Технологии строительства и деревообработки.

Щодо деяких питань інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей

Проблеми будівництва житла для військовослужбовців

Росада О. Щодо деяких питань інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей // Консультант . . 15 апреля 2002 (№ 16) . С. 10-11

У зв'язку з продовженням до 1 січня 2006 року терміну дії пільги з податку _ на прибуток у частині зменшення податкового зобов'язання на суму коштів, спрямованих на Інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей (Закон України від 20.09.01 за № 2711-ІІІ ?Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22 Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств?) та, враховуючи численні запити платників податків, Управління оподаткування юридичних осіб ДПА у м. Києві звертає увагу на правомірність надання пільги з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей.Указом Президента України від 01.07.93 за № 240/93 ?Про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей? (набув чинності від дня його підписання), затверджено Положення про інвестування будівництва та придбання житла для військовослужбовців Збройних сил України. Ним визначені джерела інвестування будівництва житла для військовослужбовців Збройних сил України та членів їхніх сімей, а саме:

? кошти українських та іноземних юридичних і фізичних осіб (інвесторів), вкладені в будівництво та придбання житлових будинків, у спорудження інженерних комунікацій, зведення споруд соціально-побутового та торговельного призначення;

? пайові внески інвесторів у будівництво разом з житлом споруд соціально-побутового, торговельного та іншого призначення;

? кредитні позики під житлове будівництво від українських та іноземних інвесторів;

? внески або благодійні пожертвування приватних осіб, організацій на житлове будівництво;

? інші джерела інвестування, встановлені законодавством України.

Взаємовідносини між учасником інвестиційної діяльності та інвесторами здійснюються на підставі угод (контрактів). В угоді (контракті) обумовлюється використання інвестиційних коштів виключно на вирішення житлової проблеми військовослужбовців шляхом:

? будівництва силами українських або іноземних будівельних організацій (фірм) житлових містечок (кварталів, будинків) на умовах здачі житла ?під ключ? у комплексі з інженерними комунікаціями й спорудами соціально-побутової та торговельної інфраструктури:

? купівлі квартир або будинків у рад народних депутатів, підприємств і організацій різних форм власності та громадян.

Крім цього, питання інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей регулюються пунктом 22.3 Закону України від 22.05.97 за № 283/97 ?Про оподаткування прибутку підприємств? зі змінами та доповненнями, яким встановлено, що до 1 січня 2006 року 1,5 відсотка сплаченого до бюджету податку на прибуток зараховується органами державного казначейства на спеціальний рахунок бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів для фінансування житлового будівництва та придбання житла за ціною, що не може бути вищою середньої розрахункової вартості одного квадратного метра загальної площі житла у відповідному регіоні. Ціна визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку зі скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.

Кошти, спрямовані платником податку на будівництво та придбання житла військовослужбовців та членів їхніх сімей, які мають право на отримання житла відповідно до законодавства України, за укладеними до 1 липня 1997 року угодами про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, за якими на 1 липня 1997 року проведено фактичні витрати, враховуються у зменшення податкового зобов'язання такого платника податку в сумі, що не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування, протягом терміну завершення будівництва об'єктів житла, розпочатих до 1 липня 1997 року, але не пізніше терміну, встановленого абзацом першим цього пункту. Кабінет Міністрів України встановлює порядок контролю за цільовим використанням таких коштів, а також порядок їх розподілу за узгодженням з Всеукраїнською спілкою безквартирних офіцерів.

У разі інвестування платником податку будівництва такого житла шляхом передачі матеріальних активів, його податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами та процедурою, визначеними за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України, в сумі, яка не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування.

Відповідно до пункту 22.3 Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств? Кабінетом Міністрів України розроблено методологію визначення цін та процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними в будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням (далі ? Методологія), її затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.98 за № 568 ?Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов'язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними в будівництво житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, і порядок використання коштів, що спрямовуються на будівництво такого житла, та здійснення бюджетного контролю за їх цільовим використанням? (опублікована 5 травня 1998 року в газеті ?Урядовий кур'єр? і набрала чинності від дня її опублікування).

Зазначеною Методологією визначено поняття:? інвестори ? платники податку на прибуток підприємств, які до 1 липня 1997 року уклали із замовниками угоди (договори) про інвестування будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, що мають право на отримання житла відповідно до законодавства (далі ? інвестиційні угоди), за якими на 1 липня 1997 року проведені фактичні витрати шляхом використання коштів, векселів і передачі активів, та отримали від замовників довідки про фактично здійсненні інвестиції та ті платники податку на прибуток підприємств, яким передано право на виконання зазначених угод (договорів);

? замовники - Міноборони, МВД, МНС, Головне управління внутрішніх військ МВС, СБУ, департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ, Держкомкордон, Управління державної охорони, НКАУ або уповноважені ними організації;

? активи ? матеріальні активи, визначені в пунктів 1.1 Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств?.

Листом ДПА України від 20.02.01 за № 2136/7/15-0117 ?Щодо переліку замовників будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей? визначено, що відповідно до генеральної угоди про співробітництво від 10.09.96 Благодійний фонд ?Житло військовим? є уповноваженою організацією Міністерства оборони України та згідно з дорученням головного управління розквартирування військ і капітального будівництва Збройних сил України від 15.09.96 має право на видачу відповідних довідок інвесторам. Враховуючи зазначене, Благодійний фонд ?Житло військовим? має всі підстави виступати замовником будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Після затвердження згаданої Методології замовники в двотижневий термін повинні були провести аналіз інвестиційних угод, укладених з інвесторами до 1 липня 1997 року, скласти й затвердити реєстр угод, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону, у розрізі регіонів та з визначенням конкретних інвесторів.

Згаданою постановою інвесторам та замовникам було дозволено укладати додаткові угоди про уточнення обсягів інвестицій або номенклатури активів, визначених у зазначеній інвестиційній угоді.

До цієї постанови тричі вносилися зміни Постановами Кабінету Міністрів України (від 26.10.98 за № 1692, від 18.10.99 за № 1909, від 20.10.00 за № 1569).

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.98 за № 1692 ?Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року за № 568? було внесено уточнення щодо сум додаткових інвестиційних угод, а саме: додаткові угоди укладаються в разі потреби протягом місяця після введення в дію цього документа на суму, що не перевищує загальної суми інвестиційної угоди, яку укладено з інвестором до 1 липня 1997 року і за якою на цю дату проведено фактичні витрати, крім додаткових угод, за якими проведено фактичні витрати до 1 листопада 1998 року. Згідно з листом-роз'ясненням ДПА України від 04.02.99 за № 1789/7/15-0117 ?Про надання пільги з податку на прибуток інвесторам будівництва житла для військовослужбовців? додаткові угоди, укладені на суму, що перевищує загальну суму основної інвестиційної угоди, відшкодовуються податком на прибуток у межах фактичних витрат, здійснених за такою угодою до 01.11.98.

Також передбачено, що в окремих випадках можуть укладатися додаткові договори до інвестиційних угод, підписаних в установленому порядку до 1 липня 1997 року, для визначення обсягів передачі замовникам інвестицій у вигляді готової будівельної продукції (квартир, частин будинків) або обсягів будівельно-монтажних робіт, які виконані раніше і передаються замовникам.

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.10.99 за № 1909 ?Питання інвестування житлового будівництва для військовослужбовців та членів їхніх сімей? передбачено, що МВС, як виняток, може укладати до 31 грудня 1999 року додаткові угоди до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997 року Головним управлінням внутрішніх військ МВС, для завершення розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 року житлових будинків.

Розпорядженням Президента України від 27.10.99 за № 276/99-рп ?Про заходи щодо завершення будівництва недобудованих житлових будинків? Кабінету Міністрів України було доручено вирішити питання щодо укладення до 1 січня 2000 року Міністерством оборони України та іншими центральними органами виконавчої влади, що мають військові формування, додаткових угод до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997 року, для завершення розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 року жилих будинків. Зазначене питання було вирішене шляхом видання Кабінетом Міністрів України розпорядження від 21.12.99 за № 1436-р, яким передбачено Міноборони та іншим центральним органам виконавчої влади, що мають військові формування, укласти до 1 січня 2000 року додаткові угоди до інвестиційних угод, укладених до 1 липня 1997 року, для завершення розпочатих будівництвом до 1 липня 1997 року житлових будинків та провести до 15 лютого 2000 року відповідне коригування реєстрів інвестиційних угод щодо будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.00 за № 1569 ?Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998- року за № 568? передбачено замовникам та інвесторам проводити аналіз укладених до 1 липня 1997 року інвестиційних угод (договорів) з урахуванням додаткових угод (договорів), укладених до 1 січня 2000 року, які відповідають вимогам пункту 22.3 Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств? (далі ? додаткові угоди (договори).

Слід звернути увагу, що інвестиції можуть спрямовуватися замовником (або уповноваженою організацією) лише на завершення будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, розпочато до 1 липня 1997 року, та на реконструкцію гуртожитків і казарм під житло.

Крім того, якщо інвестор не виконує зобов'язання за інвестиційними угодами, укладеними до 1 липня 1997 року, та додатковими угодами (договорами), замовник може залучити нових інвесторів.

У разі продовження виконання цих угод (договорів) новим інвестором, замовник вносить належні корективи до відповідних реєстрів з повідомленням про це органу Державної податкової адміністрації за місцем реєстрації підприємства. У такому разі обсяг інвестицій, визначений у реєстрах, коригуванню не підлягає.

Зобов'язання нового інвестора щодо сплати податку на прибуток (далі ? податкові зобов'язання) зменшуються згідно з пунктом 22.3 Закону України ?Про оподаткування прибутку підприємств?.

Замовники розробляють також програму будівництва житла для військовослужбовців та членів їхніх сімей, виходячи з мо

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com