Технологии строительства и деревообработки.

Шляхи розв?язання житлової проблеми

Про діяльність влади щодо розв'язання житлової проблеми

Єлєнєв І. Шляхи розв?язання житлової проблеми // Урядовий кур'єр . . 16 мая 2000 (№ 86) . С. 6


Відповідно до Закону України від 20.12.91 № 2011 ?Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей? військовослужбовці забезпечуються житлом державою.

У зв'язку з тяжким фінансовим станом, починаючи з 1993 року, намітилась тенденція на зменшення виділення державних централізованих капітальних вкладень у будівництво житла для військовослужбовців. У загальному обсязі вони становили у 1993 p. ? 54 відсотки, у 1994 p. ? 45 відсотків, у 1995 p. ? 29 відсотків.

Тому з метою залучення додаткових коштів на будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей Президентом України 01.07.93 було підписано Указ за № 240 ?Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їх сімей?. Цим указом інвесторам будівництва житла для військовослужбовців надавались пільги в частині звільнення від сплати податків на додану вартість та митних зборів на матеріали і обладнання на весь обсяг їх інвестицій, а також від державного мита за нотаріальне посвідчення договору відчуження збудованого ними житла. Це почало спрацьовувати тільки тоді, коли внесли зміни до цього указу і дозволили передавати інвесторам 50 відсотків побудованого житла (указ Президента від 05.04.94 № 246).

За рахунок інвестицій з 1993 по 1995 рік побудовано та придбано 1150 квартир для сімей військовослужбовців, що становило близько 4,1 відсотка від загальної кількості введених квартир для військовослужбовців.

У 1996 році державні капіталовкладення різко зменшились і становили лише 14 відсотків, у 1997 p. ? 6,4 відсотка від загальних обсягів капіталовкладень у будівництво житла для військовослужбовців.

Тому, у зв'язку з таким різким зменшенням обсягів державних капіталовкладень на житло для військовослужбовців, до Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств? від 24.04.96 № 143 було внесено доповнення стосовно зменшення податку на прибуток від реалізації інвестором належної йому частки житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, об'єктів торгівлі та соціально-побутового призначення, збудованих за рахунок його коштів, а також до 100 відсотків на відшкодування витрат підприємств та організацій, спрямованих на інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців та членівїхніх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до чинного законодавства України.

У 1997 році ці пільги були скасовані і обсяги інвестиційних коштів на цю мету різко скоротилися, будівництво житлових будинків, розпочатих за їх рахунок, було зупинено.

Для завершення розпочатих будівництвом житлових об'єктів Законом України ?Про оподаткування прибутку підприємств? від 22.05.97 № 283 у ст. 22 був внесений пункт 22.3 такого змісту:

?Встановити, що в період з 1 липня 1997 року до 1 січня 2002 року податок на прибуток в розмірі 1,5 відсотка від суми нарахованого податку на прибуток зараховується на спеціальний рахунок бюджетів територіальних громад для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей, що загинули під час виконання ними службових обов'язків?, але обсяг цих коштів був незначний.

18.11.97 за № 639 було прийнято новий Закон України ?Про внесення змін до Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств?, яким пункт 22.3 доповнено абзацами другим та третім такого змісту: ?Кошти, спрямовані платником податку на будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, за якими на 1 липня 1997 року проведені фактичні витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку, протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пізніше терміну, встановленого абзацом першим цього пункту (01.01.2002).

Порядок бюджетного контролю за використанням таких коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі здійснення платником податку інвестування будівництва такого житла шляхом передачі матеріальних активів його податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами і процедурою, що визначаються за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України?.

За даними міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, які мають військові формування, станом на 01.01.97 укладено інвестиційних угод, які відповідають вимогам п.22.3 Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств?, на суму 2022,6 млн. грн., у тому числі додаткових угод на 318 млн. гривень. За рахунок реалізації інвестиційних угод за 1996-1998 роки військовослужбовцями отримано житла загальною площею 330,8 тис. кв. м, 5080 квартир.

Усього за період з 01.01.1993 по 01.01.1999 військовослужбовцями отримано житла за рахунок коштів Держбюджету та інвестицій 42795 квартир, у тому числі за рахунок інвестиційних коштів ? 7136 квартир або 16,7 відсотка.

У поєднанні з постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року № 568, якою встановлена методологія визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, створені умови для використання з цією метою безгрошових інвестицій та дозволено, для завершення розпочатих будівництвом житлових будинків до 01.07.97, використати обсяги коштів, що були визначені в угодах, а також надано право укласти додаткові угоди на обсяги коштів, що не вистачало для добудови незавершених будинків.

Завдяки цьому, міністерствами та іншими органами виконавчої влади, які мають військові формування, ведеться будівництво понад 200 житлових будинків.

З метою повнішого розв'язання житлової проблеми для військовослужбовців та членів їхніх сімей і відповідно до доручень Президента України від 20.04.98 № 1-14/297 і Кабінету Міністрів України від 05.09.98 № 7632/2 Міністерство економіки спільно з представниками Міністерства фінансів, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади,які мають військові формування, розробили проект ?Комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей?.

Указом Президента України від 02.10.99 № 1262 ця програма схвалена і постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.99 № 2166 затверджена. Програмою передбачається за період з 1999 по 2006 рік побудувати 5816,3 тис. кв. м загальної площі житла, для чого потрібно залучити 4274,2 млн. гривень.

Для прискорення розв'язання житлової проблеми, реалізації Основних напрямів забезпечення житлом населення України 1999-2005 роки розпорядженням Президента України ?Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих жилих будинків? від 27.10.99 № 276 передбачено удосконалити механізм спрямування коштів і матеріальних активів, що інвестуються у будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей з метою завершення будівництва недобудованих жилих будинків, реконструкції гуртожитків, казарм тощо, а також вирішити питання щодо укладення до 1 січня 2000 року додаткових угод до інвестиційних угод, укладених до 01.07.97, для завершення розпочатих будівництвом до 01.07.97 жилих будинків.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. № 1909 ?Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їх сімей? надано дозвіл укладання додаткових угод до інвестиційних угод, що укладено до 01.07.1997 p. Головним управлінням внутрішніх військ МВС для завершення розпочатих будівництвом до 01.07.97 p. житлових будинків на замовлення МВС.

Законом України від 2 березня 2000 p. №1523 ?Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування? у абзац другий пункту 22.3 внесено доповнення щодо неперевищення розміру податкового забов'язан-ня, нарахованого протягом звітного періоду, в якому здійснювалось інвестування. Кабінет Міністрів зараз напрацьовує проект Постанови про порядок використання таких коштів.

Розрахунки фахівців свідчать, що спрямування коштів на житлове будівництво для військовослужбовців та членів їхніх сімей поліпшить роботу галузей національної економіки, пов'язаних з будівництвом житла, сприятиме зростанню частки валового нагромадження основного капіталу у валовому внутрішньому продукті України та дасть змогу додатково залучити до бюджетів різних рівнів на 45 відсотків коштів більше загальної вартості побудованого житла за період реалізації програми.

Водночас це дасть змогу прискорити виконання заходів щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків.

Підтримання стабільності будівельних організацій може запобігти їх банкрутству, зберегти робочі місця, а також дасть поштовх до нових інвестицій.

В свою чергу Президент України, виходячи із необхідності прискорення розв'язання проблем забезпечення житлом військовослужбовців та членів їхніх сімей і в цілому населення України, відповідними указами та у виступах на зборах будівельників України, а також на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони постійно наголошує на необхідності підтримки житлового будівництва з вишукуванням додаткових нетрадиційних джерел фінансування.Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com