Главная страница Дерево Дом Строй      

Дерево Дом Строй - строительство кирпичных, каркасных, деревянных домов

Домашняя страница Контакты Добавить в избранное
     Главная страница
     Проекты домов
     Видео
     Породы дерева
     Архив статей
     Контакты
     Пеллетные горелки

Статьи о строительстве >> Электрооборудование >> Актуальні питання в галузі виробництва та переробки молока


Актуальні питання в галузі виробництва та переробки молока
Яцюта М. Гелескул М. Савченко О. Актуальні питання в галузі виробництва та переробки молока // АгроСвіт. 2002. №5. C.22

Гармонізація національних законодавчих та нормативних актів України до вимог діючих директивних документів Європейського Союзу, а також європейських та міжнародних стандартів є необхідною передумовою вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) та набуття Україною статусу асоційованого члена ЄС.

Реалізація цих стратегічних цілей стосується всіх галузей економіки України і, в першу чергу, тих, що віднесені до пріоритетних.

В агропромисловому комплексі України одною з пріоритетних галузей сільськогосподарського виробництва являється молочне тваринництво та молокопереробна промисловість. При цьому головною проблемою в виробництві молока є стимулювання суттєвого підвищення показників його якості відповідно до вимог нового базового державного стандарту України ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі", що вводиться в дію з 01 липня 2002 р. Перехід на новий стандарт, відповідаючий в основному вимогам директиви № 92-46 Європейського Союзу по молоку, супроводжується введенням нової системи оплати за молоко залежно від гатункової структури, вмісту жиру та битка, як це прийнято в країнах європейського співтовариства.

Співвідношення вартості жиру та білка в структурі ціни одиниці маси молока, наприклад 1 т, встановлюється на рівні 40%:60%. Це обумовлено фактичним співвідношенням вартості вмісту жиру та білка в молочній продукції з урахуванням ринкових цін. Таке співвідношення відображає напрямок збільшення обсягів виробництва високоякісної конкурентоспроможної молочної продукції і економічну зацікавленість товаровиробників у підвищенні масової частки білка в молоці.

Визначення показників якості молока: масової частки жиру, білка, сухих речовин, густини та температури, згідно вимог ДСТУ 3662-97 потребує відповідного приладного забезпечення товаровиробників молока та молокопереробних підприємств усіх форм власності. Економічно найбільш доцільним є шлях розвитку в Україні вітчизняного виробництва сучасних експрес-аналізаторів якості молока, котрі за своїми метрологічними та технічними характеристиками не поступалися би кращим зразкам приладів аналогічного призначення зарубіжних країн.

В Технологічному інституті молока та м'яса Української академії аграрних наук (ТІMM УААН) спільно з фірмою "НИО-35" ВАТ "Чернігівський завод радіоприладів" протягом 2000-2001 pp. започатковано розробку вітчизняного ультразвукового аналізатора якості молока "Гранат"

Аналізатор призначено для визначення масової частки жиру, битка, сухого знежиреного молочного залишку (СЗМЗ), густини, приведеної до 20 "С, і температури незбираного, свіжого відновленого, консервованого, пастеризованого, стерилізованого, концентрованого (згущеного без цукру), знежиреного коров'ячого молока, нормалізованих технологічних сумішей та вершків в одній пробі досліджуваних зразків.

Аналізатор "Гранат" може використовуватися для виконання експрес-аналізів при закупівлі-прийманні, переробці молока, при контролі якості молока, яке реалізується на ринках, у селекційній роботі.

З цією метою приладами "Гранат" рекомендується оснащувати лабораторії господарств усіх форм власності по виробництву та переробці молока, молокоприймальні пункти по закупівлі молока в населення, лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ринків, лабораторії держсанепідемслужби Міністерства охорони здоров'я України, лабораторії контролю по захисту прав споживачів.

Аналізатор складається з пробоприймача, блоку нагрівання та термостатування, пристрою для виміру й обчислення на базі мікро-ЕОМ.

У режимі виміру досліджувана проба молока у кількості 20-25 см3 заливається до кювети, де вона послідовно підігрівається до двох заданих температур, при яких виміряється швидкість ультразвуку. На основі отриманих даних мікро-ЕОМ обчислює значення масових часток жиру, СЗМЗ, білка та густини в досліджуваній пробі молока. Інформація про вимір значень показників якості послідовно відображається на цифровому індикаторі аналізатора.

Прилад портативний, простий в обслуговуванні, сучасна елементна база з застосуванням мікропроцесорної техніки забезпечує його високу надійність.

Прилад має стандартне пристосування-роз'ємник для підключення до комп'ютера або принтера та реєстрації на них отриманих результатів вимірів.

Використання приладу "Гранат" дозволяє замінити комплекти апаратури, реактивів і матеріалів згідно вимог п'яти стандартних методів, що діють в Україні, і відповідних міжнародних стандартів:
масової частки жиру -
ГОСТ 5867-90,
IDF 1D: 1996 (ISO/CD 1211);
IDF 16C: 1987 (ISO 2450: 1985);
IDF 22B: 1987 (ISO 7208: 1984);
масової частки білка -
ГОСТ 23327-78,
IDF 20B: 1993 (ISO/CD 8968);
масової частки СЗМЗ -
ГОСТ 3626-73,
IDF 21B: 1987 (ISO/DIS 6731);
густини -
ГОСТ 3625-84;
tppabs="http://www.e-atlas.com.ua/icons/ecblank.gif">
температури -
ГОСТ 26754-85
tppabs="http://www.e-atlas.com.ua/icons/ecblank.gif">

Загальна вартість витрат на впровадження стандартних методів більш, ніж у чотири рази, перевищує вартість приладу, а еквівалентні витрати праці при його експлуатації знижуються не менше, ніж, у десять разів. Строк окупності коштів, затрачених на придбання приладу, складає не більше чотирьох місяців

Прилад "Гранат" рекомендується як основний засіб вимірів при впровадженні нового національного стандарту ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі".

Випускаються дві модифікації приладу "Гранат": перша " з визначенням усіх п'яти показників якості; друга " без визначення масової частки білка.

Серійне виробництво аналізаторів "Гранат" планується освоїти в II кв. 2002 р. за заявками зацікавлених споживачів.Основні метрологічні та технічні характеристики


Діапазони вимірів:
масової частки жиру, %
від 0,1 до 10
масової частки білка, %
від 2 до 5
масової частки СЗМЗ, %
від б до 12
густини, кг/м3
від 1000 до 1040
температури, "С
від 5 до ЗО
Границя допусти мої систематичної складової основної абсолютної похибки при вимірі:
масової частки жиру: tppabs="http://www.e-atlas.com.ua/icons/ecblank.gif">
у діапазоні 0,1-6%
size=2>"0.06%
у діапазоні 6-10
size=2>"0,10%
масової частки білка
size=2>"0,16%
масової частки СЗМЗ
size=2>"0,15%
густини
"0.3 кг/м3
температури
+ 0.5 "С
Напруга джерела живлення. В:
Мережі
від 210 до 230
блоку випрямлення або акумулятора
від 12,3 до 12,9
Продуктивність, проб/г
від 18 до 22
Час безперервної роботи, г
не обмежено
Споживана потужність, Вт
не більше 35
Габаритні розміри, мм
150 x 200 x 350
Маса.кг
не більше 1,5Додаткову інформацію та консультації Ви можете отримати за тел. (044) 517-07-30; 517-05-10 (м. Київ)

English Russian Deutsch
© DEREVODOM.COM