Технологии строительства и деревообработки.

Механізм спрощення дозвільної системи в будівництві

Про заходи щодо удосконалення дозвільної системи в будівництві

Механізм спрощення дозвільної системи в будівництві // Строительство и реконструкция . . 17 июня 2003 (№ 6) . С. 15

На засіданні науково-технічної ради Держбуду України було розглянуто питання ?Про заходи щодо удосконалення дозвільної системи в будівництві?.Існуюча система надання дозвільної документації на розміщення і будівництво об'єктів містобудування не сприяє привабливості інвестиційного клімату в економіці населених пунктів через недосконалість та дублюванню багатьох її процедур. В першу чергу це стосується процедур вибору та відведення земельних ділянок, надання комунальними підприємствами технічних умов на підключення до інженерних мереж, наявності численних відомчих експертиз.

Основними її недоліками, за висновками фахівців є відсутність єдиної служби для видачі дозвільної документації на проектування, неможливість одночасного здійснення розробки проектно-кошторисної документації та вирішення земельних питань, дублювання положень державних стандартів, норм і правил (зокрема, пожежних, санітарних, охорони праці, енергозбереження), необхідність погодження проектної документації зі службами та експлуатуючими комунальними підприємства-ми на відповідність наданим ними раніше технічним умовам, значна вартість платних послуг у сфері підготовки дозвільної документації, зокрема тих, що надаються органами державного нагляду, залучення коштів на розвиток інженерної інфраструктури на рахунки експлуатаційних підприємств різних форм власності без урегулювання питань власності на майно.

Враховуючи, що складові та послідовність здійснення дозвільних процедур у будівництві визначено законами України та іншими нормативними актами, для удосконалення існуючої системи необхідно внесення відповідних змін до законодавства у напрямку створення на державному рівні єдиного порядку, який виключить дублювання погоджень і висновків, забезпечить прийняття протокольного рішення вибору земельної ділянки для містобудівних потреб, дозволить в короткі терміни готувати і надавати замовнику єдиним пакетом дозвільну документацію на розміщення та проектування об'єкта.

Для реалізації запропонованих змін, необхідно внести зміни до відповідних законодавчих, нормативних та відомчих документів, які регулюють земельні питання, проведення відомчих експертиз, здійснення державного контролю у сфері будівництва, а саме:

Закони України:
?Земельний кодекс України?;?Про планування та забудову територій?;?Про основи містобудування?;?Про архітектурну діяльність?;?Про охорону культурної спадщини?;?Про інвестиційну діяльність?;?Про енергозбереження?;?Про охорону праці?;?Про забезпечення санітарйого та епідеміологічного благополуччя населення?;

?Про пожежну безпеку?;?Про дорожній рух?;?Про екологічну експертизу?;?Про місцеве самоврядування в Україні?;?Про місцеві державні адміністрації?;?Про транспорт?.Постанови Кабінету Міністрів України:
?Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення комплексної державної інвестиційної експертизи? від 11.04.200Й р. № 483;

?Про затвердження Положення про Державну екологічну експертизу Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки? від 02.03.98 № 244;

?Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу? від 20.12.1999 № 2328;

?Про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд України? від 19.08.02 № 1217;

?Про державну експертизу з енергозбереження? від 15.07.98 №1094;

Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів державного замовлення? від 05.08.92 № 449;

Відомчі нормативно-правові акти:
Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт (затверджено наказом Держбуду від 05.12.2000 № 273);

?Правила пожежної безпеки в Україні? (затверджено наказом МВС України від 22.06.95р. № 400);

?Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів? (затверджено наказом МОЗ України від 19.06.96 № 1734);

?Положення про здійснення державної землевпорядної експертизи? (затверджено наказом Держкомзему України від 11.03.97 № 39);

?Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва? (державні будівельні норми А.2.2-3-97).

На наступному етапі пропонується розроблення проекту ?Містобудівного кодексу України? як єдиного нормативно-правового акта з комплексного врегулювання питань щодо повноважень центральних та місцевих органів виконавчої влади на видачу окремих дозволів у сфері містобудування. Цей нормативний акт має встановити удосконалену та ефективну дозвільну систему на усіх етапах будівництва, починаючи від вибору земельної ділянки для містобудівних потреб до прийняття об'єкта в експлуатацію, визначити процедури, термін та вартість отримання усіх необхідних дозволів, висновків та технічних умов на розміщення, розроблення проектної документації та прийняття в експлуатацію об'єкта, включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт.Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com