Технологии строительства и деревообработки.

Що будемо робити з підтопленими землями?

Проект "Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель у містах і селищах України".

Камолікова О. Що будемо робити з підтопленими землями? // Янус Нерухомiсть. 2001. №21. C.14-15

9 жовтня на засіданні колегії Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України розглядався Проект "Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель у містах і селищах України". Доповідачем по цьому питанню виступив директор інституту "УкркомунНДІпроект* Генадій Васильович Касьянов.

Комплексну програму ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах міського типу України (надалі - Програму), яка спрямована на реалізацію державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, виконання Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", Указу Президента України від 23.06.98 №670/98 розроблено відповідно до доручення Президента України від 22.07.98 N31-14561 та прем'єр-міністра України від 27.07.98 №14497/2, а також доручень Кабінету Міністрів України від 22.06.99 №12371/1 та від 21.03.00 №4558/45, та згідно виданого Держбудом завдання інститутом "УкркомунНДІпроект".Загальна картина

На думку докладника, проблема підтоплення земель України на сьогоднішній день є досить серйозною. В Програмі, на базі попереднього обстеження та паспортизації територій визначено, що на початок 2000 р у зоні підтоплення знаходиться близько 20% земель України, в тому числі 11% приходиться на міста та населені пункти. В цілому, підтоплення було зафіксовано в 260 містах І 281 селищі України загальною площею 196,2 тис га. До того ж, за минулих майже 2 десятки років кількість населених пунктів, що підтоплюються, зросла вдвічі, а підтоплені площі ? в 2,2 рази. У 97-ми населених пунктах площа підтоплення вже перебільшила половину їх територій. Найбільш тривожна ситуація склалась по Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Херсонській та Запорізькій областях.

Як показав аналіз, основними причинами поширення цього процесу є сукупність чисельних природніх, техногенних та суб'єктивних факторів. Серед природних факторів ? природно-історичні передумови розташування населених пунктів, природно-кліматичні , геоморфологічні, геологічні та гідрологічні. Серед техногенних факторів головну роль в активізації підтоплення відіграють порушення умов стоку поверхневих вод, незадовільний стан природних дрен та мереж водопостачання і каналізації, високий рівень техногенного навантаження на території, припинення експлуатації неглибоких водоносних горизонтів та водовідведення з підземних горизонтів внаслідок їх забруднення, техногенний підйом рівня води при закритті гірничо-промислових підприємств. А серед суб'єктивних факторів відмічається відсутність уваги до питань водопониження на територіях, схильних до процесів підтоплення, недостатня вивченість територій та нецивілізоване поводження з водними ресурсами підприємств, організацій, окремих громадян.

На жаль, прогнози в цій ситуації, за даними розробників Проекту, не дуже оптимістичні Було зазначено, що на підставі довгострокового прогнозу циклічності природної водності, починаючи з 2000-2001 року, практично по всій території України слід очікувати подальше погіршення ситуації ? регіональний підйом рівня ґрунтових вод триватиме до 2035 року.Шляхи вирішення проблеми

Запропонована Програма являє собою довгостроковий організаційно-економічний документ, що визначає шляхи розв'язання проблеми захисту міських територій об'єктів соціальної та виробничої сфери міст І селищ від підтоплення.

Реалізація стратегічної мети може досягтись шляхом впровадження комплексу узгоджених і взаємопов'язаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших заходів, які детально розробляються на кожному етапі реалізації Програми із застосуванням програмно-цільових методів та відповідних технологій.

Масштабність і складність завдань Програми зумовлюють тривалі і поетапні періоди її реалізації ? орієнтовно до 2030 року, і будуть визначатись економічними можливостями держави щодо вирішення питань фінансування запропонованих заходів, реалізацію яких пропонується здійснити в три етапи.

На першому етапі (2002-2005 р р ) планується проводити невідкладні першочергові заходи на ділянках, де збитки від підтоплення перевищують 10-12 тис грн на 1 га території. На виконання невідкладних першочергових заходів за орієнтовною оцінкою необхідно 550,7 млн грн , Із яких за рахунок держбюджету ? 198,4 млн грн.

На другому етапі (2006-2010 р р ) будуть проводитись першочергові заходи прогнозного періоду, зменшення впливу основних причин І факторів, що викликають підтоплення. Для виконання завдань другого етапу необхідно 2927,5 млн грн , а на весь період ? 23890 млн грн.

На третьому етапі (до 2030 р ) запропоновано проводити перспективні заходи довгострокового характеру на підтоплених територіях міст і селищ, а також створювати безпечні і нормальні умови життєдіяльності громадян, що знаходяться в зонах підтоплених та потенційно підтоплених територій.

Для успішної реалізації заходів Програми потрібно термінове розроблення доповнень до існуючої законодавчої та нормативно-методичної бази.

Суб'єктами Програми на державному рівні виступають Мінекономіки, Мінфін, Мінекоресурсів, МНС, Мінюст, Держбуд, Держводгосп та інші центральні органи виконавчої влади, а на місцевому ? відповідні обласні, міські держадміністрації та органи самоврядування.

Органом управління Програмою пропонується визначити Держбуд України, на який рішеннями Уряду покладено моніторинг процесів підтоплення міських територій.

Здійснення повного комплексу заходів з ліквідації наслідків підтоплення в містах і селищах України дасть змогу створити екологічно безпечні умови життя і господарської діяльності міст та знизити соціальну напруженість серед населення на підтоплених територіях, зменшити ризик виникнення таких небезпечних природних процесів, як зсуви, обвали та просідання, упорядкувати відведення поверхневого стоку з міських територій, відновити сприятливий гідрологічний та екологічний стан річок, водойм в міських зонах, зменшити втрати з водонесучих мереж, організувати спеціалізовані служби експлуатації з впровадженням моніторингу підземної гідросфери.

Держбуд листом №12-12/3-8 від 18 1200 р надіслав першу редакцію Програми Кабінету Міністрів України, який доручив (№інд21 від 25 01 01 р ) Мінюсту, Мінекономіки, Мінфіну, МінекоресурсІв, МНС, Держводгоспу та Держпідприємництва розглянути її і дати свої пропозиції та зауваження з порушених у ній проблем.

Відкоригована, з урахуванням надісланих зауважень і пропозицій, програма остаточно узгоджується із зацікавленими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

Проект Програми 13092001 р розглянуто та схвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Комплексна Програма ? це перспективний документ

Заслухавши інформацію інституту "УкркомунНДІпроект" про розроблення Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення земель в містах і селищах України, колегія відмітила, що документ розроблений на виконання Указу Президента України від 23 червня 1998 року № 670 "Про заходи щодо державної підтримки водогосподарсько-меліоративного комплексу" і спрямований на реалізацію державної політики у галузі охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, виконання Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру".

В основу реалізації Програми покладено принципи органічного поєднання загальнодержавних, регіональних та місцевих зусиль та інтересів для вирішення проблеми захисту міських населених пунктів та окремих об'єктів від шкідливої дії вод.

Здійснення повного комплексу заходів з ліквідації наслідків підтоплення дасть змогу створити екологічно безпечні умови життя і господарської діяльності та знизити соціальну напруженість серед населення, що проживає на підтоплених територіях, нормалізувати гідрогеологічну ситуацію, зменшивши при цьому соціально-економічні та екологічні збитки, та забезпечити запобігання та зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

Реалізація стратегічної мети може бути досягнута впровадженням комплексу узгоджених і взаємоповязаних природоохоронних, правових, економічних, організаційно-технічних та інших заходів, які детально розробляються на кожному етапі реалізації Програми із застосуванням програмно-цільових методів та відповідних технологій.

В ході обговорення документу відзначалась колосальна робота, яку провів інститут. Представники інституту зазначали, що в Україні, до того ж на державному рівні, аналогічної програми такого масштабу, яка включила інформацію по містам та селищам, не існувало і до її розробки були підключені державні установи всіх регіонів України. Присутні відзначали, що Програма містить аналіз та комплексну оцінку існуючого стану підтоплених територій, в ній визначені стратегія і шляхи вирішення проблеми ліквідації підтоплення територій та викликаних ним шкідливих явищ, встановлені невідкладні першочергові заходи та пріоритетні завдання довгострокового характеру, а також визначено механізм і обсяги фінансування та основні виконавці цих заходів.

Розробникам задавались питання, серед яких особливий акцент ставився на перспективності даного документу та його пов'язаності з Генеральною схемою забудовою України. Як зазначив у своєму виступі голова Держбуду Валерій Іванович Череп, комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення земель у містах і селищах України повинна бути нерозривно пов'язана з Генеральною схемою забудови України.

Представники інституту "УкркомунНДІпроект" звернули увагу присутніх на такий факт. Коли проект обговорюємого документу був ще в стадії розробки, до інституту звернулись розробники Генеральної схеми забудови України за інформацією про зони підтоплення з тим, щоб заплановані забудови не припадали на ці території Безперечно, що ці два документи повинні бути нерозривно пов'язані. Про це говорять і реалії нашого життя трагічні приклади по Дніпропетровську, Херсону, Закарпаттю пишній раз підкреслюють, що не можна розпочинати нове будівництво без врахування стану ґрунтових вод та характеристики територій по підтопленню.

У ході обговорення Програми навіть виникла думка, що на її базі може бути створена "Програма захисту територій України від підтоплення".

З метою забезпечення управління Програмою та координації дій по її виконанню, колегія рекомендувала ув'язати цей документ з Генеральною схемою забудови України, і, з урахуванням вищезазначеного, узгодити.Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com