Технологии строительства и деревообработки.

Сучасна система управління якістю

Про інструмент розв'язання стратегічних проблем розвитку промисловості будівельних матеріалів України

Одрінська В. Сучасна система управління якістю // Будмайстер. 2003 . №4. C. 32-33


У 2000-2002 роках сталися суттєві позитивні зрушення в підвищенні конкурентоспроможності продукції промисловості будівельних матеріалів, які є результатом впровадження сучасних підходів до управління підприємствами.

Враховуючи, що найбільш розповсюдженою базою ефективної системи управління є міжнародні стандарти ISO серії 9000 і близько 700 тисяч підприємств з усього світу використовують ці стандарти як методичну основу для своїх систем управління, корпорацією ?Укрбудматеріали? проводиться системна робота по впровадженню цього досвіду.

Підприємства, отримавши сертифікати, які підтверджують їх відповідність вимогам цих стандартів, можуть переконати своїх споживачів і партнерів у власній надійності, у можливості управляти своїми процесами.

Розмову на цю тему веде Заслужений працівник промисловості України, начальник управління інновацій, координації науково-технічних програм та енергозбереження корпорації ?Укрбудматеріали? Валентина Одрінська.Що являють собою стандарти серії ISO 9000?Ці стандарти розробила Міжнародна організація із стандартизації (ISO) для сприяння підприємствам і організаціям у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління.

Стандарти в Україні введено методом прямого впровадження і затверджено як національні:

? ДСТУ ISO 9000-2001 ?Системи управління якістю. Основні положення? визначає термінологію, ідентифікує поняття у сфері управління якістю;

? ДСТУ ISO 9001-2001 ?Системи управління якістю. Вимоги? демонструє здатність підприємства поставляти продукцію, що відповідає обов'язковим вимогам стандартів або регламентів, вимогам споживачів і спрямовує на підвищення задоволеності споживачів;

? ДСТУ ISO 9004-2001 ?Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності? містить рекомендації щодо підвищення ефективності системи управління якістю на підприємстві;

? ISO 19011 -2002 ?Руководство по аудиту систем управления? - забезпечує керівництво із планування та проведення аудитів якості.

Стандарти ISO 9000 базуються на восьми принципах управління якістю:

? орієнтація на споживача;? лідерство, єдність цілей і напрямів;? використання здібностей працівників на користь організації;

? процесний підхід до діяльності і ресурсів;? системний підхід до управління;? постійне поліпшення;? прийняття рішень на підставі фактів;? взаємовигідні взаємозалежні відносини з постачальниками.

Стандарти призначені для добровільного використання. Вони стають обов'язковими для підприємств і організацій, коли цього зажадає клієнт чи суспільство. Така вимога в Україні передбачена Указом Президента від 23.02.2001 № 113/2001 ?Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції? і розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 462-р ?Про затвердження плану першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки?.Що зроблено?Впроваджено і сертифіковано системи управління якістю АТЗТ ?Слобожанська Будівельна Кераміка?, ЗАТ ?Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат?, підготовлена до сертифікації система управління якістю на ДП ?Спецтехскло?.

Цінний досвід вдосконалення управління накопичено на провідних підприємствах: Лисичанському склозаводі ?Пролетарій?, AT ?Дніпрокаолін?, Славутському комбінаті ?Будфарфор?, Харківському плитковому заводі, Обухівському заводі пористих виробів, Любомирському вапняно-силікатному заводі, Запорізькому заводі зварювальних флюсів, Бережанському склозаводі.

Це сприяло реалізації понад 20 великомасштабних проектів з випуску нових видів будівельних матеріалів, збільшенню потужностей підприємств з виробництва конкурентоспроможної продукції, відновленню роботи окремих технологічних ліній. Найважливішими проектами минулого року є:

? освоєння випуску високоефективного скла загартованого будівельного Лисичанським склозаводом ?Пролетарій?;

? будівництво цеху високоякісної цегли ВАТ ?Будматеріали?, м. Біла Церква;

? модернізація ліній керамічних плиток на Харківському плитковому і Львівському керамічному заводах;

? створення вітчизняного виробництва вогнетривів типу ?Бакор? на Вільногірському заводі цирконових вогнетривів.

Досвід свідчить, що виконання підприємствами галузі вимог міжнародних стандартів з якості продукції дозволить не втратити свого внутрішнього ринку, стати рівноправними партнерами у міжнародному товарообміні.

Проте широкого впровадження системи якості в промисловості будівельних матеріалів поки що не набули через нижченаведені причини:

В галузі ще мало підприємств з достатньо високим технічним рівнем виробництва, коли сертифікація систем якості доцільна і можлива. Це викликане і економічним неблагополуччям, і скороченням виробництва перш за все новітньої наукоємної продукції, і втратою фахівців, а головне - недалекоглядністю окремих керівників підприємств, інститутів, організацій, а також недостатнім рівнем знань у цій сфері. На підприємствах відсутні спеціалісти, що мають досвід практичної роботи, та фахівці із забезпечення якості.

Чисельні запрошення до участі у семінарах з організації систем управління якістю залишаються на столах керівників. Вкрай малою є кількість підприємств, інститутів і організацій корпорації, що беруть участь у цих навчаннях.

Затримує вихід продукції галузі на світовий ринок і відсутність належної гармонізації ДСТУ, ДБН, ГСТУ, ТУС, СТП з міжнародними, європейськими, міждержавними стандартами. Як відомо, Україна взяла на себе зобов'язання гармонізуватиз європейськими нормативними документами національні стандарти і процедури оцінювання відповідності. Ця робота вже розпочалась. На підприємствах корпорації в 2002 році впроваджено сім міждержавних стандартів, три ДСТУ. Але проведений аналіз 135 діючих галузевих стандартів колишнього СРСР підтвердив доцільність продовження дії 92 стандартів, по яких розроблено план-графік перегляду на період до 2007 року, визначені головні виконавці.

Розроблені і здійснюються заходи щодо підтримки вітчизняного виробництва будівельних матеріалів. Проводяться роз'яснення вимог нормативних документів, заохочення переходу підприємств від сертифікації окремих партій до сертифікації продукції, яка виготовляється серійно, сертифікації систем якості.

Стандарти серії ISO 9000 розмежовують вимоги до систем управління якістю і вимоги до продукції. Вимоги на продукцію можуть бути викладені не тільки в стандартах або технічних умовах, але і в стандартах на процеси, контрактних угодах, регламентах.

Практика показує: включені до вітчизняних нормативів критерії оцінки якості продукції ще не в повній мірі відображають належний рівень показників механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, гігієни, охорони здоров'я та навколишнього середовища, безпеки експлуатації, захисту від шуму, заощадження енергії, збереження тепла.

Разом з тим, сьогодні можна вже говорити, що в корпорації працює система сертифікації продукції галузі, яка захищає товаровиробника від недобросовісної конкуренції, а споживача - від неякісної продукції.

З підприємствами співпрацюють створені в корпорації чотири органи сертифікації продукції, які акредитовані в системі УкрСЕПРО, це: ?Склосертифікат? (м.Костянтинівка), ?ТернопільСЕПРОбудм?, ?УкрСЕПРОбудм? (на базі ?Укргеолбудм?), ?Секрет? (м. Сімферополь) та орган з добровільної сертифікації, створений на базі Хмельницького регіонального випробувального центру з сертифікації продукції.

В системі УкрСЕПРО акредитовані та проводять сертифікаційні випробування лабораторії Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів ?НДІБМВ?, Українського державного інституту скла ?УкрДІС?, Державного науково-проектного інституту ?ЛьвівбудмНДІпроект?, Комплексної геологічної експедиції ?Укргеолбудм?, Тернопільський, Хмельницький, Дніпропетровський випробувальні центри, лабораторії біля 20 підприємств. Галуззю акредитації охоплена вся продукція промисловості.

Метрологічною службою корпорації узгоджено з Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики план-графік проведення чергової галузевої акредитації вимірювальних лабораторій підприємств і організацій.

Підвищується ефективність галузевих базових науково-технічних організацій за основними напрямами їх діяльності.

Держбудом України розпочате оновлення систем базових організацій із науково-технічної діяльності в сфері будівництва, промисловості будматеріалів, архітектури і містобудування, які будуть здійснювати комплексне науково-дослідне, інформаційне, нормативно-методичне забезпечення визначених напрямів, включаючи роботи зі стандартизації та сертифікації.

Це повинно сприяти підвищенню рівня вітчизняної продукції, захисту внутрішнього ринку від необгрунтованого застосування імпортних та впровадження нових будівельних матеріалів, виробів і технологій, від яких залежить надійність, безпечність, якість будівель і споруд.

У відповідності до плану роботи з адаптації законодавства України до законодавства ЄС спеціалісти корпорації, інститутів та випробувальних центрів увійшли до складу ТК Національної агенції з акредитації, підкомітетів ?Будівництво та будівельні матеріали?, ?Управління системами якості, навколишнім середовищем та персоналом?.

Поетапне впровадження в Україні вимог директив Європейського Союзу, санітарно-гігієнічних, екологічних, фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів забезпечить вступ України на рівноправних умовах до Світової організації торгівлі.

В рамках державного регулювання виробництва і реалізації екологічно чистої і безпечної продукції підприємства корпорації взяли участь у першому всеукраїнському конкурсі на право отримання знаку ?Екологічно чисто та безпечно?, проведеного за сприяння Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та наслідків Чорнобильської катастрофи та ТПП України. Серед переможців: Лисичанський склозавод ?Пролетарій?, АТЗТ ?Слобожанська будівельна кераміка?, ВАТ ?Обухівський завод пористих виробів?. Крім того, АТЗТ ?Слобожанська будівельна кераміка? стало переможцем Українського національного конкурсу з якості 2002 року в номінації великих підприємств. Колективу спеціалістів промисловості присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2002 року за створення конкурентоспроможних сухих будівельних сумішей, організацію їх промислового виробництва та масового застосування в будівництві.

Висока якість продукції і можливість забезпечення потреб наукомістких технологій у кваліфікованих кадрах підвищує інвестиційну привабливість підприємств, що сьогодні для промисловості будівельних матеріалів є надзвичайно важливим. Інвестор має бути впевненим у тому, що продукція, виготовлена на спільному підприємстві, буде реалізована в Україні та за її межами, матиме більш сприятливий режим на ринку країни, ніж та, що ввозиться. Таким шляхом розвивається виробництво сухих будівельних сумішей, високоякісної керамічної цегли, ніздрюватих бетонів, виробів із високоякісного флоат-скла, сучасних покрівельних та гідроізоляційних матеріалів. Це створює сприятливі умови для розвитку національного виробництва. Така політика сприяє також і залученню інвестицій.

Впровадження системи управління якістю допоможе керівникам підприємств у:

? розробці прогнозування, політики і стратегічних цілей підприємства;

? забезпеченні організаційної структури і ресурсів, необхідних для стратегічних планів підприємства;

? доведенні до персоналу значущості якості продукції і системи управління якістю;

? пошуку нових методів, рішень і розробки нових виробів;

? контролі за результативністю й ефективністю системи управління якістю;

? визначенні і контролі за основними процесами виробництва, що впливають на результативність і ефективність роботи підприємства;

? залученні і розвитку працівників, наданні відповідальності і повноважень у сфері якості.

Таким чином, сучасна система управління підприємством повинна стати потужним інструментом для керівництва, дати можливість зосередитися на розв'язанні стратегічних проблем, щоб бути впевненими у тому, що поточна діяльність підприємства виконується професійно.

Система управління якістю підвищує å


Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com