Технологии строительства и деревообработки.

Організація енергоаудиту на підприємстві

Енергоаудит - це компроміс між бажанням зменшити витрати на енергоресурси і заощадити на вартості основних фондів та експлуатаційних видатках

Мамалига В. Організація енергоаудиту на підприємстві // Будмайстер. 2000. №10. C.26-28

12 травня 1999 року Міністерство юстиції України зареєструвало "Положення про порядок організації енергетичних обстежень", затверджене наказом Держкоменергозбереження № 27 від 9 квітня 1999 року. Положення регламентує порядок подання, оформлення, видачі та подовження терміну дії документів з атестації спеціалізованих організацій на право ведення енергетичних обстежень (енергетичного аудиту), встановлює єдину форму свідоцтва на право їх проведення, а також нормативні та правові вимоги щодо їх отримання. Воно визначає також вимоги, у тому числі етичні (мабуть, вперше у вітчизняній практиці) щодо організації, характеру й порядку ведення енергетичного обстеження на підприємствах, в організаціях і установах. Положення є рекомендаційним (не обов'язковим) для підприємств і організацій, що виконують енергетичні обстеження з ініціативи суб'єктів господарювання. Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1999 "Про скорочення енергоспоживання бюджетними установами, організаціями та казенними підприємствами", енергетичні обстеження (енергоаудити) бюджетних установ, організацій і казенних підприємств здійснюються спеціалізованими організаціями, атестованими відповідно до згаданого Положення. Всі питання щодо організації енергетичних обстежень регламентує правління центральної групи енергоаудиту Держкоменергозбереження України (ЦГЕА). До роботи у складі правління ЦГЕА залучено провідних фахівців з енергетичного аудиту, а також представників органів центральної виконавчої влади.

Щоб уникнути юридичної неузгодженості із законодавчими актами у сфері фінансового аудиту, замість терміну "енергоаудит" в Положенні використовують інший -"енергетичне обстеження". Проведенням енергетичного обстеження займаються спеціалізовані організації, що мають у своєму складі компетентних фахівців -енергоаудиторів. Залучення для ведення енергоаудиту саме спеціалізованих організацій, атестованих відповідно до Положення, є доцільним з таких причин:

- компетенція енергоаудиторів і оснащеність спеціалізованих організацій необхідним вимірювальним обладнанням перевіряються групою експертів, створеною при правлінні ЦГЕА,

- положення регламентує необхідність збереження енергоаудиторами і спеціалізованими організаціями таємниці комерційної й конфіденційної Інформації, що стала їм відома у зв'язку Із виконанням енергоаудиту,

- положення встановлює мінімальні вимоги до якості робіт з енергоаудиту;

- положення захищає як спеціалізовані організації й енергоаудиторів, так і законні права замовників робіт з енергетичного обстеження підприємств, установ і організацій,

- ЦГЕА періодично контролює якість робіт спеціалізованих організацій, а замовник енергоаудиту має право вимагати позапланової перевірки якості його виконання;

- спеціалізовані організації отримують всю необхідну нормативну І правову документацію, що пов'язана з енергетичним обстеженням тощо.

У чому полягає енергетичний аудит?Звіт з енергетичного обстеження (енергоаудиту) в принципі має складатися з чотирьох головних частин: аналіз економічного стану підприємства, аналіз питомого споживання енергоресурсів; розроблення енергозберігаючих заходів, розширений висновок (розширена анотація). Досвід складання звіту з енергоаудиту в повному обсязі має лише одне з київських підприємств. Проте якщо ведення аналізу економічного становища не є обов'язковим (необхідність складання цього розділу має бути зазначено у договорі із замовником робіт), відсутність розділів щодо аналізу питомого споживання енергоресурсів, розроблення енергозберігаючих заходів та розширеного висновку (розширеної анотації) слід вважати принциповою помилкою.

Під час ведення енергетичного обстеження підприємств, відомств і організацій увагу слід приділяти насамперед аналізу питомого споживання енергоресурсів залежно від обсягів виробництва та розроблення безвит-ратних (організаційних) енергозберігаючих заходів. На жаль, можна констатувати, що серед вітчизняних компаній аналіз питомого споживання енергоресурсів залежно від обсягів виробництва здійснює лише одне з київських підприємств, а ще одна спеціалізована організація - аналіз споживання теплової та електричної енергії у функції градусо-днів. Слід зазначити, що запровадження чогось нового - не найголовніше (більш доцільно було б ефективно використовувати вже Існуюче обладнання завдяки розробленню безвитратних енергозберігаючих заходів). Проте більшість енергоаудиторів вважає необхідним за будь-яких умов запроваджувати щось нове і сучасне, забуваючи при цьому правило енергоменеджменту: жодна компанія не повинна думати про впровадження чогось нового, перш ніж вона вичерпає всі можливості правильного ведення господарства (трудова й технологічна дисципліна) та контролю керівництва (раціональні методи і структура менеджменту, управлінська дисципліна).Енергоаудит і енергоменеджмент -"це занадто дорого?"

Автор цих рядків мав переговори з генеральним директором одного великого державного підприємства, який був зацікавлений у проведенні енергоаудиту і створенні на підприємстві служби енерго-менеджменту. Керівник підприємства розумів, що витрачати гроші треба у найефективніший спосіб, з найбільшою віддачею. Умови для цього підприємства було запропоновано такі:

- енергоаудитори гарантують розроблення безвитратних (організаційних) енергозберігаючих на рівні щонайменше 5% від витрат на енергоресурси за останній перед енергоаудитом рік;

- у разі невиконання попереднього пункту платня за роботу становила б не більше ніж 10% від бажаної для енергоаудиторської компанії суми;

- сумарна вартість робіт не повинна перевищувати декілька відсотків від вартості очікуваних і узгоджених з держпідприємством заощаджень.

Директор підприємства хотів пристати на ці умови, проте його rope-фахівці з відділу головного енергетика заявили: "Це занадто дорого!". Можна було б заперечувати, що витрати компанії будуть відшкодовані за кілька тижнів, що навряд чи Існує для цього підприємства більш доцільний шлях використання грошей. Навряд чи багато в Україні енергоаудиторських фірм, що мають необхідний досвід і могли б підтвердити раніше здійсненими енергоаудитами реальність виконання наведених вище умов договору. Проте енергоаудитори розуміли: доки на підприємстві працюватиме такий головний енергетик, - енергозбереження там не буде, не буде там І необхідного рівня роботи енергослужби. Звичайно, головний енергетик хоче спокійно піти за кілька років на пенсію (нащо йому енергозбереження?). Звичайно, попервах (впродовж 3-4 місяців) обсяги роботи працівників енергослужби збільшаться, але потім змінилася б її структура, її функції були б визначені більш чітко, а права (і вплив на долю підприємства, а також рівень зарплатні) набагато збільшились би. Проте навіщо докладати зайвих зусиль, якщо й так може зійти... Напевне, той головний енергетик воліє працювати у колгоспі "Тихе життя"... Дуже хотілося б побажати директору згаданого підприємства успіхів, а найперше - прискорити кадрові зміни...Декілька порад від фахівцяКористуючись нагодою, хотів би дати декілька корисних, як на мене, порад будівельним компаніям та власникам будинків і споруд.

1) Слід вимагати у спеціалізованих організацій надання разом зі свідоцтвом про право ведення енергоаудиту також і висновку правління ЦГЕА, де, крім наявного досвіду роботи спеціалізованої організації у певних галузях промисловості та з конкретними типами обладнання, наведено ще й зауваження і поради щодо подальшої їх роботи. Висновок ЦГЕА видається разом зі свідоцтвом про право ведення енергетичного обстеження підприємств і є невід'ємною його частиною.

2) Доцільно вимагати від спеціалізованих організацій розроблення насамперед безвитратних (організаційних) та швидкоокуп-них (з періодом окупності до декількох місяців) енергозберігаючих заходів. На жаль, серед вітчизняних спеціалізованих організацій, що вже мають досвід проведення енергоаудиту, тільки дві займаються розробленням безвитратних (організаційних) енергозберігаючих заходів.

3) Перш ніж приймати рішення про про-енергоаудиту, подумайте, чи не краще розв'язати проблему енергозбереження раз і назавжди, запровадивши у компанії посаду енергоменеджера. Для цього необхідно провести навчання співробітників вашої фірми та запросити фахівців-консультантів, що з самого початку дасть змогу поставити роботу служби енергоменеджмента на відповідний рівень І заощадити щонайменше 3-5% витрат на енергоресурси вже протягом першого року.

4) Не слід очікувати якихось екзотичних рекомендацій - найбільш ефективними є найпростіші заходи вдосконалення ущільнення вікон і дверей, своєчасне вставлення розбитих шибок, встановлення сучасних систем комерційного обліку енергоресурсів, які споживає ваша фірма; використання надійної запірної арматури на кранах систем водопостачання.

5) Найбільші розходження з фактичним теплопостачанням від комунальників спостерігаються на початку сезону теплопостачання та при температурі навколишнього середовища менше ніж - 10?С.

6) Запровадження енергоефективного обладнання далеко не завжди є економічно обгрунтованим (широке поширення його на Заході багато в чому зумовлено законодавчими та нормативними актами на державному й регіональному рівнях). Часто економічно доцільним буде використання звичайного вітчизняного обладнання, що не має іміджу "євро" і не називається "енергоефективним". Наприклад, замість системи електропривода "перетворювач частоти -асинхронний електродвигун" можна використати інші системи плавнорегульованого приводу або електроприводи з регулюванням швидкості ступенями, чи навіть такі, що забезпечують тільки плавний запуск. Застосування енергозберігаючих двигунів в Україні недоцільно через зниження їх ККД при малому рівні завантаження, високу вартість, а також необхідність високоякісного захисту Іншим типовим прикладом є використання енергоефективних ламп, що Інколи можуть окупитися тільки після завершення їх експлуатації.

7) Слід перевіряти рекомендації енергоаудиторів, щоб сума розрахункової економії енергоресурсів не перевищувала вартості річного її споживання. Такої помилки припускаються навіть досвідчені енергоаудитори. Щоб уникнути цього, слід порівняти річний рівень витрат на енергоресурси з вартістю очікуваних заощаджень. Різниця між зазначеними величинами не повинна перевищувати кращого досвіду підприємств (або технологій) відповідної галузі. Однією з можливих причин цього є нехтування взаємним впливом реалізації одного енергозберігаючого заходу на Інший, коли після реалізації одного такого заходу можливі заощадження від реалізації Іншого знижуються. Деякі енергоаудитори за таких обставин безпідставно користуються коефіцієнтом взаємного впливу, приймаючи його значення усталеним (0,75) для всіх випадків.

8) Встановлення в термоустановках додаткового шару теплової Ізоляції на вже Існуючу може спричинити руйнування останньої.

Володимир Мамалигачлен правління Центральної групи енергоаудитуДержкоменергозбереженняУкраїни (ЦГЕА), керівник групи експертів

Хто в Україні займається енергоаудитом?Станом на 31 березня 2000 року свідоцтва на право ведення енергетичного обстеження отримали такі спеціалізовані організації:

1. Центр підготовки єнергоменеджерів Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУ України "Київський політехнічний Інститут", м. Київ.

Проведення енергетичних обстежень на технологічному устаткуванні, обладнаному системами електроприводу, на котельному й пічному обладнанні, системах обліку та контролю за споживанням енергоресурсів підприємств харчової, агропереробної, гірничої та легкої промисловості, підприємств з виробництва чорних І кольорових металів, скла й пластмас, будівництва й будівельних матеріалів, а також бюджетних установ, організацій та казенних підприємств.

2. Приватна енергосервісна фірма "ОптімЕнерго", м. Харків.

Проведення енергетичних обстежень підприємств легкої І харчової промисловості та промисловості будівельних матеріалів.

3. Приватне науково-впроваджувальне виробниче підприємство "Електромеханіка", м. Київ.

Проведення енергетичних обстежень на технологічному устаткуванні, обладнаному системами електроприводу, на котельному й пічному обладнанні, систе

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com