (тендери) у встановленому ним порядку.

6. Керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій - розпорядників державних коштів починаючи з 2001 року забезпечити професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів, які відповідно до своїх функцій беруть участь у роботі тендерних комітетів.

7. Державній контрольно-ревізійній службі включати до програм перевірок і ревізій питання дотримання вимог порядку використання відповідно до законодавства державних коштів, що спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг.

8. Міністерству економіки:а) розробити навчальні програми і починаючи з 2001 року організовувати курси підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади, інших установ і організацій з питань організації та проведення процедур закупівель;

б) проводити роботу щодо залучення міжнародної технічної допомоги для фінансування розроблення навчальних програм, організації навчання з підготовки та перепідготовки фахівців і створення механізму інформаційного забезпечення учасників процедур державних закупівель;

в) затвердити у тримісячний термін:форми звітів про результати здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти;

форму або зразок оголошення про здійснення процедур закупівлі та запрошення до участі у них;

порядок створення тендерних комітетів та їх головні функції;

порядок подання та розгляду в Міністерстві економіки скарг постачальників (виконавців) з приводу порушення замовником процедури закупівлі;

разом з Міністерством закордонних справ порядок погодження застосування інших, ніж відкриті торги, процедур закупівлі, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, та застосування процедури закупівлі в одного виконавця, передбачивши в ньому спрощений порядок погодження у разі здійснення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для потреб дипломатичних представництв та консульських установ України, розташованих за кордоном, з урахуванням специфіки їх діяльності.

9. Міністерству економіки разом з Міністерством фінансів та Державним комітетом промислової політики у шестимісячний термін розробити та подати Кабінетові Міністрів України:

проект постанови про міжвідомчу координацію здійснення закупівлі окремих груп товарів, робіт і послуг;

проект постанови про порядок застосування умов захисту вітчизняного ринку під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

10. Ліквідувати Міжвідомчу комісію з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб, утворену постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1996 р. №611.

11. Внести зміни та доповнення до деяких постанов Кабінету Міністрів України (додаються).

12. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

13. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови.

Прем'єр-міністр України В. ЮЩЕНКОПримітки:* Закон України від 22.02.2000 р. №1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" див. у "ДК" №16/2000.
Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com