Технологии строительства и деревообработки.

Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг)

Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) :

Кабинет Министров Украины. Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) : Постанова від 28.06.1997 г. №694 // Украинська інвестиційна газета. Нормативна база . . 11 апреля 2000 (№ 14) . С. 10-11

Постанова від 28.06.1997 г. №694 із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1997 року № 1058, від 28 грудня 1998 року № 2087, від 22 листопада 1999 року № 2113

З метою раціонального використання коштів державного бюджету та іноземних кредитів, що залучаються під гарантії Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок організації та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) (додається).

(абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.97 р. № 1058)

Установити, що переказування коштів державного бюджету на оплату договорів (контрактів), укладених з постачальниками (підрядниками) - переможцями торгів (тендерів), здійснюється через Головне управління та територіальні органи Державного казначейства або уповноважені банки на підставі звіту про результати проведення торгів (тендерів) при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 100 тис. доларів США, затвердженого Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, або протоколу - при закупівлі товарів (робіт, послуг), вартість яких становить від 10 тис. гривень до суми, еквівалентної 100 тис. доларів США.

(абзац другий пункту 1 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.97р. № 1058)

2. Валютно-кредитній раді Кабінету Міністрів України:

розглядати питання про доцільність надання іноземним кредиторам гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення погашення заборгованості українських юридичних осіб за іноземними кредитами, що залучаються з метою фінансування закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження для державних потреб, за умови проведення зазначеними українськими юридичними особами міжнародних торгів (тендерів) і вибору постачальника (підрядника) товарів (робіт, послуг) та визначення кінцевої вартості договору (контракту) в разі коли інше не передбачено міжнародними договорами України з питань надання іноземних кредитів Україні або умовами використання зазначених кредитів;

розглядати і попередньо схвалювати проекти, які потребують залучення іноземних кредитів під гарантії Кабінету Міністрів України з метою фінансування закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження для державних потреб, як правило, до укладення міжнародних договорів з питань надання іноземних кредитів Україні.

3. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України:

розробити і затвердити в місячний термін форму звіту про результати проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг);

(абзац другий пункту 3 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.97 p. № 1058)

здійснювати контроль за організацією та проведенням зазначених торгів (тендерів);

забезпечити із залученням Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків надання допомоги заінтересованим підприємствам, установам, організаціям в організації та проведенні в Україні міжнародних торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) іноземного походження і у разі звернення замовника торгів (тендерів) - оперативний розгляд та експертизу тендерних документів, тендерних пропозицій, договорів (контрактів), що подаються на торги (тендери), у місячний термін розробити порядок проведення зазначеної експертизи.

4. Національному агентству з реконструкції та розвитку разом із Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі для оптимізації робочих процесів та професійного навчання персоналу відповідної структури Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі провести роботу, пов'язану із залученням міжнародної технічної допомоги.

5. Державній контрольно-ревізійній службі та іншим органам виконавчої влади під час ревізій і перевірок обов'язково перевіряти дотримання вимог цієї постанови щодо порядку використання коштів державного бюджету.

6. Державному комітетові по геології і використанню надр разом із Міністерством економіки, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством закордонних справ, Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, Державним комітетом по нагляду за охороною праці, Фондом державного майна та іншими заінтересованими центральними органами виконавчої . влади у шестимісячний термін розробити та подати в установленому порядку Кабінетові. Міністрів України проект Положення про порядок організації та проведення конкурсів (тендерів) на укладення контрактів на користування надрами за участю іноземних юридичних осіб і громадян.

7. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1993 p. № 871 "Про затвердження Положення про порядок організації та проведення міжнародних торгів (тендерів) в Україні" ВП України, 1994 p., № 3, ст. 59), із збереженням дії Положення, затвердженого зазначеною постановою, в частині організації та проведення торгів (тендерів), об'єктом яких є право на користування надрами.Виконуючий обов'язкипрем'єр-міністра України В. ДУРДИНЕЦЬ

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com