Технологии строительства и деревообработки.

Пільги лише один раз

Кредитування житла для молоді. Консультує заступник начальника Київського міського правління юстиції

Нечипорук С. Пільги лише один раз // Янус Нерухомiсть. 2002. №12. C.4

Цим цікавляться багато людей, особливо молодих.Нагадуємо, що 17 травня 1999 року Постановою Кабінету Міністрів України № 825 затверджено "Положення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла".

Правом на одержання державного пільгового довгострокового (терміном до ЗО років) кредиту користуються молоді сім'ї та самотні молоді громадяни, які відповідно до законодавства визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме: молода сім'я, в котрій вік чоловіка та дружини не перевищує ЗО років, самотні молоді громадяни, чий вік не більше 28 років.

Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей, самотніх молодих громадян, передбачене цим Положенням, є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування.

Умови надання кредиту не поширюються на громадян України, які отримали кредити на будівництво (реконструкцію) житла або банківські позики на пільгових умовах за рахунок бюджетних коштів.

Фінансування за рахунок кредиту розпочинається банком за письмовим розпорядженням Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті молодіжної політики, спорту і туризму України або його регіонального відділення (далі ? Фонд).

Пільговий кредит позичальникові надається лише один раз.

Сума кредиту обчислюється, виходячи з норми 21 квадратний метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково 10 квадратних метрів на сім'ю (далі ? нормативна площа) і включає витрати на його страхування на час будівництва житла.

Кредити надаються, якщо:- кандидат перебуває на обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання (реєстрації);

- проживає в сільській місцевості й відповідно до законодавства потребує поліпшення житлових умов, що підтверджується відповідними документами;

- кандидат підтвердить свою платоспроможність;- внесе до банку на особистий рахунок не менше 10 відсотків вартості будівництва квартири нормативної площі.

Цю суму позичальник вносить на свій особистий рахунок двома частинами:

- не менше п'яти відсотків ? безпосередньо до укладення кредитної угоди;

- решту ? під час отримання документів на право користування житлом ? за фактичними витратами на будівництво.

Вартість будівельно-монтажних робіт визначається за чинними цінами на час укладення угоди. При цьому вартість 1 кв.м загальної площі житла не має перевищувати середньої вартості, що склалась у регіоні, відповідно до даних Держбуду.

Кредит надається Фондом у розмірі, що визначений у розрахунку до кредитної угоди.

Позичальник, котрий не має дітей, сплачує кредит за ставкою у розмірі три відсотки річної суми заборгованості за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати процентів за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних джерел погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом; позичальникові, котрий має трьох дітей, погашають 50 відсотків суми зобов'язань за кредитом.

Позичальникам, які проживають у збудованому житлі в сільській місцевості й постійно працюють у сільськогосподарському виробництві, переробній і обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, в соціальній сфері та органах місцевого самоврядування, на завершальному етапі сплати зобов'язань за кредитом додатково до названих вище пільг погашається 25 відсотків суми зобов'язань, визначеної для сплати.

У разі зміни статусу і складу сім'ї позичальника умови надання пільг є чинними з дати підтвердження таких змін відповідним документом, який позичальник зобов'язаний подати до Фонду в місячний термін.

Сума кредиту за час будівництва може змінюватися відповідно до змін вартості будівництва одного квадратного метра житла. Для цього проводять додаткові розрахунки та вносять зміни до кредитної угоди.

Як оформляється та видається кредит


Реєстрація кандидатів згідно з вимогами Положення проводиться на підставі власноручно заповнених анкет, що реєструються в журналі реєстрації анкет кандидатів.

Фонд, одержавши документи кандидата, які підтверджують право на одержання кредиту, складає списки та резерв позичальників.

Для проведення розрахунків з визначення суми кредиту і підтвердження права на його одержання кандидат подає до Фонду такі документи:

1) заяву на ім'я генерального директора (директора) Фонду на одержання кредиту;

2) довідку про перебування на квартирному обліку (для громадян, котрі проживають у містах і селищах міського типу);

3) довідку про склад сім'ї (форма 3);4) копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;5) копію свідоцтва про народження дитини;6) документи, потрібні для визначення платоспроможності кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів сім`ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців), інші документи, що підтверджують доходи та видатки кандидата;

7) витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та дозвіл на забудову (для кандидатів, які споруджують будинки садибного типу та господарські приміщення).

Рішення про надання кредиту Фонд ухвалює на підставі поданих документів у місячний термін з дати отримання кредитних ресурсів.

Після підписання сторонами кредитної угоди кандидат набуває статусу позичальника, йому оформляється відповідний паспорт.

Зміни умов кредитної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами, що є невід'ємною частиною кредитної угоди, і позначаються у кредитній угоді та паспорті позичальника.

Фонд надає кредит, виходячи з розрахунків суми, потрібної для будівництва житла, на підставі кредитної угоди, списків позичальників, попередньо затверджених рішенням Фонду.

На підставі кредитної угоди за розпорядженням Фонду кошти для надання кредиту перераховуються до банку. Після їхнього надходження банк упродовж трьох банківських днів зараховує їх на особисті рахунки позичальників.

Другие разделы

© 2003-2024 www.derevodom.com