Главная страница Дерево Дом Строй      

Дерево Дом Строй - строительство кирпичных, каркасных, деревянных домов

Домашняя страница Контакты Добавить в избранное
     Главная страница
     Проекты домов
     Видео
     Породы дерева
     Архив статей
     Контакты
     Пеллетные горелки

Статьи о строительстве >> Производство преформ и изготовление тары >> Облік тари


Облік тари
Святодух В. Облік тари // Баланс . . 19 марта 2002 (№ 12) . С. 46-47

Підприємство - виробник газованої води відвантажує покупцям цю продукцію в сифонах, які є заставною тарою. При цьому згідно з договором право власності на тару не' передається, тобто вона продовжує числитися на балансі підприємства (субрахунок "Тара заставна відвантажена" рахунка 20). Як відповідно до нових стандартів слід відобразити суму дооцінки тари до заставної вартості"
А. Гриценко, м. Дніпропетровськ

Згідно з П(С)БО 9 придбані або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, до якої включаються фактичні витрати, безпосередньо пов'язані з їх придбанням. Однак цим стандартом не передбачено до-оцінювати первісну вартість (собівартість) тари* до заставної з віднесенням різниці між заставною і первісною вартістю тари на рахунки доходів, як того вимагало Положення № 166**.

Закономірно виникає запитання: куди ж при цьому відносити різницю між заставною і первісною вартістю тари"

Не порушуючи положень національних стандартів, можна запропонувати таке: до субрахунка 204 "Тара і тарні матеріали" відкрити, скажемо, субрахунки:

2041 "Тара заставна";

2042 "Різниця між заставною і первісною вартістю тари";

2043 "Тара заставна відвантажена".

До звітності включається згорнене за всіма субрахунками сальдо рахунка 20. Заставна вартість тари, відображена на субрахунках 2041 і 2043, буде відкоригована до первісної вартості на різницю в цінах, відображену на субрахунку 2042.

Приклад 1

Підприємство придбало у постачальника 1 000 сифонів за ціною 1,80 грн., у тому числі ПДВ. Згідно із затвердженими на підприємстві цінами заставна вартість одного сифона становить 2,5 грн.

Оприбуткування тари на баланс підприємства відображене в таблиці.

___________________________--

* Згідно з пунктом 15 П(С)БО 9 первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не змінюється, за винятком випадків:

" відображення запасів за чистою вартістю реалізації, якщо вона менша від первісної вартості запасів (уцінка запасів);.

" дооцінки чистої вартості реалізації раніше уцінених запасів у межах сум уцінки (не вище від їх первісної вартості).

** Основні положення щодо обліку тари на підприємствах, у виробничих об'єднаннях та організаціях, затверджені Міністерством фінансів СРСР від 30.09.85 р. № 166.
з/п
Зміст операції
size=2>Дебет
size=2>Кредит
Сума, грн.
1
2
3
4
size=2>5
1. Відображена первісна вартість тари
2041
631
1 500
2. Відображена сума податкового кредиту з ПДВ
641
631
300
3. Відображена різниця між заставною і первісною вартістю тари
2041
2042
1 000У результаті на балансі підприємства тара буде числитися за первісною вартістю - 1 500 грн. (згорнене сальдо за субрахунком 204 (2 500 -- 1 000)), а в обліку на субрахунку 2041 - за заставною вартістю - 2 500 грн. (1 500 + 1 000).

При списанні тари з балансу підприємства у зв'язку з її продажем, псуванням, недостачею тощо проводиться відповідно і списання сум, що обліковуються на субрахунку 2042.

Розрахунок таких сум можна провести таким чином:Приклад 2

Облік тари на підприємстві ведеться за заставною вартістю - 2,5 грн. Протягом місяця:

" покупцеві А відвантажено 200 сифонів води (тара заставна);

покупцеві В відвантажено 100 сифонів води (тара згідно з умовами договору не є заставною (поворотною)). Продажна вартість сифона - 2,4 грн., у тому числі ПДВ.

з/п

size=2>
Зміст операції

size=2>
size=2>Субрахунки
2041
size=2>2042
size=2>2043
Дт
Кт
Дт
Кт
Дт
size=2>Кт
1. Залишок на 01 .03.2002 р.
1 250
-
-
2500
5000
-
2. Придбана тара
2500
-
-
1 000
-
-
3. Відвантажена заставна тара
-
500
-
-
500
-
4. Продана тара
-
250
100*
-
-
-
*[(2 500 + 1 000) : (1 250 + 5 000 + 2 500)] х 250.Списання в бухгалтерському обліку тари, що обліковується за заставною вартістю, проводиться таким чином.

з/п
Зміст операції
size=2>Дебет
size=2>Кредит
Сума, грн.
1
2
3
4
size=2>5
1. Відвантажена заставна тара
2043
2041
500
2. Відображений дохід від продажу тари
361
712
240
3. Нараховані податкові зобов'язання з ПДВ
712
641
40
4. Списана різниця між заставною і первісною вартістю тари
2042
2041
100
5. Списана первісна вартість тари (250-100)
943
2041
150
6. Списаний дохід від продажу тари на фінансовий результат
712
791
200
7. Списана собівартість реалізованої тари на фінансовий результат
791
943
size=2>150

English Russian Deutsch
© DEREVODOM.COM