Технологии строительства и деревообработки.

Що дають зміни у ДБН?

Держбуд України затвердив зміни №2 до ДБН В. 2. 6-14-97 ?Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд?

Марченко С. Що дають зміни у ДБН? // Будмайстер. 2002. №15. C.32-33

Це нововведення до державних норм вкрай важливе, тому що нині в будівельній галузі склалося неоднозначна ситуація. З одного боку, для спорудження нового, так званого, елітного житла (а іншого в нас зараз майже не будують) використовують імпортовані покрівельні матеріали. А з іншого, від аналогічних вітчизняних, навіть, якщо вони й виконані на таких самих технологічних лініях із використанням високоякісної сировини (часто повністю імпортованої), замовники, проектанти і будівельники стараються відмовлятися, посилаючись на відсутність тих матеріалів в державних будівельних нормативах.

І дійсно, до утвердження цих змін був легалізований тільки традиційній руберойд на картонній основі, що формально вважалося нормою. Це і був закон будівництва.

До 1991 року в Україні традійного руберойду випускалося близько 250 млн. кв. м. Більше половини з них - 130 млн. кв. м -була продукція Луцького картонно-руберойдного заводу, що був на той час найбільш потужним із вітчизняних виробників. На долю Львівського припадало -20 млн., Славутского - 10-12 млн., Київського комбінату ?Будіндустрія? -10 млн. Майже 30% експортувалося, в основному, у НДР, В'єтнам, Кубу. З тих 70%, що залишалися для внутрішніх потреб, на нове будівництво використовувалося лише третина, решта - для ремонтних робіт вже існуючих об'єктів.

Зараз в Україні майже 20 заводів ще продовжують виробляти руберойд на картонній основі - у Києві, Львові, Луцьку й в інших містах. Усі вони виробляють продукцію на окисленому і немодифікованому бітумі, а іноді і взагалі - на гудроні. Такий руберойд застосовується, як правило, тільки для ремонтів. Поширюється він і у сільській місцевості по найдешевшій ціні (рулон завдовжки 10 м коштує 20 гривень).

Головний недолік традиційного рубероида - невеликий термін експлуатації - 2-3 роки, що веде до необхідності його частої заміни, тобто до значних експлутаційних витрат. У західних країнах, де новітні технології значно раніше забезпечили випуск високоякісної продукції, м'які покрівлі служать ЗО і більше років. В Украйну такий евроруберойд почали масово завозити лише на початку 90-х.

Проте, останнім часом і на деяких вітчизняних підприємствах налагоджено виробництво сучасних покрівельних матеріалів, які відповідають європейським стандартам. Вони цілком конкурентноспроможні як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. За підрахунками фахівців, нині українські виробники здатні повністю задовольнити потреби вітчизняних споживачів, що оцінюються майже в 100 млн. кв. м мякої покрівлі.

Ці підприємства - насамперед, Славут-ский руберойдовий завод, - відрізняються від традиційних виробників рубероида тим, що випускають якісно новий матеріал за сучасними європейськими технологіями -тобто на скловолокнистій або поліефірній основі з нанесенням на неї модифікованого неокисленого бітуму. До того ж, ця продукція вже має широку номенклатуру - 50 типів і марок, що дозволяє застосування цих матеріалів для різних об'єктів у різноманітній кольоровій гамі.

Таким чином, як показує практика, у технології виготовлення рубероида відбулися значні зміни. Якщо раніше, в основному, використовувався покрівельний картон, то зараз - штучні матеріали, що не руйнуються протягом десятиліть. Для затвердіння прошарку бітуму, який кладуть зверху основи, його не окислюють, як раніше, а для запобігання старінню добавляють модифікатори - атактичный поліпропилен (АПП) або стирол-бутадієн-стирольньїй каучук (СБС). Вступаючи в хімічну реакцію з бітумом, вони змінюють його хіміко-фізичну структуру, у результаті чого він полімери-зується, стає міцним, теплостійким і довговічним. А у випадку використання СБС бітум ще набуває значної еластичності та спроможності розтягуватися та відновлювати свої початкові розміри. Все це забезпечує його високі експлуатаційні показники.

Отже, сучасний м'який покрівельний матеріал:? захищає і зміцнює будівельну конструкцію;? стійкий до механічних впливів, до навантажень, розтягів і проколів;

? легкий і гнучкий;? економічний;? зручний у застосуванні (укладці);? надійний і тривкий в екстремальних умовах: до впливу високих і низьких температур, інфрачервоного, ультрафіолетового, радіоактивного опромінення;

? зберігає гнучкість при укладці взимку;? має вогнестійкість відповідно до вимог пожежного нагляду;

? стійкий до впливів вологи та пари;? біологічно стійкий (не піддається руйнуючому впливу грибков і бактерій);

? хімічно стійкий до агресивних атмосферних опадів;

? довговічний - розрахунковий термін служби ЗО років.

Та виявляється вітчизняних стандартів для таких матеріалів (на модифікованому бітумі та міцній основі), по суті, досі не існувало, їхня належна розробка потребує солідних фінансових витрат і тривалого часу. Відповідні державні стандарти, безумовно, потрібні, і робота над ними повинна йти своєю чергою. Але на сьогоді чекати 'їхньої появи довгі місяці загрожує надто важкими економічними наслідками. Тому зміни у ДБН носять дещо революційний характер - необхідні посилання вказують не на державні стандарти, а на ТУ - фірмові технічні умови для виробництва зазначеного виду продукції. Все це може й створює деякі незручності для проектувальників, але поки що це єдиний конструктивний вихід із становища, що склалося.

У зв'яку з тим, що продукція Славутского руберойдного заводу має найбільш різноманітний асортимент і вона визнана кращою серед вітчизняних виробників, технічні умови цього підприємства були взяті за основу для порівняльних характеристик при випробуваннях, що були проведені в Українському НДІ будівельних матеріалів і виробів (НДІБМВ). У результаті було визнано, що продукція деяких вітчизняних виробників відповідає необхідним вимогам до матеріалів даної категорії.

До речі, ці випробування в черговий раз спростовують все ще існуючу серед споживачів думку про те, що на українському ринку імпортні покрівельні та гідроізоляційні матеріали кращі від вітчизняних, але це не зовсім так. Порівняльні дослідження НДІБМВ дозволяють зробити висновок, що за своїми фізико-технічними властивостями продукція Славутського руберойдного заводу випускається на рівні кращих європейських зразків. Буде не зайвим більш детально ознайомитися з такими популярними торговими марками як СПОЛІмод, СПОЛІпласт, СПОЛІеласт, Склоруберойд, що вже стали зразками стабільної якості.СПОЛІМОДПокрівельний і гідроізоляційний матеріал полімерно-бітумний, АПП модифікований, рулонний

Призначення: універсальний для всіх кліматичних зон, для влаштування верхнього і нижнього прошарків м'якої покрівлі різноманітної конфігурації, для гідроізоляції будинків і споруд (фундаментів, підземних будівельних елементів мостів, віадуків, басейнів, резервуарів, каналів, гаражів тощо). Технічні характеристики. Матеріал багатошаровий, гнучкий і стійкий. Основа - склотканина, поліестер і склополотно неткане (3), покрите з двох сторін прошарками полімеризованого бітуму (2). Захисне верхнє покриття (1) - сланцева крихта (кольорова), крупнозерниста і дрібнозерниста, пісок, поліетиленова плівка.

Захисне нижнє покриття (4) - поліетиленова плівка.Тривкість на розрив уздовж полотна для склополотна нетканого, Н (кгс) - не менше 353 (36); для поліестера і склотканини, Н (кгс) - не менше 588 (60). Гнучкість на брусі з заокругленням 20 мм -

-5 ?С. Теплостійкість - +100 ?С.Асортимент:* СПОЛІмод Пд(ДТПк), СПОЛІмод К(КзХПк), СПОЛІмод К(КзТПк), СПОЛІмод К(КзЕПк).СПОЛІПЛАСТПокрівельний і гідроізоляційний матеріал полімерно-бітумний, АПП модифікований, рулонний

Призначення: універсальний для усіх кліматичних зон; для влаштування верхнього і нижнього прошарків м'якої покрівлі різноманітної конфігурації; для гідроізоляції будинків і споруд (фундаментів, підземних будівельних елементів мостів, віадуків, басейнів і резервуарів, каналів, гаражів тощо). Технічні характеристики. Матеріал багатошаровий, гнучкий і стійкий. Основа -склотканина, поліестер і склополотно (неткане) (3), покрите з двох сторін прошарками полімеризованого бітуму (2). Захисне верхнє покриття (1) - сланцева крихта (кольорова), крупнозерниста і дрібнозерниста, пісок, поліетиленова плівка.

Захисне нижнє покриття (4) - поліетиленова плівка.Тривкість на розрив уздовж полотна: для склополотна нетканого, Н (кгс) -не менше 353 (36); для поліестера і склотканини, Н (кгс) - не менше 588 (60). Гнучкість на брусі з заокругленням 20 мм -

-15 ?С. Теплостійкість - +120 ?С.Асортимент:* СПОЛІпласт Пд(ДХПк), СПОЛІпласт Пд(ПкХПк), СПОЛІпласт К(КзТПк), СПОЛІпласт К(КзЕПк), СПОЛІпласт К(КзЕПк).СПОЛІЕЛАСТПокрівельний і гідроізоляційний матеріал полімерно-бітумний, СБС модифікований, рулонний

Призначення: універсальний для всіх кліматичних зон; для влаштування верхнього і нижнього прошарків м'якої покрівлі різноманітної конфігурації; для гідроізоляції будинків і споруд (фундаментів, підземних будівельних елементів мостів, віадуков, басейнів і резервуарів, каналів, гаражів тощо). Технічні характеристики. Матеріал багатошаровий, гнучкий і стійкий. Основа

- склотканина, поліестер і склополотно неткане (3), покрите з двох сторін прошарками полімеризованого бітуму (2). Захисне верхнє покриття (1) - сланцева крихта (кольорова), крупнозерниста і дрібнозерниста, пісок, поліетиленова плівка.

Захисне нижнє покриття (4) - поліетиленова плівка.Тривкість на розрив уздовж полотна: для склополотна нетканого, Н (кгс) -не менше 353 (36); для поліестера і склотканини, Н (кгс) - не менше 588 (60). Гнучкість на брусі з заокругленням 20 мм -

-25 ?С. Теплостійкість - +100 ?С.Асортимент: СПОЛІеласт Пд(ПкХПк), СПОЛІеласт Пд(ДХПк), СПОЛІеласт Пд(ПкЕПк), СПОЛІеласт К(КзХПк), СПОЛІеласт К(КзТПк), СПОЛІеласт К(КзЕПк), СПОЛІеласт К(КзЕПк).СКЛОРУБЕРОЙДПокрівельний і гідроізоляційний матеріал на скловолокнистій основі, рулонний, бітум-модифікований АПП

Призначення: універсальний для всіх кліматичних зон; для влаштування верхнього і нижнього прошарку м'якої покрівлі різноманітної конфігурації; для гідроізоляції будинків і споруд (фундаментів, підземних будівельних елементів мостів, віадуків, басейнів, резервуарів, каналів, гаражів тощо).

Технічні характеристики. Матеріал багатошаровий, гнучкий і стійкий. Основа - склополотно неткане (3), покрите з двох сторін прошарками в'язкої маси з полімеризованого бітуму (2). Захисне верхнє покриття (1) - дрібнозерниста посилка, пісок, поліетиленова плівка. Захисне нижнє покриття (4) - поліетиленова плівка.

Тривкість на розрив уздовж полотна, Н (кгс) - не менше 245 (25). Гнучкість на брусі з заокругленням 20 мм - О ?С. Теплостійкість - +80 ?С. Є ідеальним замінником традиційного рубероида.

Асортимент: С-РМ - для влаштування гідроізоляції і підкладного прошарку покрівельного килима, із дрібнозернистим і плівковим верхнім і нижнім захисним покриттям ?плівка-плівка? і ?пісок-плівка?.Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com