Технологии строительства и деревообработки.

Питання проектування сучасних храмів

Питання проектування сучасних храмів строительство Статьи по Проектированию лестница ограждения ступени Архитектура и строительство проектирование дизайна квартир постройка рекомендация Дизайн интерьера квартиры интерьер квартир ограждения из нержавейки статьи о лестницах

Куцевич В. Питання проектування сучасних храмів . Ватерпас 2002 №3 C.86


Розвиток самосвідомості нашого суспільства, повернення йому духовного багатства, якого воно було позбавлене протягом багатьох десятиріч, поставило певні вимоги й до формування сучасних культових будинків та споруд. Церковне будівництво як особлива і водночас значна за обсягом частина архітектурної діяльності після сімдесятилітньої перерви відроджується тільки зараз.

Відкриття раніше діючих храмів, відтворення та відновлення зруйнованих або пристосованих під різноманітні комунально-побутові потреби культових будинків та споруд, проектування і будівництво нових та супутніх їм об'єктів впливатиме на зміну містобудівної ситуації міст та сіл, громадського мікроклімату у районах, прилеглих до храмів, та усталеної інфраструктури населених пунктів у цілому.

Мережа культових будинків та споруд, які діють в Україні, знаходиться на стадії становлення. Однак процес відродження та створення нових релігійних общин та організацій виявив недостатність матеріальної бази сакральних об'єктів, яка складає 6О% забезпеченості від потреб парафіян. Формування мережі сучасних храмів слід передбачати як елемент загальної системи соціально-культурного обслуговування населення, і вона повинна стати невід'ємним компонентом забудови населених місць.

На сьогодні Україна — багатоконфесійна держава, де офіційно діє більше 18 тис. релігійних громад, 67 конфесій, напрямків і толків. Найвпливовішою складовою релігійного життя є православ'я. Воно об'єднує 85ОО громад, що становить 51,6% загальної кількості релігійних об'єднань.

За останні роки в Україні та інших країнах СНД спостерігається бум у проектуванні і будівництві культових будинків та споруд. Реставруються та відтворюються історичні сакральні будівлі та комплекси. Але архітектори та проектувальники не мають необхідних навичок у проектуванні храмів, не знайомі з канонічними церковними вимогами, і це зрозуміло, бо багато років ми були позбавлені контактів з релігійним світом і сакральною культурою. Нам треба практично відновити цілий напрямок в архітектурі громадських будинків та споруд — культове зодчество.

З метою поліпшення якості архітектурних вирішень сучасних храмів, покращення справи проектування та їхнього будівництва на основі наукових розробок, проведених Українською Академією архітектури [УАА) та Українським зональним науково-дослідним і проектним інститутом по цивільному будівництву [ВАТ Київ ЗНДІЕП), вперше в Україні розроблений посібник з проектування В«Культові будинки та споруди різних конфесійВ» [керівник розробки дійсний член УАА В.В.Куцевич).

Посібник призначений для архітекторів, проектувальників, інженерно-технічних працівників будівельних організацій, а також викладачів, студентів архітектурних факультетів вищих навчальних закладів, слухачів духовних академій, семінарій і т.п. Його схвалено і рекомендовано для застосування на території України рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 14 грудня 2ОО1 року і затверджено науково-технічною радою ВАТ Київ ЗНДІЕП від 14 лютого 2ОО2 року, протокол № 1, та згідно до наказу № 29-а від 28.О3.2ОО2 р. введено в дію з 1 квітня 2ОО2 року.

У посібнику розглядаються питання проектування християнських храмів [православних та католицьких), мусульманських мечетей, іудейських синагог. Він складається з семи розділів, які мають таку структуру: загальні положення; рекомендації щодо розміщення об'єктів та забудови земельних ділянок; пропозиції з номенклатури будинків та споруд; об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення; рекомендації щодо застосування природного та штучного освітлення, шумозахисту, звукоізоляції і акустики приміщень; питання пожежної безпеки та інженерного обладнання.

Крім основного змісту, у посібнику містяться ще три додатки, що включають: перелік основних нормативних документів, на які наведено посилання; терміни та визначення, що мають місце у тексті посібника; правила підрахунку загальної, корисної та розрахункової площі, будівельного об'єму, площі забудови і поверховості культових будинків і споруд різних конфесій. Видання має багато ілюстрацій, у тому числі і кольорових.

Введення у дію зазначеного посібника дає змогу архітекторам і проектувальникам мати нормативну основу для формування сучасних сакральних будинків та споруд різних конфесій, додержуватись під час їхнього проектування головних канонічних і архітектурно-технологічних, конструктивних інженерних та пожежних вимог. Для роз'яснення основних положень, викладених у посібнику з питань проектування культових будинків та споруд, і з метою його презентації 22 та 23 квітня 2ОО2р. в інституті Київ ЗНДІЕП проводився науково-практичний семінар на тему: В«Сучасне храмобудування в УкраїніВ». В цьому заході брали участь фахівці із різних регіонів країни: архітектори-практики та науковці, співробітники управлінських органів у справах архітектури і будівництва, інженери (конструктори, сантехніки, електрики, технологи), викладачі вищих архітектурних навчальних закладів, художники-монументалісти, мистецтвознавці, релігієзнавці та священики

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com