Технологии строительства и деревообработки.

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. №266

Під час державних закупівель передбачено надання переваги продукції, що виробляється суб'єктами малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки до ціни їх тендерних пропозицій у розмірі 10 відсотків. Передбачена участь у конкурсах виключно підприємств УТОСу (Українського товариства сліпих), УТОГу (Українського товариства глухих), Союзу організацій інвалідів України, пенітенціарної системи у разі, коли продукція, яка виробляється цими підприємствами, включена до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України

Кабинет Министров Украины. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. №266 : Постанова від 03.11.2000 р. №1634 // Дебет-Кредит. Документы для работы . . 20 ноября 2000 (№ 47) . С. 79-80


СУТТЄВОПід час державних закупівель передбачено надання переваги продукції, що виробляється суб'єктами малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки до ціни їх тендерних пропозицій у розмірі 10 відсотків. Передбачена участь у конкурсах виключно підприємств УТОСу (Українського товариства сліпих), УТОГу (Українського товариства глухих), Союзу організацій інвалідів України, пенітенціарної системи у разі, коли продукція, яка виробляється цими підприємствами, включена до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 11 Указу Президента України від 15 липня 2000 р. №906 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності" та з метою забезпечення участі підприємств УТОСу, УТОГу, Союзу організацій інвалідів України, установ пенітенціарної системи у виконанні державних замовлень Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. №266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням"* (ЗП України, 1996 р., №8, с. 239; "Офіційний вісник України", 1999 р., №31, с. 1622) такі зміни:

1) пункт 3 постанови виключити;2) у Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженому зазначеною постановою:

а) абзац другий пункту 6 викласти у такій редакції:

"Під час проведення конкурсного відбору виконавців на поставку продукції для державних потреб державні замовники зобов'язані:

допускати до участі у конкурсах виключно підприємства УТОСу, УТОГу, Союзу організацій інвалідів України, пенітенціарної системи у разі, якщо продукція, яка виробляється цими підприємствами, включена до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та застосовувати преференційну поправку у розмірі 15 відсотків до ціни тендерних пропозицій цих підприємств, якщо продукція їх власного виробництва, що є предметом закупівлі, не включена до зазначеного переліку;

надавати перевагу продукції, що виробляється суб'єктами малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки до ціни їх тендерних пропозицій у розмірі 10 відсотків";

б) абзац четвертий пункту 6 та пункт 11 виключити.

2. Міністерству економіки за участю Міністерства праці та соціальної політики, Державного департаменту з питань виконання покарань розробити та подати у двомісячний термін на затвердження Кабінету Міністрів України перелік продукції, у разі закупівлі якої державні замовники допускають до участі у конкурсах виключно підприємства УТОСу, УТОГу, Союзу організацій інвалідів України та пенітенціарної системи.

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю. ЄХАНУРОВ

Примітки:* Закон України від 22.02.2000 р. №1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" див. у "ДК" №16/2000.Коментар ДК:При державних закупівлях передбачено надання переваги продукції, що виробляється суб'єктами малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки у розмірі 10 відсотків

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2000 р. №1634 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. №266" (далі - Постанова) під час державних закупівель передбачено надання переваги продукції, що виробляється суб'єктами малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки до ціни їх тендерних пропозицій у розмірі 10 відсотків.

Передбачена участь в конкурсах виключно підприємств УТОСу (Українського товариства сліпих), УТОГу (Українського товариства глухих), Союзу організацій інвалідів України, пенітенціарної системи у разі, коли продукція, яка виробляється цими підприємствами, включена до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

До Постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. №266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" внесено зміни, якими передбачено надання переваги продукції, що виробляється суб'єктами малого підприємництва, шляхом застосування преференційної поправки до ціни їх тендерних пропозицій у розмірі 10 відсотків.

Встановлено також, що під час проведення конкурсного відбору виконавців на поставку продукції державні замовники зобов'язані допускати до участі у конкурсах виключно підприємства УТОСу (Українського товариства сліпих), УТОГу (Українського товариства глухих), Союзу організацій інвалідів України, пенітенціарної системи у разі, коли продукція, яка виробляється цими підприємствами, включена до переліку, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та застосовувати преференційну поправку у розмірі 15 відсотків до ціни тендерних пропозицій цих підприємств, якщо продукція їх власного виробництва, що є предметом закупівлі, не включена до зазначеного переліку.

Раніше під час проведення конкурсного відбору виконавців на поставку продукції для державних потреб замовники зобов'язані були просто надати перевагу підприємствам УТОСу, УТОГу та Союзу організацій інвалідів, у тому числі шляхом застосування преференційної поправки у розмірі 15 відсотків ціни на продукцію власного виробництва, запропоновану зазначеними підприємствами, без обов'язкових переліків продукції (вилученим Постановою абзацом четвертим пункту 6 Порядку формування та розміщення замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.96 р. №266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням", було передбачено, що перелік продукції, під час закупівлі якої державні замовники надають перевагу підприємствам УТОСу, УТОГу та Союзу організацій інвалідів, затверджується Кабінетом Міністрів України, але його досі не було затверджено. Однак невдовзі він з'явиться).

Водночас надання переваги організаціям інвалідів може звести нанівець надання 10-відсоткової преференційної поправки для малих підприємств, адже за деякими товарами вони є прямими конкурентами.

Постанова прийнята відповідно до статті 11 Указу Президента України від 15.07.2000 р. №906/2000 "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності", яка містить вимогу Кабінету Міністрів України до 1 січня 2001 року впровадити в установленому порядку механізм гарантованої участі виключно на конкурсних засадах суб'єктів малого підприємництва у поставках продукції, виконанні робіт та наданні послуг для державних (регіональних) потреб, передбачивши резервування для малих підприємств фіксованої частки державного (регіонального) замовлення.

Як бачимо, Кабінет Міністрів плутає преференційну поправку з часткою в обсягах державних закупівель - неозброєним оком видно, що це не одне і те ж. Але така неточність все-таки на користь малому підприємництву.

Проте основна помилка полягає в іншому. Постанову слід було приймати на підставі не Указу, а Закону України від 22.02.2000 р. №1490-III "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (далі - Закон, див. "Документи для роботи" №16/2000), який є головним нормативно-правовим актом у сфері державних закупівель.

Зокрема, в частині другій статті 6 Закону зазначено, що державний замовник застосовує преференційну поправку в розмірі 15 відсотків до ціни тендерної пропозиції, поданої підприємствами Українського товариства сліпих, Українського товариства глухих, Спілки організацій інвалідів України та підприємствами України, працівниками яких є особи, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі (пенітенціарної системи), незалежно від суми очікуваної вартості закупівлі.

І Закон навіть згадки не містить про Перелік продукції, під час закупівлі якої державні замовники надають перевагу підприємствам УТОСу, УТОГу та Союзу організацій інвалідів.

Щодо пільг малим підприємствам в розмірі 10 відсотків. Вони залишаться лише на папері, адже, відповідно до частини першої статті 6 Закону, замовник надає перевагу тендерній пропозиції, поданій вітчизняним виробником, шляхом застосування преференційної поправки в розмірі 10 відсотків до її ціни або обмежує участь у процедурі закупівлі виключно вітчизняними виробниками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за умови, що очікувана вартість предмета закупівлі не перевищує суму, еквівалентну:

для товарів - 200 тисячам євро;для послуг - 300 тисячам євро;для робіт - 4 мільйонам євро.Тож 10 відсотків поправки Законом передбачено не для суб'єктів малого підприємництва, а для всіх вітчизняних підприємств, що, погодьтеся, не одне і те саме. Невідповідність Постанови Закону на практиці може викликати її скасування в судовому порядку або судове оскарження результатів тендерів при її застосуванні на практиці.

Водночас Постановою також виключено положення, якими державне бронювання матеріально-технічних ресурсів здійснюється в разі необхідності шляхом надання виконавцям державних замовлень права реалізації квот на обов'язковий продаж їм підприємствами та організаціями-постачальниками України окремих видів сировини, матеріалів і комплектуючих виробів, перелік та обсяги яких затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Мінекономіки.

Віталій МОСЕЙЧУК


Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com