Технологии строительства и деревообработки.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування

Штраф за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно

Верховная Рада Украины. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 21.09.2000 р. №1988-ІІІ // Дебет-Кредит. Документы для работы . . 30 октября 2000 (№ 44) . С. 84-86


Опублікований в "УК" 24.10.2000 р.Чинний з 24.10.2000 р.

СУТТЄВОШтраф за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю збільшено в 2,5 разу - до 850 грн, запроваджено відповідальність за експлуатацію неприйнятого держкомісією будинку, недотримання місцевих правил забудови. Архітектурно-будівельну інспекцію звільнено від сплати державного мита при поданні позовів щодо стягнення вчасно несплачених штрафів.

Верховна Рада України постановляє:І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ("Відомості Верховної Ради України", 1994 р., №46, с. 411; 1997 р., №6, с. 49, №34, с. 214; 1998 р., №10, с. 36; 1999 р., №34, с. 274):

1) преамбулу викласти у такій редакції:"Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій всіх форм власності за правопорушення у сфері містобудування і спрямований на посилення державного контролю за забудовою територій, розміщенням і будівництвом об'єктів архітектури, додержанням суб'єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, вимог вихідних даних, а також на захист державою прав споживачів будівельної продукції";

2) у частині першій статті 1:а) абзаци третій, сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

"передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та затвердженому проекту, - у розмірі тридцяти відсотків вартості розробленої робочої документації";

"здійснення окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, без отримання у встановленому порядку ліцензії - у розмірі плати за видачу ліцензій на відповідний вид господарської діяльності у будівництві;*

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю - у розмірі п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

б) доповнити частину абзацами такого змісту:"передачу проектною організацією замовнику робочої документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої робочої документації;

експлуатацію або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - у розмірі десяти відсотків вартості виконаних робіт;

затвердження містобудівної документації з порушенням встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних на проектування - у розмірі двадцяти п'яти відсотків вартості розробленої містобудівної документації;

недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час планування і забудови населених пунктів, режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, - у розмірі двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у статті 2:а) частину першу викласти в такій редакції:"Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного контролю)";

б) в абзаці шостому частини третьої слова "спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві" замінити словами "окремих видів господарської діяльності у будівництві, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону", а слова "технічних умов" замінити словами "вихідних даних";

4) статтю 3 викласти в такій редакції:"Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері містобудування**

Підставою для розгляду справи про правопорушення у сфері містобудування є протокол, складений уповноваженою на те особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за результатами перевірки.

Разом з протоколом складається припис про усунення допущених порушень.

У п'ятнадцятиденний термін з дня одержання протоколу про правопорушення питання про накладення штрафу розглядається посадовою особою інспекції державного архітектурно-будівельного контролю.

Рішення посадової особи інспекції державного архітектурно-будівельного контролю про накладення штрафу оформляється постановою про накладення на підприємство штрафу за правопорушення у сфері містобудування відповідно до цього Закону.

Постанова про накладення штрафу складається у трьох примірниках. Перший примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою, про що робиться запис у справі. Другий і третій примірники залишаються в інспекції, яка наклала штраф.

Форми протоколу, припису та постанови затверджує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань містобудування та архітектури.

Штраф підлягає сплаті підприємством у п'ятнадцятиденний термін з дня його накладення. У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується у судовому порядку".

2. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 "Про державне мито" ("Відомості Верховної Ради України", 1993 р., №13, с. 113, №26, с. 281, №49, с. 459; 1994 р., №28, с. 241, №29, с. 257, №33, с. 300; 1995 р., №13, с. 85, №14, с. 90; 1996 р., №9, с. 43, №41, с. 192, №52, с. 306; 1997 р., №6, с. 46, №9, с. 70, №18, с. 131; 2000 р., №19, с. 143, №29, с. 232) доповнити пунктом 42 такого змісту:

"42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення за позовами до арбітражного суду щодо стягнення штрафу за порушення в сфері містобудування".

ІІ. Прикінцеві положення1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л. КУЧМАПримітки:* Закон України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" див. у "ДК" №30/2000.

** Закон України від 06.04.2000 р. №1641-III "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" див. у "ДК" №23/2000.

Коментар ДК:Штраф за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю збільшено в 2,5 разу - до 850 грн

Законом України від 21.09.2000 р. №1988-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері містобудування" (далі - Закон) штраф за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю збільшено в 2,5 разу - до 850 грн, запроваджено відповідальність за експлуатацію неприйнятого держкомісією будинку, недотримання місцевих правил забудови. Архітектурно-будівельну інспекцію звільнено від сплати державного мита при поданні позовів щодо стягнення вчасно несплачених штрафів.

До Закону України від 14.10.94 р. №208/94-ВР "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" внесено зміни, якими встановлено відповідальність за низку дій у цій сфері та посилено відповідальність за передачу проектною організацією замовнику робочої документації для будівництва, що не відповідає державним стандартам, нормам і правилам, вихідним даним на проектування об'єктів архітектури, які надані у встановленому порядку, та затвердженому проекту.

Якщо раніше за таке правопорушення сплачувався штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробленої проектної документації, то тепер - 30 відсотків.

За ухилення від виконання або несвоєчасне виконання приписів інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю тепер треба сплачувати не 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн), а 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн), тобто в 2,5 разу більше.

Запроваджено нові види відповідальності:передача проектною організацією замовнику робочої документації для реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єкта архітектури, в якій передбачено внесення змін з порушенням вимог архітектурно-технічного паспорта зазначеного об'єкта, - у розмірі 25% вартості розробленої робочої документації;

експлуатація або використання будинків чи споруд після закінчення будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями - у розмірі 10% вартості виконаних робіт;

затвердження містобудівної документації з порушенням встановлених державних стандартів, норм і правил, вихідних даних на проектування - у розмірі 25% вартості розробленої містобудівної документації;

недотримання регіональних або місцевих правил забудови під час планування і забудови населених пунктів, режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

Водночас Закон змінив порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері містобудування. Якщо раніше примірник постанови про накладення штрафів надсилався державній податковій інспекції за місцезнаходженням підприємства для контролю за сплатою штрафу, то тепер постанова безпосередньо вручається правопорушнику або керівнику підприємства під розписку.

Як і раніше, штраф повинен бути сплачений у 15-денний термін з дня накладення штрафу. Несплачений штраф стягується в судовому порядку. Однак раніше органи державного архітектурно-будівельного контролю повинні були сплачувати державне мито за позови, що стримувало їх судову діяльність в умовах недостатнього бюджетного фінансування. Тепер Закон цю перепону усунув.

Змінами, внесеними до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", від сплати державного мита звільнено Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення за позовами до арбітражного суду щодо стягнення штрафу за порушення в сфері містобудування. Очікуємо чергового наступу на підприємців та громадян, які щось не так або не там збудували.

Віталій МОСЕЙЧУК

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com