Технологии строительства и деревообработки.

Молоді отримають кредит на житло

Про Державну програму забезпечення молоді житлом

Омельчук В. Молоді отримають кредит на житло // Урядовий кур'єр . . 6 августа 2002 (№ 142) . С. 11

29 липня 2002 року Кабінет Міністрів України видав постанову ?Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002? 2012 роки? (далі ? програма). Проект постанови розроблено відповідно до Указу Президента України від 29 березня 2001 р. № 221 ?Про додаткові заходи з реалізації державної молодіжної політики?, інших розпоряджень Президента та постанов Кабміну щодо сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва та організації житлового кредитування населення України. Для реалізації програми використовуватимуться як державні, так і приватні джерела фінансування. З проханням прокоментувати цей документ кореспондент ?Урядового кур'єра? звернулась до голови Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Валерія ОМЕЛЬЧУКА.Питання, де жити, актуальне для 40 відсотків української молод.і Отже, в країні назріла потреба створити умови, подібні до тих, які існують у розвинених державах, де молода сім'я може отримати довгостроковий пільговий кредит на 30-40 років і матиме задоволення від життя не в пенсійному віці, а в молодості.

У програмі, зокрема, зазначається, що члени сім'ї, яка претендує на отримання кредиту, повинні бути не старші тридцяти років. Сім'я з однією дитиною отримає безвідсотковий кредит, з двома ? 25 відсотків боргу за кредитом погашає держава, з трьома ? 50 відсотків. Таке сприяння народжуваності коштуватиме майже шість мільярдів гривень: по одному мільярду з центрального та місцевих бюджетів, частину суми планується отримати від страхових компаній та недержавних пенсійних фондів, 100 мільйонів обіцяв перерахувати Світовий банк.

За десять років, на які розрахована програма, житло в кредит зможуть отримати 70 тисяч сімей. За неофіційними даними, тих, хто цього потребує, у десять разів більше. На сьогодні до фонду звернулося близько ста бажаючих, більше половини з яких може розраховувати на кредит. Щоправда керівництво фонду не ризикує прогнозувати, як скоро щасливчики отримають ключі від квартири. Адже у 2002 році на молодіжну програму змогли перерахувати лише половину запланованих коштів.

Головною метою Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002 ? 2012 роки є розв'язання житлової проблеми молодих сімей в Україні через створення сприятливих умов для функціонування ринкових механізмів кредитування будівництва та придбання ними житла і забезпечення на цій основі подальшого розвитку системи іпотечного (заставного) житлового кредитування. Основними завданнями програми є:

? встановлення правових та організаційних засад для підвищення рівня державного регулювання і підтримки у галузі житлового кредитування, створення та ефективне функціонування загальнодержавних та регіональних механізмів іпотеки, якісне поліпшення законодавчої бази в цій галузі;

? забезпечення доступності для кожного громадянина соціальних послуг, які надаються органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у галузі молодіжного житлового кредитування;

? подолання демографічної кризи за рахунок поліпшення житлових умов молоді як фактора, що сприяє зростанню народжуваності дітей;

? динамічний розвиток первинного та використання потенційних можливостей вторинного ринків житла і створення ефективних фінансових механізмів, які забезпечують економічну доступність житла для молодих сімей, підтримка незаможних молодих громадян, в першу чергу молодих спеціалістів, у поліпшенні житлових умов, в тому числі за рахунок позабюджетних джерел.

У згаданій програмі відображено нинішній стан молодіжного житлового кредитування, визначено основні проблеми, що перешкоджають його розвитку. Основна увага приділена напрямам подальшого розвитку системи молодіжного житлового будівництва. Чітко і грунтовно встановлені терміни та етапи реалізації основних положень програми, визначені основні інструменти та механізми, за допомогою яких буде можлива реалізація програмних положень.

На сьогодні консультаційними центрами регіональних відділень фонду зареєстровано понад 95 тис. потенційних кандидатів на позики, які потребують поліпшення житлових умов, що слід враховувати при визначенні обсягу потреби в кредитних ресурсах. Зважаючи на показник платоспроможності кандидатів, на забезпечення житлом протягом 2002?2012 років необхідно близько 5,8 млрд. грн. Для реалізації проекту потрібен великий обсяг ресурсів, а отже передбачається залучення різноманітних джерел фінансування.

На першому етапі перевага надається коштам бюджетів різних рівнів в тому числі державного бюджету. В 2002 р. ? 77,0 та 20,0 млн. грн., в 2003 ? 100,0 та 40,0 млн. грн., в 2004 ?180,0 та 100,0 млн. грн., в 2005 ? 220,0 та 180,0 млн. грн., в 2006 ? 200,0 та 180,0 млн. грн., в 2007 ? 180,0 та 160,0 млн. грн., в 2008 ? 160,0 та 140,0 млн. грн., в 2009 ? 140,0 та 120,0 млн. грн., в 2010 ? 100,0 та 8,0 млн. грн., в 2011 ? 20,0 та 20,0 млн. грн., в 2012 ? 20,0 та 20,0 млн. грн. відповідно з державного та місцевих бюджетів.

Другий етап характеризується збільшенням обсягів фінансування за рахунок позабюджетних джерел, серед яких використання об'єктів незавершеного будівництва, коштів Світового банку, страхових резервів страховиків, резервів пенсійних фондів, випуск та реалізація цінних паперів, кошти комерційних банків, особисті кошти позичальників, кошти від повернення раніше наданих кредитів, кошти житлових заощаджень громадян, інші джерела. Обсяг коштів з позабюджетних джерел має чітку тенденцію до збільшення починаючи з 18,8 млн. грн. в 2002 році та досягаючи 703 млн. грн. в 2012 році, на противагу обсягам коштів, які спрямовуються з бюджетних джерел. Така структура джерел фінансування протягом 2002 ? 2012 років вказує на поступовий перехід до залучення до кредитування позабюджетних джерел з поступовим їх домінуванням.

Із запровадженням даної програми очікується розширення масштабів молодіжного житлового будівництва разом з удосконаленням системи надання населенню доступних довготермінових кредитів для придбання житла, що сприятиме вирішенню цілого ряду важливих соціально-економічних завдань:

активізація попиту на житло з боку населення;зростання обсягів будівництва та економічному зростанню пов'язаних з будівництвом галузей промислового виробництва, збільшенню податкових надходжень;

підвищення зайнятості населення та його платоспроможності;

залучення позабюджетних коштів до фінансування житлового будівництва;

залучення до фінансування будівництва житла особистих заощаджень громадян, що зберігаються поза банківською системою, а також грошових коштів, що перебувають на особистих рахунках в установах Ощадбанку та інших фінансово-банківських установах;

зміцнення соціальної стабільності в суспільстві, збільшення народжуваності дітей та поліпшення демографічної ситуації як в окремих регіонах країни, так і в державі в цілому.


Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com