Технологии строительства и деревообработки.

УКРБУДМАТЕРІАЛИ: піднесення виробництва будівельних матеріалів набуває послідовного характеру

Стаття презентує корпорацію УКРБУДМАТЕРІАЛИ

Безух А. УКРБУДМАТЕРІАЛИ: піднесення виробництва будівельних матеріалів набуває послідовного характеру // А.С.С.. 2002. №3. C.71-73


Щоб краще оцінити результати роботи корпорації в минулому році, згадаємо, які завдання ми поставили і які пріоритети визначили:

? закріпити позитивну тенденцію збільшення випуску промислової продукції, що була досягнута у 2000 році;

? покращити фінансово-економічний стан підприємств галузі;

? погасити заборгованість із заробітної плати;? своєчасно розраховуватися з бюджетом і Пенсійним фондом;

? реалізувати плани стратегічного розвитку підприємств.

зростання обсягів виробництваЗа визначеними напрямками досягнуто помітних позитивних результатів. Вже другий рік спостерігається зростання промислового виробництва на підприємствах, що входять до складу корпорації.

В 2000 році випуск продукції вперше за останні роки збільшився на 5,9%. Тобто досягнуто темп зростання виробництва, який намічено у минулорічному посланні Президента України до Верховної Ради.

У 2001 році цю позитивну тенденцію збережено -вироблено товарної продукції на 1,25 млрд, грн., що на 6,1% більше ніж у 2000 році. При цьому темпи зростання виробництва забезпечили всі підгалузі, крім промисловості полімерних матеріалів.

Більше половини підприємств корпорації наростили обсяги виробництва. Серед них - Лисичанський склозавод "Пролетарій", Київський і Херсонський заводи скловиробів, Бережанський склозавод, Запорізький завод зварювальних флюсів та скловиробів, Новоселівський і Глухівецький гірничозбагачувальні комбінати, Славутський комбінат "Будфарфор", Львівський керамічний завод, Чернівецький та Білицький заводи теплоізоляційних матеріалів, Славутський руберойдовий завод, науково-виробниче підприємство "Кварсит", Луганський ливарно-механічний завод. Сімферо-

польський завод "Сантехпром".Нарешті відбулися позитивні зрушення в роботі промисловості стінових і нерудних будівельних матеріалів, де темпи росту за 2001 рік склали відповідно 110,1 та 114,6%. Причому у нерудній промисловості значне зростання виробництва забезпечили більше 80% підприємств. Можемо зробити висновок, що вміння ефективно працювати в нових умовах демонструють дедалі більше підприємств галузі. Досягнуті ними результати вселяють упевненість в інших, піднімають планку ділової ініціативи й підприємливості.

За досягнутим зростанням обсягів виробництва корпорація випереджає більшість інших галузей економіки України. Тобто йдеться не про випадковий збіг обставин і не про сприятливу кон'юнктуру. Робота по стабілізації та піднесенню виробництва дедалі набуває у нашій галузі послідовного і результативного характеру. Нині дуже важливо закріпити і розвивати взяті темпи зростання. Тому на останньому засіданні Ради корпорації затверджено організаційно-технічні заходи на 2002 рік, що сприятимуть подальшому розвитку.

Стабілізація виробництва і покращення економічної роботи на більшості підприємств позитивно позначилися на фінансових показниках в цілому по корпорації, в результаті чого прибуток за рік склав близько 82 млн. грн.

недолікиАле є підприємства, що зменшили обсяги виробництва і одержали збитки.

Передусім це стосується промисловості полімерних матеріалів і найбільшого її виробника Луцького картонно-руберойдового комбінату, де у зв'язку з приватизаційними процесами не забезпечено стабільну діяльність.

заборгованістьЯк наголошує у своїх виступах Президент України Леонід Кучма: "Усе, що робиться, що досягнуто чи втрачено в економічній сфері, потрібно розглядати крізь призму соціальних проблем". Саме тому в першочергових заходах Кабінету Міністрів першим розділом є посилення соціальної спрямованості ринкових реформ. В них передбачено і підвищення розміру заробітної плати, й погашення у повному обсязі заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств всіх форм власності, і своєчасні розрахунки з державним бюджетом та Пенсійним фондом. Виконуючи ці заходи, протягом року корпорація проводила активну роботу по вирішенню проблеми погашення заборгованості із заробітної плати. Із 167 підприємств не мають заборгованості або повністю її погасили 42 підприємства (25,2%). Протягом минулого року ця заборгованість в цілому по корпорації скоротилася на 8,1 млн. грн., що становить 27,6%.

експортВажливим чинником є експортна діяльність підприємств. Це основне джерело валюти, необхідної для подальшого розвитку підприємств.

За 2001 рік підприємства корпорації Укрбудматеріали поставили на експорт продукції на 259,3 млн. грн або на 48,2 млн. доларів США. Це на 8,3 млн. доларів США більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Питома вага експорту в загальному обсязі товарної продукції склала 20,8%. Імпортовано для виробничих потреб сировини й матеріалів на суму 2,4 млн. доларів США, тобто досягнуто позитивне сальдо в експортно-імпортних операціях у розмірі 45,8 млн. доларів США.

Продукція експортується в 11 країн ближнього зарубіжжя (49,2%) і в 34 країни далекого зарубіжжя (50,8%), причому в останні три роки йде переорієнтація експортних потоків у країни ближнього зарубіжжя (у 1999 році ці цифри були відповідно 31,3% і 68,7%). Найбільший обсяг експорту припадає на Росію - 18 млн. доларів США, Італію ? 6,4 млн. Англію ? 5 млн. Польщу - 3,1 млн., Бєларусь - 1,9 млн., Іспанію -1,9 млн., Молдову - 1,9 млн. доларів США. Аналіз структури експорту показує, що основний обсяг постачань приходиться на 5 основних позицій: скло віконне - 33,4% (9,5 млн. кв. м); глина тугоплавка - 27,3% (892 тис. т); каолін - 7,3% (63,2 тис. т); склотара - 6,8% (10 млн. шт. пляшок 43 млн. шт. банок); санітарна кераміка -5% (243 тис. шт.). Збільшили експортні поставки ЗАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій" (поставлено продукції на 15,7 млн. доларів США), ВО "Херсонський завод скловиробів" (2,4 млн. доларів США), Славутський комбінат "Будфарфор" (3,1 млн. доларів США), а також ВАТ "Запорізький завод зварювальних флюсів", ЗАТ "Глуховецький каоліновий завод", ВАТ "Сімферопольський завод "Сантехпром", ЗАТ "Білицький завод "Теплоізоляція", ЗАТ "Одеський завод оздоблювальних матеріалів", Головинський кар'єр та інші.

перспективаОсновне завдання на 2002 і наступні роки - збільшення експорту за рахунок вивозу високотехнологічної продукції. У цьому плані намітилися позитивні зрушення. Наприклад, у 1999 році експорт сировини й продукції невисокого ступеня обробки підприємствами корпорації складав 62% від загального обсягу, у 2000 - 52%, то в 2001 - 38%. Але це не привід для самозаспокоєння. Україна має найрізноманітніші якісні сировинні ресурси ? граніти, каоліни, кварцові піски, крейду, глини, базальти, із яких не виробляти конкурентноздатні на світовому ринку будівельні матеріали - просто гріх. Через те необхідно якомога швидше здійснювати технічне переозброєння діючого виробництва з використанням енергозберігаючих технологій, підвищувати якість продукції й проводити її сертифікацію за світовими стандартами. Робота зі збільшення експортного потенціалу підприємств корпорації виходить із відповідних рішень органів державної влади України. Так, цього року, Кабінетом Міністрів України затверджена Програма стимулювання експорту продукції, у тому числі високотехнологічних виробництв на 2002-2010 роки, що передбачає кредитування найбільш перспективних зовнішньоторговельних проектів та інвестиційну діяльність з підтримки експортного виробництва. Цю можливість необхідно використати повною мірою.

задачіНезважаючи на певні позитивні зрушення в роботі підприємств галузі, підстав для занадто оптимістичних оцінок поки що не немає. Навпаки бачимо кропітку роботу по створенню надійних передумов для стабільного зростання. Насамперед, з керівниками підприємств детально аналізуємо їхній фінансовий стан, оцінюємо виробничі запаси, витрати, реалізацію продукції. Маємо розібратися з устаткуванням, акціями, що знаходяться у власності акціонерних товариств, тощо. Необхідно серйозніше зайнятися питаннями зниження собівартості продукції. Для цього більше вивчати і використовувати досвід заводу "Пролетар", Бережанського склозаводу, інших передових підприємств щодо розробки планової калькуляції основних видів продукції, передбачивши в ній виключення збиткової роботи. У нас діє програма енергозбереження. Вона схвалена Науково-технічною радою корпорації і затверджена Правлінням корпорації. Корпорація має принципову домовленість з керівництвом Держкоменергозбереження, що найбільш ефективні заходи з енергозбереження при належному їх оформленні і своєчасному поданні можуть бути профінансовані за рахунок бюджетних коштів. Нами було підготовлено 8 проектів, обгрунтовано їхню ефективність і подано замовлення на фінансування. Поки що прийнято лише один проект: "Створення систем зовнішнього утеплення будівель з використанням екструзійного пінополістиролу виробництва Житомирського комбінату силікатних виробів". Інші через недостатню обгрунтованість не пройшли конкурсний відбір. Тому технічне управління корпорації разом з галузевими управліннями продовжують роботу і подадуть на розгляд до Держкоменергозбереження більш обгрунтовані пропозиції.

Актуальним залишається питання підвищення якості продукції. Щоб подолати жорстку конкуренцію на ринку будівельних матеріалів, що заповнений різноманітними імпортними матеріалами і виробами, маємо випускати більш високоякісну продукцію.

У нас є підприємства, продукція яких відповідає аналогам провідних західних фірм. Це скло заводу "Пролетар", покрівельні та гідроізоляційні матеріали Славутського руберойдового заводу, цеглата декоративно-архітектурні вироби AT "Слобожанська будівельна кераміка", облицювальна плитка для стін і підлог Харківського плиткового заводу, сортовий посуд Бережанського склозаводу та інше.

Проте технічний рівень та якість продукції більшості підприємств, на жаль, ще відстає від сучасних вимог. Тому удосконалення якості продукції має стати постійною турботою інженерних служб підприємств, галузевих управлінь і Управління інновацій корпорації. Цей напрямок роботи має бути пріоритетним і в діяльності наших науково-дослідних інститутів. Ще один важливий момент. В ринкових умовах цінується не лише високоякісна продукція, але й вміння її упакувати і вигідно реалізувати, та доставити споживачеві. Для цього вивчаємо попит на ринку, рекламуємо та популяризуємо продукцію в засобах масової інформації, на різноманітних виставкових заходах, тендерах, укладаємо угоди про удосконалення продукції і тому подібне. Така робота має стати нормою для. всіх підприємств галузі.

Зі свого боку корпорація значно активізувала цей напрямок. З липня 2001 року один раз на два місяці видається "Вісник корпорації Укрбудматеріали" і розповсюджується через Укрпошту. Відкрито сайт корпорації в інтернеті. На Міжнародній виставці, у Берліні презентовано рекламний проспект інвестиційних проектів підприємств корпорації, виданий англійською і німецькою мовами. Зокрема, були представлені інвестиційні проекти з відновлення виробництва листового скла на заводі "Техбудскло" потужністю 3,5 млн. кв. м на рік, створення спучених перлітових матеріалів та виробів на їх основі на Берегівському кар'єрі, впровадження сучасного устаткування для нарощування потужностей з видобутку блоків з природного каменю та виробництва з них облицювальних плит та виробів на гірничовидобувному та каменеобробному комбінаті "Біличі", технічного переобладнання цегельного виробництва з випуску ефективної та лицьової керамічної цегли на Болехівському заводоуправлінні будівельних матеріалів Зимогоруївському цегельному заводі, створення акціонерної компанії з виробництва та продажу керамічної плитки для підлоги на базі товариства "Компанія "Промкерам" (м. Слов'янськ), створення акціонерної компанії з виробництва і , продажу санітарної кераміки на базі Слов'янського керамічного комбінату, реконструкції дробарно-сортувальних цехів для нарощення виробництва щебеню з кубовидною формою зерен на Жежелівському та Новопалівському кар'єрах, Первомайському кар'єрі "Граніт".

Реалізація названих програм може бути забезпечена при умові інноваційного розвитку підприємств, своєчасного виконання плану стратегічного розвитку галузі на 2000-2005 роки, що був затверджений Радою корпорації ще в середині 2000 року. В ньому передбачено впровадження 15 нових і модернізація 28 діючих ліній устаткування, забезпечення випуску ЗО нових конкурентоспроможних видів продукції, в тому числі п'яти за програмою використання відходів.

Світова практика доводить, що серед існуючих чинників економічного зростання майже 90% відносяться до сфери інноваційних нововведень, з поміж них майже 50% -нарощення інтелектуального потенціалу. Тобто, потрібно відтворювати в 

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com