Главная страница Дерево Дом Строй      

Дерево Дом Строй - строительство кирпичных, каркасных, деревянных домов

Домашняя страница Контакты Добавить в избранное
     Главная страница
     Проекты домов
     Видео
     Породы дерева
     Архив статей
     Контакты
     Пеллетные горелки

Статьи о строительстве >> Производство преформ и изготовление тары >> Порядок контролю за тарою, у який ввозять товари для вільного обігу


Порядок контролю за тарою, у який ввозять товари для вільного обігу
Гащицький О. Порядок контролю за тарою, у який ввозять товари для вільного обігу // Консультант . . 1 апреля 2002 (№ 13-14) . С. 28

Спільним наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України і Держмитслужби України від 10.12.01 за № 304/793 (зареєстровано в Мін'юсті за № 29/6317 від 14.01.02), на виконання підпункту "б" пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.01 за № 915 "Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини", затверджено Порядок контролю за тарою (упаковкою), у якій надходять імпортні товари, що підлягають митному оформленню в режимі випуску у вільний обіг на території України.

Його дія поширюється на тару (упаковку), у якій на митну територію ввозять: шоколад та інші готові харчові продукти, що мають у своєму складі какао (код 1806 за УКТЗЕД); каву розчинну (код 2101 за УКТЗЕД); безалкогольні та алкогольні напої (код 2201-2208 за УКТЗЕД); сигари, сигари з обрізаними кінцями, сигарили (тонкі сигари) та сигари з тютюну чи його замінників (код 2402 за УКТЗЕД); мастила моторні, компресорні і турбінні (код 2710 00 87 00 за УКТЗЕД); лікарські засоби (ліки), що складаються зі змішаних чи незмішаних продуктів та використовуються в терапевтичних чи профілактичних цілях, розфасовані у вигляді дозованих лікарських форм чи в упаковки для роздрібної торгівлі (код 3004 за УКТЗЕД); зубні порошки та пасти (код 3306 10 00 00 за УКТЗЕД); мило туалетне (в тому числі й лікувальне) (код 3401 11 00 00 за УКТЗЕД); мийні засоби та засоби чищення (код 3402 20; 3402 90 за УКТЗЕД); взуття (код 6401-6405 за УКТЗЕД); електричні водонагрівачі, електрокип'ятильники, що занурюються, електроустаткування для обігрівання приміщень та обігрівання фунту, електротермічні апарати для догляду за волоссям, сушарки для рук, електропраски, побутові електронагрівальні пристрої (код 8516 за УКТЗЕД).

Дія цього Порядку не поширюється на тару, у якій надходять вантажі гуманітарної та міжнародної технічної допомоги.

Митне оформлення вищезазначених товарів, якщо вони надходять у тарі (упаковці) і заявлені митному органу для оформлення в режимі випуску у вільний обіг на території України, здійснюється в порядку, установленому чинним митним законодавством України та цим Порядком. Підставою для митного оформлення товарів є аркуш про пакування, оформлений відповідно до розділу 3 цього Порядку за встановленим зразком.

Аркуш про пакування у трьох примірниках надається митному органу одержувачем товару або особою, що декларує товар, разом з документами, передбаченими чинним законодавством для здійснення митного оформлення.

Посадова особа митного органу приймає товар для митного оформлення, якщо відомості про товар (реквізити одержувача, назва та вага товару), наведені в аркуші про пакування, відповідають даним товаросупровідних документів, та реєструє аркуш про пакування шляхом присвоєння номера і занесення даних про нього до спеціального журналу затвердженого Порядком зразка. Номер аркуша про пакування формується за такою схемою: порядковий номер товару (графа 32 ВМД)/номер вантажної митної декларації (графа 7 ВМД). Посадова особа митного органу засвідчує номер аркуша про пакування, проставляючи відбиток особистої номерної печатки та дату на всіх його примірниках. Перший примірник аркуша про пакування залишається у митному органі, другий надається одержувачу товару, а третій надсилається до регіонального відділення Державної компанії "Укрекокомресурси". Інформацію про створення своїх регіональних відділень зазначена компанія надсилає до Державної митної служби заздалегідь.

Якщо одержувач (імпортер) здійснює митне оформлення товару в митному органі поза місцем своєї державної реєстрації, аркуш про пакування передається до регіонального відділення компанії за місцем митного оформлення цього товару. Передача інформації, зазначеної в аркуші про пакування, до місця державної реєстрації одержувача товару здійснюється регіональним відділенням Компанії.

Порядок передачі митним органом аркуша про пакування відділенням Компанії встановлюється митним органом разом з регіональним відділенням Компанії на місцях. Факт передачі фіксується в графах 6 та 7 журналу обліку аркушів про пакування.

Аркуш про, пакування виготовляється на одному аркуші формату А-4 за допомогою комп'ютера. Порядковий номер надає посадова особа митного органу. В аркуші про пакування потрібно зазначити:

У графі "Назва підприємства" " повну назву одержувача та його юридичний статус;

У графі "Місцезнаходження" " поштову адресу із зазначенням поштового індексу;

У графі "Телефон/факс" " дійсний на момент заповнення аркуша про пакування номер контактного телефону одержувача;

У графі "Банківські реквізити" - назву банку, розрахунковий рахунок, МФО, ЄДРПОУ банку;

У графі "Код згідно з ЄДРПОУ" " код згідно з ЄДРПОУ;

У графі "П. І. Б. керівника" - прізвище, ім'я та по батькові керівника;

У графі "Найменування вантажу" - найменування товару із зазначенням коду згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД);

У графі "Призначення упаковки" " непотрібне призначення упаковки закреслити;

У графі "Вага брутто" - вагу брутто товару, що імпортується, згідно з товаросупровідними документами;

У графі "Вага нетто" " вагу нетто товару, що імпортується, згідно з товаросупровідними документами;

У графі "Вага упаковки" " вагу упаковки товару, яка обчислюється як різниця між вагою брутто та вагою нетто товару, що імпортується, згідно з товаросупровідними документами.

Графа "Вид упаковки" заповнюється таким чином: у графі "Вид упаковки" одержувач знаходить вид упаковки та за графою "Матеріали упаковки" знаходить матеріал, з якого виготовлено упаковку. На перехресті цих двох граф вписується вагове значення упаковки; якщо вид та матеріал упаковки не входить до переліку матеріалів, зазначених в аркуші про пакування таблиці 1, підприємство вносить назву виду й матеріалу упаковки до графи "Інші" та фіксує вагове значення упаковки на перехресті цих граф;

у незаповнених графах потрібно поставити риску окремо в кожній;

до графи "Тариф на тару (упаковку)" вноситься тариф згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.01 за № 915 (зведена таблиця наводиться);

до графи "Сумарна вага тари" вносяться сумарні вагові характеристики всіх видів тари (упаковки);

у графі "Сума оплати за послуги" зазначається грошове значення сплати, яке отримується шляхом множення розміру тарифу на сумарну вагу тари (упаковки);

сума, що зазначається, не містить ПДВ;

у графі "ПДВ 20%" зазначають суму ПДВ на сплату за послуги;

у графі "Усього до сплати" цифрами та словами зазначається сума до сплати, яка містить усі суми до сплати за всіма видами тари (упаковки);

у графі М.П. ставиться печатка одержувача товару.

Аркуш про пакування має завірятися у порядку, аналогічному порядку заповнення графи 54 вантажної митної декларації відповідно до Інструкції про порядок заповнення граф вантажної митної декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 за № 307 (зареєстровано Мін'юстом України від 24.09.97 за № 443/2247).

Сплату за послуги контролює Компанія відповідно до договору між нею та одержувачем товару.

Інформування підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо порядку заповнення аркуша про пакування здійснюють регіональні відділення Компанії; підприємств, що здійснюють декларування на підставі договору, " митний орган, у зоні діяльності якого вони розташовані.

Сплачує за послуги зі збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) Компанія не пізніше семи днів із часу митного оформлення вантажу, про що зазначається в умовах договору між Компанією та одержувачем (імпортером) товару.

У разі несплати за ці послуги в зазначений термін одержувач товару несе відповідальність у порядку, визначеному чинним законодавством України. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених в аркушах про пакування, несе одержувач товару (у разі самостійного декларування) або підприємство, що декларує товар на підставі договору.

Зведена таблиця тарифів

гривень/кг
size=2>Призначення

size=2>упаковки
Матеріали упаковки
папір, картон
size=2>жерсть
фольга, алюміній
метал інший
size=2>дерево
size=2>скло
size=2>полімери
size=2>комбіновані
size=2>інші
size=2>Загальне
size=2>0,17
size=2>0,19
size=2>0,53
size=2>0,09
size=2>0,09
size=2>0,05
size=2>0.42
size=2>0,64
size=2>0,13
Для продукції дитячого харчування та медпрепаратів
size=2>0,09
size=2>0,10
size=2>0,27
size=2>0,04
size=2>0,04
size=2>0,03
size=2>0,21
size=2>0,32
size=2>0,07


English Russian Deutsch
© DEREVODOM.COM