Технологии строительства и деревообработки.

Про хід експеременту з житлового будівництва "Київміськбуду" та банку "Аркада"

Нові программи та їх перебіг, розроблені ХК "Київміськбуд" спільно з банком "Аркада"

Про хід експеременту з житлового будівництва "Київміськбуду" та банку "Аркада" // Янус Нерухомiсть. 2001. №6. C.5

Нещодавно відбулося чергове відкрите засідання наглядової ради з моніторингу експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" та банку "Аркада". Розглянуто і обговорено інформацію президента холдингової компанії "Київміськбуд" В. А. Поляченка "Про принципи побудови програми ХК "Київміськбуд' по залученню коштів населення у житлове будівництво.

Учасники засідання схвалили принципи побудови програми, яка розрахована на населення з середнім і нижче середнього достатку і адаптована до його потреб. Вона гарантує незалежність кожного учасника програми від інших учасників, має індивідуальні зобов'язання "Київміськбуду" перед її учасниками, а вклади населення в житлове будівництво носять характер кредиту.

На кінець минулого року 1635 осіб внесли 3,3 млн. грн. на пенсійні вклади, в т.ч. 268 працівників цієї компанії на суму 858 тис. грн. Вкладниками-громадянами внесено 44% від загальної суми вкладів, решту коштів внесено підприємствами. Середня сума вкладу складає біля 2 тис. гри.

Сформовано додатковий спеціальний резерв страхування пенсійних вкладів для гарантування виконання зобов'язань перед вкладниками у розмірі 5%. Кредити на будівництво житла за рахунок коштів пенсійних вкладів використовуються повністю, їх надано 120 особам, середня сума кредиту складає 28,3 тис. грн. Прострочення по вернення кредитів немає. Одиницею об'єкту кредитування визначено квадратний метр житла. Кожен учасник програми в ході будівництва житла має право змінити своє рішення відносно вибору житла, переуступити свої права та обов'язки третій особі, взяти дострокову позичку в банку "Аркада" на кредитування ХК "Київміськбуд".

Банк "Аркада" в практиці своєї роботи застосовує індексуючу одиницю інвестуван-^ня (Одін), яка дозволяє зберігати купівельну 'вартість коштів, виданих у вигляді позики учасникам програми, контролювати цільовий характер їх використання, захищати інтереси учасників програми. На підставі власних маркетингових досліджень банк має можливість надавати рекомендації ХК "Київміськбуд" щодо будівництва житла згідно з замовленням клієнтів, а також, в разі необхідності, змінювати підрядну будівельну організацію.

Практичне застосування зазначених принципів програми дозволило розширити коло учасників інвестування будівництва власного житла за 2000 рік в порівнянні з 1999 роком на 71 % і залучити у житлове будівництво додаткові обсяги коштів населення, їх приріст лише за IV квартал минулого року склав 46%.

Ефективна система податкових стимулів для вкладників, передбачена Указом Президента України, сприяла збільшенню податкових надходжень від будівельних організацій ХК "Київміськбуд". їх обсяги у 1,8 рази перевищили суму податкових пільг, наданих, вкладникам та підприємствам, що внесли кошти на їх вклади.

В той же час наглядова рада зазначила, що затримується створення Будівельної палати в місті Києві, існує.) ряд інших невідкладних проблем.

Мінекономіки не розглянуто проект нової редакції "Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту".

Податкова адміністрація не затвердила інструкцію з обліку пільг, що призводить до порушення строків повернення вкладів у випадку дострокового розірвання договорів довгострокових пенсійних вкладів з боку вкладників.

Система капіталізації вкладів потребує постійного розширення кола позичальників та збільшення обсягів виданих кредитів, для чого повинна бути довгострокова програма інженерної підготовки незайнятих земель міста та прилеглих до нього районів, попередньо узаконена відповідними органами місцевої влади.

Конструктивні ділові пропозиції були у виступах членів наглядової ради ? віце-прем'ер-міністра України Ю. І. Єханурова, заступника голови державної податкової адміністрації України Г. М. Оперенка, першого заступника голови Київської міськдер-жадміністраціїС. Т. Сташевського. голови наглядної ради, заступника Глави Адміністрації Президента України П. І. Гайдуцького.

За підсумками засідання наглядова рада позитивно оцінила хід виконання Указу Президента України та Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд* і погодилась із запропонован-ними принципами побудови програми цієї компанії по залученню коштів населення у житлове будівництво.

Державній Податковій Адміністарації та Мінфіну разом з АКБ "Аркада" запропоновано в місячний термін підготувати інструктивні матеріали з обліку пільг у випадку дострокового розірвання договорів довгострокових пенсійних вкладів з боку вкладників.

Враховано повідомлення Мінекономіки про підготовку і затвердження в місячний термін нової редакції "Положення про порядок залучення і використання коштів на фінансування житлового будівництва та додаткове соціальне забезпечення громадян України в рамках експерименту*.

Холдинговій компанії "Київміськбуд" і АКБ "Аркада" рекомендовано продовжити пошук розширення диверсифікації вкладів громадян з пенсійного страхування для упередження можливих страхових ризиків.

Враховано інформацію президента ХК "Київміськбуд" В.А. Поляченка про заходи, що вживаються щодо створення протягом поточного року Будівельної палати України в м. Києві.

З метою широкого ознайомлення населення з програмою житлового будівництва ХК "Київміськбуд" та АКБ "Аркада" рекоме-довано підготувати та провести науково-практичну конференцію про хід та можливі шляхи поширення експерименту в інших регіонах України.

Розглянуто також інформацію голови правління АКБ "Аркада" К.В. Паливоди "Про практичне вирішення проблем, що виникли в ході експеримету в житловому будівництві на базі ХК "Київміськбуд", в якій йшлося про нові форми роботи: вдосконалення за допомогою страхування системи гарантій, збереження коштів громадян; отримання позичальниками якісного житла; страхування будівельно-монтажних ризиків; страхування ризиків пов'язаних з непристосованістю квартир до проживання.

Відзначалося, що розширення правової бази експериметну, розвиток житлового будівництва, захист інтересів будівельників та власників нерухомості стримується через відсутність Законів "Про фінансово-кредитні механізми житлового будівництва", "Про іпотеку", "Про іпотечне кредитування" та факторингові оперції з іпотечними зобов'язаннями".

Наглядова рада підтримала пропозиції банку "Аркада" з цих питань і прийняла відповідне рішення.

Обговорення запланованих питань на засіданні наглядової ради показало позитивну дію експерименту, його спрямованість на людину, наданнями реальної можливості в ринковцх умовах придбати житло та мати достойну пенсію в старості.

За підсумками засідання констатовано, що^всі залучені за проектом кошти населення 1 юридичних осіб повністю спрямовані на видачу кредитів забудовникам і використані на будівництво під заставу житла, що будується (у відповідних метрах). Всі кредити, по яких наступила черга повернення ? повернуто. Залучені кошти повністю забезпечені житлом, що будується, у конкретній площі.

Наглядова рада з питань здійснення експерименту в житловому будівництві на базі ХК 'Київміськбуд' І банку "Аркада'Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com