Технологии строительства и деревообработки.

Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді

Кабинет Министров Украины. Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді : Постанова від від 17 травня 1999 р. № 825

Кабинет Министров Украины. Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді : Постанова від від 17 травня 1999 р. № 825 // Урядовий кур'єр . . 12 августа 1999 (№ 150-151) . С. 3-7


Відповідно до статті 10 Закону України ?Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні? Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла та склад робочої групи з питань підготовки проектів законів та інших нормативно-правових актів про довготермінове кредитування населення (додаються).

2. Міністерству фінансів профінансувати з державних централізованих капітальних вкладень Державному комітету у справах сім'ї та молоді видатки в сумі 20000 тис. гривень для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла протягом першого півріччя 1999 р. у межах коштів, передбачених на підтримку молодіжного житлового будівництва, з яких 6 відсотків фактично виділених сум спрямовується на обслуговування кредитів, виділених з державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів у 1999 році.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

у двотижневий термін подати Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді інформацію про об'єкти незавершеного житлового будівництва, які можуть бути використані для будівництва (реконструкції) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам за рахунок зазначеного пільгового довготермінового державного кредиту; сприяти створенню разом з Всеукраїнською асоціацією ?Укрмолодьжитло? консультаційних центрів Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім і та молоді на базі регіональних відділень Фонду та їх фінансовому і матеріально-технічному забезпеченню.

4. Міністерству фінансів. Міністерству економіки під час формування показників Державного бюджету України на 2000 рік та Державної програми економічногоі соціального розвитку України на 2000 рік передбачити кошти для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.

5. Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді забезпечити:

освоєння коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах для надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, із спрямуванням їх на будівництво житлових будинків з високим ступенем будівельної готовності і здійснення контролю за цільовим та ефективним їх використанням;

перевагу в наданні пільгового довготермінового державного кредиту на будівництво (реконструкцію) житла багатодітним молодим сім'ям.

6. Контрольно-ревізійному управлінню Міністерства фінансів за поданням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді провести протягом першого півріччя 1999 р. перевірку використання коштів місцевих бюджетів відповідно до Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1352 (Офіційний вісник України, 1997 p., частина 49, с. 51).

7. Для визначення розміру кредиту та суми його повернення позичальником, вартості житла на час розрахунку за збудоване житло з підрядником Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики щокварталу подавати Фондові сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді інформацію про середню вартість 1 кв. метра загальної площі будівництва житла для фізичних осіб у регіонах України.

8. Державному комітету у справах сім'ї та молоді разом з Міністерством фінансів у двомісячний термін розробити та затвердити Інструкцію про використання коштів, що надходять від погашення кредиту та сплати відсотків за користування кредитом. ;

9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1352 ?Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики?.

10. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра Кабінету Міністрів України Толстоухова А. В.


Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКОЗАТВЕРДЖЕНОпостановою Кабінету Міністрів України від 17 травня І999 р. № 825

ПОЛОЖЕННЯпро порядок надання пільгового довготермінового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла

Загальна частина1. Це Положення розроблене відповідно до статті 10 Закону України ?Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні?.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім'ї та молоді (далі ? Фонд) ?розпорядник коштів державного бюджету, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, виділених для кредитування позичальників, страхувальник ризиків, що можуть виникнути для позичальниїків у період будівництва (реконструкції) житла, замовник будівництва (реконструкції) житла для позичальнику (ків), який надає зазначені повноваження виконавчій дирекції Фонду;

виконавча дирекція Фонду (далі ? дирекція) ? орган ; Фонду, який забезпечує роботу, пов'язану з будівництвом (реконструкцією) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, виконує функції розпорядника коштів, виділених для кредитування позичальників, страхувальника ризиків, що можуть виникнути для * позичальників у період будівництва (реконструкції) житла, замовника будівництва (реконструкції) житла для позичальників, делегує ці функції спеціалізованій ; будівельній організації або Молодіжному житловому І комплексу ?члену Всеукраїнської асоціації ?Укрмолодьжитло? (далі ?Асоціація);

регіональне відділення Фонду (далі ? відділення) ? " структурний підрозділ Фонду, якому він делегує частину своїх функцій та повноважень згідно з Положенням про регіональне відділення Фонду;

банк-агент (далі ? банк) ? банк України, який за укладеною з дирекцією або відділенням угодою обслуговує кредит у термін, визначений кредитною угодою на ~ будівництво (реконструкцію) житла для позичальника; ;; консультаційний центр Фонду ? структурний підрозділ Фонду, який створений при регіональних відділеннях ; Асоціації згідно з генеральною угодою між Фондом і ': Асоціацією за погодженням з відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а у разі створення центрів в Автономній Республіці у Крим ? також з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, надає консультації та проводить реєстрацію громадян України, які виявили бажання отримати кредит;

кандидат на отримання кредиту (далі ? кандидат) ? ( : громадянин України, який виявив бажання отримати і кредит на будівництво (реконструкцію) житла для сім'ї, І стан якої відповідає вимогам цього Положення;

анкета кандидата ? документ встановленого Фондом зразка, в якому відображається соціально-економічний і стан сім'ї;

журнал реєстрації анкет кандидатів ? журнал встановленого Фондом зразка, що ведеться у консультаційному центрі Фонду;

журнал реєстрації паспортів позичальників ? журнал встановленого Фондом зразка, що ведеться у відділенні;

кредитні ресурси ? кошти або матеріальні ресурси у грошовому виразі, виділені у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах для надання кредитів позичальникам. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, органи самоврядування можуть виділяти матеріальні та нематеріальні активи як кредитні ресурси для надання кредитів позичальникам на визначених ними умовах;

кредит ? кошти, що надаються позичальнику в обсязі, визначеному кредитною угодою і підлягають поверненню до відповідного бюджету на певних умовах;

кредитна угода ? угода, яка укладена між дирекцією (відділенням) і позичальником, визначає умови надання кредиту позичальникові, виконання позичальником зобов'язань за кредитом та сплати відсотків за користування ним, переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло, господарські приміщення, страхування ризиків Фонду і позичальника;

попередній внесок ? визначена сума коштів, що вноситься позичальником на особистий (депозитний) рахунок у банку згідно з кредитною угодою;

позичальник ? громадянин України, який отримав у тимчасове користування кредит на умовах платності і строковості, визначених кредитною угодою;

паспорт позичальника ? офіційно підтверджений Фондом документ встановленого зразка, що відображає соціально-економічний стан сім'ї позичальника та виконання зобов'язань за кредитною угодою;

торги (тендер) ? метод розміщення замовлення на будівництво (реконструкцію), який передбачає визначення підрядника шляхом конкурсного відбору кращої тендерної пропозиції за критеріями, що встановлюються замовником;

підрядник ? спеціалізована будівельна організація, визначена замовником на підставі проведеного тендеру;

компанія ? страхова організація, що здійснює страхування кредиту, будівництва (реконструкції) та побудованого (реконструйованого) житла;

угода застави ? нотаріально завірена угода застави збудованого (реконструйованого) житла, що складається на період повернення кредиту та відсотків за користування ним.

3. Правом на одержання державного пільгового довгготермінового (терміном до ЗО років) кредиту користуються молоді сім ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

молода сім'я, в якій вік чоловіка та дружини не перевищує 28 років;

неповна сім'я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;

одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 ; років.

4. Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування.

5. Визначені у цьому Положенні умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримують на будівництво (реконструкцію) житла кредити або банківські позики на пільгових умовах за рахунок бюджетних коштів відповідно до законодавства.

6. Фонд під час формування показників проекту Державного бюджету України на наступний рік визначає обсяг (потребу) у коштах для кредитування позичальників за рахунок державного та місцевих бюджетів.

7. Узагальнені дані про обсяг коштів для надання кредиту позичальникам з державного бюджету в установленому порядку подаються Державним комітетом у справах сім'ї та молоді Мінфіну та Мінекономіки. Аналогічні дані про кредитування за рахунок коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів подаються Фондом відповідно Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, : Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

8. Мінфін, Мінекономіки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації під час формування показників відповідних бюджетів на основі розрахунків, наданих Державним комітетом у справах сім'ї та молоді, передбачають обсяги коштів для кредитування позичальників та коштів на обслуговування кредитних ресурсів з виділенням їх у бюджетній класифікації окремим рядком.

9. Відповідні фінансові органи доводять Фонду обсяги кредитних ресурсів, визначених за рахунок республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

10. Державний комітет у справах сім'ї та молоді повідомляє Головне управління Державного казначейства ¿

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com