Технологии строительства и деревообработки.

Система пуск -інструменти та технології підвищення ефективності роботи підприємств будівельного комплексу

Система пуск -інструменти та технології підвищення ефективності роботи підприємств будівельного комплексу строительство Статьи по Проектированию лестница ограждения ступени Архитектура и строительство проектирование дизайна квартир постройка рекомендация Дизайн интерьера квартиры интерьер квартир ограждения из нержавейки статьи о лестницах

Судак В. Система пуск -інструменти та технології підвищення ефективності роботи підприємств будівельного комплексу . А.С.С. 2002 №3 C.60-61


Державний Науково-дослідний інститут автоматизованих систем у будівництві (ДНДІАСБ) Держбуду України і в нових економічних умовах не втратив свого положення - ведучого науково-дослідного закладу в СНГ з питань автоматазації проектування та управління в будівництві

В даний час він є єдиною в Україні організацією, що системно розробляє Інфраструктуру управління будівельним комплексом

Створення єдиного інформаційного потоку, що перетікає через усі стадії в будівництві, забезпечує розроблювана ДНДІАСБ Міжрепональним науковим інформаційно-аналітичним центром "Інфобуд" автоматизована система Проектування і Управління Будівельним Комплексом - "ПУСК" Основна відмінність усіх розробок у рамках системи "ПУСК" - це комплексність рішень, навіть при розробці окремих функціональних модулів, призначених для різних етапів Інвестиційного процесу

Розвиток інформаційного забезпечення будівельного комплексу на базі сучасних комп'ютерних технологій є одним з актуальних напрямків підвищення ефективності інвестиційнобудівельноі діяльності в XXI столітті.

З метою забезпечення цивілізованої інформаційної підтримки керівників фірм і керівників усіх рівнів, для прийняття зважених і обгрунтованих рішень в ДНДІАСБ розроблений проект створення єдиного Інформаційного простору в будівництві Єдиний інформаційний простір в будівельному комплексі України будується на основі Українського Будівельного Класифікатора - УБК УБК сприяє також інтеграції України в міжнародний Інформаційний простір, тому що Інформація, яка класифікується в ньому, гармонізована з відповідними міжнародними класифікаціями NACE, СРА і СС УБК стане для усіх учасників інвестиційного процесу в будівництві відмінним помічником, своєрідним навігатором будівельного ринку України

Життя Проекту починається з його проектування. А проектування — з визначення місця розташування об'єкту - у сучасних ринкових умовах з економіко-плануваль ного зонування територїі і масової оцінки земель на основі створення і ведення банку даних автоматизованої інформаційної системи земельного кадастру населених пунктів і територій. Цей етап проектування забезпечується використанням програмних комплексів "ТЕРЕН", на основі геоінформаційних технологій

Далі ведеться автоматизоване проектування архітектурної, конструктивної, сантехнічної, електротехнічної й Інших частин проекту Створені в ДНДІАСБ програмні комплекси (ПК) для автоматизації проектування об'єктів будівництва, такі як "Ліра" і "Мономах" є загальновизнаними лідерами в цій сфері діяльності, використовуваними в даний час у багатьох проектних організаціях країн СНД Універсальність і адаптивність дозволяють використовувати ці комплекси для проектування різноманітних будівельних споруд - житлових будинків, промислових об'єктів, мостів І тунелів, конструкцій атомних електростанцій і ін.

ПК "Ліра" був використаний при розрахунках таких унікальних споруд як несучі конструкції київських мостів ("Московський", "Південний"), варіанти конструкцій об'єкту "Укриття" (м. Чорнобиль), надвижне покриття на головній спортивній арені в Лужниках (м. Москва), фундамент Одеського оперного театру, православний храм, споруджений на честь 1700-річчя християнства у Вірменії (м. Єреван), плавучі бурові платформи (м. Севастополь), конструкції портових кранів концерну "Азовмаш" (м. Маріуполь), дзеркала орбітальних телескопів виробництва заводу "Ломо", захисні оболонки реакторів ВР1000 і ін Програмний комплекс "Мономах", призначений для розрахунків І проектування об'єктів з монолітноro залізобетону, є сучасною Інтелектуальною проектною системою

Усі дані цих розрахунків зосереджуються у єдиному модулі, так званій цифровій моделі об'єкту - ЦМО, у якій зберігається інформація по усіх застосовуваних для будівництва даного об'єкта матеріалах, виробах, конструкціях і устаткуванню, у прив'язці до координатних вісей і висотних відміток проектованого будинку чи споруди.

Ці ж дані, з використанням програмного комплексу "Арко" - автоматизованого робочого місця об'ємщика, дозволяють автоматизувати розрахунок визначення обсягів робіт, що автоматично передаються в програмні комплекси "ТК-ХХІ століття" і "Інвестор" Таке сумісне інформаційне і програмне забезпечення програмних комплексів проектування і кошторисного нормування, значно знижує трудовитрати І скорочує терміни розробки проектно-кошторисної документації

В сфері автоматизації управління будівельним виробництвом значний практичний Інтерес представляє створений в рамках системи "Пуск" набір програмних комплексів, що забезпечують автоматизацію всього технологічного циклу від визначення попередньої вартості будівництва до керування реконструкцією діючих об'єктів

Тут насамперед, необхідно визначити ПК Тендер-Контракт - XXI століття" (ТК-ХХІ") , що користується великим попитом І популярністю в Україні ТК-ХХІ" призначений для автоматизованого визначення вартостібудівництва від-повідно до ДБН Д1.1-1-2000, формування ресурсних, локальних і об'єктних кошторисів, визначення базисної вартості і договірних цін на будівництво, ремонт, реконструкцію та реставрацію об'єктів та споруд різних видів будівництва, формування документів по взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт, формування тендерної і контрактної документації, а також для створення внутрифірмової бази даних на основі введення нових видів ресурсів і формування нормативів (розцінок) по нових видах робіт. Здійснює розподіл обсягів робіт між виконавцями і автоматичне формування кошторисів по різних субпідрядниках, а також облік виконаних обсягів робіт як по генпідряду, так і по кожному виконавцю окремо. Дає можливість створення і ведення власної нормативної бази.Нормативна база програмного комплексу призначена для різних видів будівництва і комплектується за бажанням користувача. ПК "Інвестор" забезпечує визначення вартості контракту з використанням укрупнених кошторисних нормативів і банків даних проектів - аналогів на попередніх етапах інвестиційного процесу. ПК "Інвестор" дозволяє укрупнювати одиничні роботи і ресурси, використовувані в технологічних процесах відповідно до організаційно-технологічної моделі будівництва, формувати вихідну інформацію для програмних комплексів по керуванню проектами, що автоматично передається в такі програмні комплекси, як "MS Project -2000" та ін. Програмні комплекси "Тендер-Контракт" і "Інвестор" автоматизовано взаємодіють з електронним банком даних (ЕБД) "Будівельні ціни". Якщо УБК - це основа для створення єдиного інформаційного простору в будівництві, то ЕБД "Будівельні ціни" - це інструмент, за допомогою якого ця інформаційна споруда буде побудована.

Міжрегіональний інформаційно-аналітичний центр МНІАЦ "ІНФОБУД", здійснює супровід і подальший розвиток як УБК, так і бази даних, створеної на його основі. Використовуючи ЕБД "Будівельні ціни", можна визначити: рівень цін продукції і послуг на будівельному ринку; оптимального продавця (покупця) продукції і послуг; установити коло партнерів і конкурентів; вирішити багато інших комерційних, виробничих і господарських питань.

На основі цього банку даних можна також створити власну базу даних фактичних цін на усі види ресурсів, необхідних для визначення вартості будівництва і при взаєморозрахунках за виконані обсяги робіт. З його допомогою можна представити свою фірму, разом з запропонованою продукцією, і на WEB-сайті "ПУСК" в INTERNET:

(www.buildinginfo.kiev.ua; www.infobud.com.ua). Така інформація буде дуже корисна не тільки безпосереднім учасникам інвестиційного процесу в будівництві, але й органам управління держави. Ця інформація може бути включена в загальнодержавну інформаційну систему, а також бути використана при міжнародному Інформаційному обміні Багато ведучих будівельних фірм, виробники і постачальники продукції на будівельний ринок України представили свою інформацію до банку даних ЕБД "Будівельні ціни". З'явилися й іноземні представники, зацікавлені в будівельному ринку України. З переходом на нову однорівневу систему визначення вартості будівництва за фактичними цінами попит на інформацію, що міститься в ЕБД "Будівельні ціни" різко зростає.

На наступних етапах розвитку інформаційного забезпечення будівельної галузі, на основі єдиної класифікації продукції і послуг згідно УБК, МНІАЦ "ІНФОБУД" буде надавати накопичену інформацію у виді аналітичних оглядів стану будівельного ринку, прогнозів і тенденцій його розвитку, як в електронному вигляді, так і в спеціалізованих виданнях. Необхідно окремо визначити ще кілька розробок ДНДІАСБ, актуальність яких визначається сучасними особливостями роботи в сфері бізнесу.

Це програмно-технічний комплекс "Scanner-2000", що забезпечує пошук радіоелектронних засобів несанкціонованого знімання інформації, прилади захисту інформації в абонентських лініях і кінцевому устаткуванні цифрових АТС ("УЗАТЛ"). Створені й активно застосовуються на практиці бази даних інформаційно-довідкової системи нормативно- правового забезпечення виробничої діяльності проектних і будівельних організацій - "Зодчий" В даний час розробляється широкомасштабний проект по створенню регіональних і корпоративних інформаційних мереж і банків даних для інформаційного забезпечення всіх учасників інвестиційного процесу в будівництва, що надасть можливість створення цивілізованого будівельного ринку, у якому зважені економічні рішення стратегічного розвитку фірми, оперативної її взаємодії з партнерами і конкурентами будуть побудовані на основі чіткого інформаційного забезпечення в єдиному інформаційному просторі України.
Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com